SORU BANKASI Filtrele

Aile Kaynakları / Soruları

Soru 1

Ailelerin kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmeleri ve sınırlı kaynakları ile istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ekonomik planlama ve bütçe yapmayı zorunlu hâle getirmektedir.

Doğru      Yanlış
Soru 2

Aile bütçesi planlamada artırım yapmak esastır.

Doğru      Yanlış
Soru 3

Gelecek endişesi artırım yapmaya etken bir faktör değildir.

Doğru      Yanlış
Soru 4

Aileler artırımlarını değerlendirirken değer kazanmasını ve kendilerine en fazla faydayı sağlamasını hedefler.

Doğru      Yanlış
Soru 5

Bütçeyi gerektiği şekilde hazırlayabilmek ve ondan beklenilen amacı elde edebilmek için sadece gelir ve giderin saptanması yeterlidir.

Doğru      Yanlış
Soru 6

Aile bütçesinde denklik kavramı, ailenin giderlerini gelire göre düzenleyerek gelir ile tahmini gider arasında denklik (eşitlik) sağlamak demektir.

Doğru      Yanlış
Soru 7

Bütçe planında zorunlu ihtiyaçlara öncelik vermek gerekmez.

Doğru      Yanlış
Soru 8

Hastalık, ölüm vb. beklenmedik olaylar sebebiyle yapılan harcamalar açık bütçe nedenleri arasında değildir.

Doğru      Yanlış
Soru 9

Bütçede açık vermek kişilerin kendine güvensizliğine, mutsuz olmasına ve aile içi sorunların artmasına neden olur.

Doğru      Yanlış
Soru 10

Açık bütçeyi önlemek için bütçe planının dışında bir harcamadan kaçınılmalıdır.

Doğru      Yanlış
Soru 11

Ailenin ihtiyaçları toplumdan topluma değişiklik göstermektedir.

Doğru      Yanlış
Soru 12

Aile; aynı çatı altında yaşayan, aynı geliri paylaşan, aralarında kan bağı olan, ortak değerlere sahip, birbirleriyle etkileşim hâlinde olan bireylerin oluşturduğu toplumun en küçük birimidir.

Doğru      Yanlış
Soru 13

Aile yapısı, toplum yapısında meydana gelen köklü değişimlere bağlı olarak değişiklik göstermez.

Doğru      Yanlış
Soru 14

İhtiyaçlar kişiden kişiye, zamandan zamana farklılık göstermez.

Doğru      Yanlış
Soru 15

Ailenin ihtiyaçları, ailede yokluğu her zaman hissedilen karşılandığı zaman huzur, mutluluk ve sevinç; karşılanmadığı zaman üzüntü ve acı veren duygu şeklinde tanımlanabilir.

Doğru      Yanlış
Soru 16

Ailenin ihtiyaçları; ailenin yapısına, oturduğu yere, zamana, aile bireylerinin sayısına ve yaşlarına, aile bireylerinin cinsiyetlerine, mevsimlere göre vb. değişiklik göstermez.

Doğru      Yanlış
Soru 17

İhtiyaçlar şiddet bakımından farklılık gösterir.

Doğru      Yanlış
Soru 18

Aile bireylerinin temel ihtiyaçları yiyecek, barınma ve bakımdır.

Doğru      Yanlış
Soru 19

Lüks sayılabilecek ihtiyaçlar zorunlu ihtiyaçlardır.

Doğru      Yanlış
Soru 20

Ailedeki birey sayısı ihtiyacı etkileyen faktörlerden biridir.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0