SORU BANKASI Filtrele

Uzman Öğretmenlik Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerde analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey kazanımların gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılabilecek en uygun yöntemdir?

A) Sunuş B) Problem Çözme
C) Soru-Cevap D) Anlatım
E) Gösterip yaptırma

Soru 2

Okulda başarının ölçüsünü not olarak görenler, karnesinde yüksek not bulunan öğrencileri daha iyi öğrenmiş kabul ederler. Oysa bence, yüksek not alanların çoğu, iyi öğrenenler değil, iyi ezberleyenlerdir.

Aşağıdakilerden hangisinin kanıtlanması bu görüşe destek oluşturur?

A) Öğretimin öğrenci merkezli değil, öğretmen merkezli olduğunun
B) Sınavlarda daha çok hatırlama düzeyinde sorular sorulduğunun
C) Eğitimde başarıya ilişkin kararların çoktan seçmeli testlere dayandırıldığının
D) Öğrenci notlarının, öğretmenin kanılarından etkilendiğinin
E) Ders konularının öğrenci düzeyinin üzerinde olduğunun

Soru 3

Farklılaştırılmış bir sınıf ortamında öğretim süreci, zeka alanlarına göre şekillendirilir. Bloom´un taksonomisine göre altı üst düzey düşünme becerisinden hareketle öğretmenlerden derslerin uygunluğunu ve karmaşıklığını göz önünde bulundurmalarını beklemektedir. Bu noktada aşağıdakilerden hangisi Bloom´un taksonomisine uymayan düşünce becerilerinden biridir?

A) HatırlamaB) KavramaC) Düşünme
D) AnalizE) Uygulama

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi “değerlendirme biçimi”ne göre program değerlendirme çeşididir?

A) Biçimlendirici değerlendirme
B) Uzman Değerlendirme
C) İnformal değerlendirme
D) Hedefe dayalı değerlendirme
E) External değerlendirme

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi öğretim stratejilerinin çeşitliliği aracılığıyla öğrenci çeşitliliğine yanıt vermek olarak ifade edilebilir?

A) Özgün eğitim B) Örgün eğitim
C) Kişiselleştirilmiş öğretim D) Farklılaştırılmış öğretim
E) Değiştirilmiş eğitim

Soru 6

Eğitimde "bilişsel gelişim kuramı" olarak ifade edilen kuram hangi eğitimciye dayandırılmaktadır?

A) VygotskyB) Jean PiagetC) Gardner
D) Gregory & ChapmanE) Bloom

Soru 7
 1.  Öğretmenden öğrenciye-öğrenciden öğretmene doğru iki taraflı olarak öğrenmeyi teşvik eden sosyal etkileşimler önem taşımaktadır.
 2. Öğrenme sürecinde bireyin kendisinden daha bilgili birine (öğretmen, koç veya akıl hocası) ihtiyacı bulunmaktadır.
 3. Öğrenciler kendilerinin ulaşabilecekleri veya bir rehber eşliğinde başarabilecekleri bir görev üzerinde çalıştıklarında daha etkili bir şekilde öğrenirler.
 4. Öğretmenlerden derslerin uygunluğunu ve karmaşıklığını göz önünde bulundurmaları beklenmektedir.

Yukarıdakilerden hangileri Vygotsky´nin sosyal gelişim yapılandırmacı öğrenme teorisinin ilkelerindendir?

A) I, IVB) I, II, IVC) I, II, III
D) II, III, IVE) I, II, III, IV

Soru 8
 1. Sınıfında farklılaştırılmış öğretim uygulayan bir öğretmen, sınıfını tanır ve öğrencilerini gelişimsel olarak en üst düzeye çıkarmak için onların her birinin güçlü ve zayıf yönlerini besler
 2. Farklılaştırılmış öğretim, eğitim kalitesini yükseltirken öğrenmenin derinlemesine gerçekleşmesinin temelini oluşturur. Bu temele sahip öğrenciler diğer bireyler arasında farklılığını hissettirerek sürükleyici rol oynarlar.
 3. Farklılaştırılmış bir sınıf ortamında öğretim süreci, zekâ alanlarına göre şekillendirilir. Öğretmenler derslerin uygunluğunu ve karmaşıklığını göz önünde bulundurarak bu süreçlerden faydalanır
 4. Farklılaştırılmış öğretim, öğrencilerin öğrenme geçmişlerini, hazırbulunuşluk düzeylerini, ilgi alanlarını ve öğrenme profillerini derslere dâhil ederek birçok öğrenci için aktif öğrenme fırsatlarını artırır

Yukarıdakilerden hangileri farklılaştırılmış eğitimin sağladığı faydalardandır?

A) Yalnız IB) I ve IIC) I, III ve IV
D) II, III ve IVE) I, II, III ve IV

Soru 9

Farklılaştırılmış bir sınıf ortamında öğretim süreci, zekâ alanlarına göre şekillendirilir. Aşağıdakilerden hangisi Bloom´un tanımladığı zeka alanlarından birisi değildir?

A) HatırlamaB) KavramaC) Uygulama
D) AnalizE) Beceri

Soru 10

1. Güçlü bir sınıf topluluğu, grup üyelerinin her biri için öğrenmeyi destekler.
2. Nitelikli öğretim programı her bireye özeldir.
3. Bazı öğrenciler için yüksek öğrenme hedefleri içerir.
4. Süreç içerisinde devam eden değerlendirme duyarlı öğretim hakkında bilgi verir.
5. Farklılaştırılmış bir sınıfta, öğrencilerin kendi özel ihtiyaçları için tasarlanmış üzerinde benzer bir hazırlık düzeyine sahip akranlarıyla çalışmaları gereken zamanlar vardır.

Yukarıdakilerden hangileri farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının temel ilkelerindendir?

A) 1 ve 2B) 2 ve 3C) 1, 4 ve 5
D) 1, 4 ve 5E) 2, 3, 4 ve 5

Soru 11
 1. Eleştirel düşünme
 2. Açık uçlu problemleri çözme
 3. Yaratıcı ve girişimci düşünme
 4. İletişim kurma ve işbirliği yapma
 5. Finans sağlık ve yurttaşlık sorumluluklarını üstlenme

Yukarıdakileden hangileri eğitimde 21.yy becerileri olarak ortaya çıkmıştır?

A) 1, 2, 3 ve 4B) 1, 2, 4 ve 5C) 1, 3, 4 ve 5
D) 2, 3, 4 ve 5E) 1, 2, 3, 4 ve 5

Soru 12

Öğrencilerin öğrenme geçmişlerini, hazırbulunuşluk düzeylerini, ilgi alanlarını ve öğrenme profillerini derslere dâhil ederek birçok öğrenci için aktif öğrenme fırsatlarını arttıran eğitim kuramı hangisidir?

A) Bilişsel öğretim B) Farklılaştırılmış öğretim
C) Deneyimsel öğretim D) Genelleştirilmiş öğretim
E) Değiştirilmiş öğretim

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi farklılaştırılmış eğitimin uzun vadeli hedeflerinden birisidir?

A) Temel eğitimi geliştirmek
B) Seviyeyi en üst düzeye çıkarmak
C) Yaşam boyu öğrenmeyi geliştirmek
D) Öğrenme öncesi ortam hazırlamak
E) Öğrenileni yaşam biçimi haline getirmek

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi farklılaştırılmış bir sınıfta öğrencilerin bireysel faklılıklardan biri değildir?

A) Geçmiş deneyimleri B) Hazırbulunuşlukları
C) ilgi ve öğrenme profilleri D) Kişisel özellikleri
E) Öğrenme biçimleri

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendisi için önemli olduğunu düşündüğü bir konuya odaklanmasına neden olan bir duyguyu ifade eder?

A) ilgiB) SezgiC) Deneyim
D) BakışE) Dürtü

Soru 16
 1. istasyon,
 2. merkezler,
 3. ajanda,
 4. bilişsel yaklaşım
 5. karmaşık öğretim,

Yukarıda verilenlerden hangileri faklılaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem ve tekniklerdendir?

A) 1, 2, 3 ve 4B) 1, 2, 3 ve 5C) 1, 3, 4 ve 5
D) 1, 2, 4 ve 5E) 2, 3, 4, ve 5

Soru 17
 1. yörünge çalışmaları,
 2. giriş noktaları,
 3. öğrenme sözleşmeleri
 4. katlı öğretim

Yukarıda verilenlerden hangileri faklılaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem ve tekniklerdendir?

A) Yalnız 1 ve 2 B) 1, 2, ve 3
C) 1, 3 ve 4 D) 2, 3 ve 4
E) 1, 2, 3 ve 4

Soru 18

Faklılaştırılmış öğretimde öğrenme merkezlerini istasyonlardan ayıran en önemli özellik hangisidir?

A) Aynı konunun farklı yollarla öğrenilmesi amaçlanır
B) Eş zamanlı olarak çeşitli öğrenme aktiviteleri gerçekleştirilir
C) İstasyonlar, aynı ortamdadır. Merkezlerse farklı faklı ortamlarda oluşturulur
D) Öğrenciler istasyonlardaki aktivitelerle pratik yapabilir
E) Öğrenme merkezlerinde her öğrenci için farklı görevler verilir

Soru 19

Derse destek olmak amacıyla belirli bir zaman diliminde tamamlanmak üzere herbir öğrenciye farklı görevlerin verildiği eğitim stratejisi hangisidir?

A) Yörünge çalışması B) Öğrenme ajandası
C) Karmaşık öğretim D) Öğrenme istasyonu
E) Katlı öğretim

Soru 20
 1. Öğretim öncesinde
 2. Öğretim sırasında
 3. Öğretim sonrasında

Faklılaştırılmış öğretimde yukarıda verilen değerlendirme tekniklerinin hangilerinden yararlanılır?

A) Yalnız IB) I ve IIC) I ve III
D) II ve IIIE) I, II ve III
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...35
35 Sayfada Toplam 689 soru listeleniyor

NBA Jersey Sale Indiana Pacers Jersey Luka Doncic Jersey Jersey Washington Wizards Jersey Orlando Magic Jersey Trae Young Jersey Jersey Kobe Bryant Jersey Jersey NBA Jersey Utah Jazz Jersey Indiana Pacers Jersey Devin Booker Jersey Jersey Minnesota Timberwolves Jersey Oklahoma City Thunder Jersey Ja Morant Jersey Jersey Philadelphia 76ers Jersey James Harden Jersey Jersey Trae Young Jersey Jersey Boston Celtics Jersey Minnesota Timberwolves Jersey Milwaukee Bucks Jersey Jayson Tatum Jersey Jersey Ja Morant Jersey Jersey Kevin Durant Jersey Jersey Cleveland Cavaliers Jersey Minnesota Timberwolves Jersey Ja Morant Jersey Jersey LeBron James Jersey Jersey Kobe Bryant Jersey Jersey Donovan Mitchell Jersey Jersey Russell Westbrook Jersey Jersey

Houston Texans.com, Comcast SportsNet and SportsTalk 980 to provide reside coverage
Houston Texans Starter Logo Graphic T-Shirt - Black
ARLINGTON, Va. – The Washington Richesse Draft Day Party and uniform unveiling on Friday, June 22, at the Kettler Richesse Iceplex in Arlington, Va., will function current and former Richesse players, free skating, involved games, a locker room trip, new merchandise on sale as well as – the evening’s highlight – an amazing show to reveal the team’ohydrates new red, white and blue uniforms.
Houston Texans Fanatics Branded Big & Tall Color Pop T-Shirt - Black
Free tickets for the event are “sold out,” but fans can watch the consistent unveiling live on WashingtonCaps.com as well as Comcast SportsNet, which will provide live interview from Kettler Capitals Iceplex during “Buenos aires Post Live” at 5 g.m. and live protection of the unveiling during “SportsNite” from 6:30 p.meters. Immediately following the unveiling SportsTalk 980 will broadcast a one-hour show coming from Kettler Capitals Iceplex, featuring reaction to the newest uniforms and coverage with the NHL Entry Draft as the very first round unfolds in Columbus, Kansas.
Houston Texans Nike Icon Legend Performance T-Shirt - White
Comcast SportsNet play-by-play announcer Joe Beninati will emcee the introduction and participate in a cell discussion during the show on SportsTalk 980. Bj Sorenson from Comcast SportsNet will also be a part of the section discussion.

Fans at Kettler Capitals Iceplex will likely be treated to a variety of routines, including:
Appearances and autograph sessions together with Capitals alumni Mike Gartner along with Rod Langway – both Hall regarding Famers – as well as Yvon Labre and Kelly Callier. Visits and autographs from skipper Chris Clark and teammates Ben Clymer, Brent Manley, Brian Pothier and Jeff Schultz. Free skate boarding on the public rink (fans are encouraged to bring their skates as rentals are limited). Merchandise stands offering the initial chance to own new-look Capitals items. Interactive games both inside Kettler Richesse Iceplex and outside on the parking deck. A tour of the Capitals’ new locker area and training area. Food and beverage stations catered by Arlington restaurants The Front Page and also Rock Bottom Brewery. The chance to watch stay coverage of the first rounded of the NHL Entry Draft about giant screens in both rinks in addition to 42-inch plasma televisions on the “Draft Central” mezzanine stage.
Gartner’s visit is the first public appearance in Buenos aires, D.C., by the Capitals’ second-leading job scorer since he retired with 1998. He and the some other current and former Capitals will sign autographs and/or skate on the public rink after the homogeneous unveiling.
Houston Texans NFL x Darius Rucker Collection by Fanatics Band T-Shirt - Black
The new merchandise for sale at Kettler Capitals Iceplex will include a variety of hats, long- and short-sleeved T-shirts and golfing shirts – including items manufactured for children and female fans. Your Capitals will also begin accepting pre-orders for the new uniforms. A result of the production time required to create the new Reebok EDGE Uniform System for all 30 NHL teams, nothing of he new clothing, league-wide, will be available for purchase until Sept.
ladies Justin Reid Houston Texans Jerseys Uniform
Fans who purchase a uniform from the Capitals will receive any Caps travel mug remembering the unveiling of the fresh uniforms as a give along with purchase, while supplies past. Fans not attending the actual Draft Day Party as well as uniform unveiling can find numerous preordering jerseys from the Capitals about WashingtonCaps.com beginning on Saturday, June 23.
ladies Whitney Mercilus Houston Texans Jerseys Uniform
Doors will open up for the event at Your five:30 p.m. Fans are asked to be in his or her seats or in front of a single of the many TV screens by 6:30 p.mirielle. with the uniform unveiling starting point at approximately 6:Forty p.m.

Event Schedule

5:30 delaware.m. - Doors Available to Public

Open Skate on Blue rink
Houston Texans Fanatics Branded NFL x Bud Light T-Shirt - Navy
6:Thirty p.m. - All supporters with red tickets are required to be seated in Red-colored rink seating area.

Fans with blue lotto tickets are requested to gather around monitors

6:50 p.m. - Unveiling from the new uniform

7:00 p.michael. - Live NHL Entry Draft display begins

7:30 p.m. * Locker room tours

8:00 p.m. - Alumni and Gamer autograph sessions begin

9:00 p.m. - Alumni and Gamer autograph sessions end

10:00 p.m. - Draft day Party concludes
All Times Eastern
Houston, Va. ndash; The Houston Richesse will celebrate the NFLrsquo;utes Hockey is for Everyone thirty days at their game against the Atlanta Thrashers on Friday, Feb. Five. The game kicks off a month-long motivation designed to celebrate hockeyrsquo;s advancement and diversity.
Houston Texans Starter Logo Graphic T-Shirt - White
In keeping with the gamersquo;s theme of Hockey is for Everyone, youth players by Fort Dupontrsquo;s ldquo;Kids about Icerdquo; will form the Caps A flag Tunnel and the Ice Group will be from the Montgomery Youth Dance shoes Association Under-16 Girls. During the intermission there'll be a shootout featuring players through Special Hockey Houston together with members of the Houston IceDogs, NOVA Awesome Cats, Baltimore Saints and Montgomery Cheetahs taking part. Sitting in Greenrsquo;s Gang and Ovirsquo;s Crazy 8s will be children from the Fort Dupont Cannons.
Houston Texans Starter Throwback Logo T-Shirt - Red
Continuing with Handbags is for Everyone month, upon Monday, Feb. 8 secretary coach Dean Evason, forwards Alex Ovechkin and Alexander Semin and also Slapshot will visit one of the Richesse adopted D.C. Open Schools ndash; Emery Education Campus inside Northeast Houston ndash; for a Lids Hockey School visit, where they will teach the students distinct drills and donate dance shoes equipment. That night Capitals forward Brooks Laich will pay a visit to Fort Dupontrsquo;s ldquo;Learn to Playrdquo; Kids Deshaun Watson Houston Texans Jerseys Uniform system and skate with youngsters and show them some dance shoes skills. The Capitals Youngsters Hockey Department and Laich may donate helmets, pucks and branches to the program after the program. On Friday, Feb. Twenty-six the Capitals will be visiting the other adopted D.Do. Public School ndash; King Elementary School in Southeast Oregon ndash; for the second February Limits Hockey School visit. As soon as the Caps lead students in a hockey clinic they will donate a set of street hockey products.
ladies Laremy Tunsil Houston Texans Jerseys Uniform
Following the monthrsquo;s Hockey is perfect for Everyone theme the Capitals are partnering with the Junior Womenrsquo;s Hockey League to show the third annual 2010 JWHL Problem Cup which will be held Feb. 12-15 at Kettler Capitals Iceplex. The Freshman Womenrsquo;s Hockey League will be the premier developmental league regarding prospective female collegiate people in the US and Canada. The actual league includes teams coming from across North America including Alberta, B . c ., Ontario, Manitoba, Minnesota and Massachusetts. The leaguersquo;s local group is the Houston Pride away from Rockville, Md. The Championship sport will take place at 13 a.m. on Monday, Feb. 15, at Kettler Richesse Iceplex. Admission to the tournament is free of charge and the tournament schedule is available at www.jwhl.org.
ladies Zach Cunningham Houston Texans Jerseys Uniform
To complete Hockey is for Everyone thirty days the Houston Capitals are generally proud to support the local high school graduation hockey state championship video games for Maryland and The state of virginia. The Northern Virginia Scholastic American football League (NVSHL) and the Maryland Scholastic Hockey League (MSHL) will host the actual ldquo;Capitals Cuprdquo; state championship competition for high school hockey. The actual Maryland Championship game will need place on Saturday, Feb. Something like 20, at 7 p.mirielle. at The Gardens Ice Home in Laurel, Md. The The state of virginia championship game will take place on Friday, Feb. 26, from 7 p.m. from Kettler Capitals Iceplex in Houston, Va. More resources for the tournaments visit the nfl websites at www.nvshl.org and www.mshl.org.
ladies Ross Blacklock Houston Texans Jerseys Uniform
Hockey is designed for Everyone
Hockey is for Everyone month is an initiative that runs in the course of February and celebrates hockeyrsquo;ersus growth and diversity. Hockey is designed for Everyone provides support and different programming to nonprofit junior hockey organizations across The usa that are committed to offering kids of all backgrounds the opportunity to perform hockey. Since its inception, Hockey is for Everyone has exposed more than 45,000 kids to unique hockey encounters.