SORU BANKASI Filtrele

Acentede Biletleme Soruları


Soru 61

Aşağıdakilerden hangisi fatura hakkında yanlış bilgi içermektedir?

A) Faturalar, alışveriş ile ilgili belgelerdir.
B) Alışveriş çeşitleri olduğu gibi fatura çeşitleri de vardır.
C) Satış işlemlerinde fatura kesmek yasal bir yükümlülüktür.
D) Fatura ticari bir belge değildir.
E) Faturalarda seri ve sıra numarası bulunur.

Soru 62

Aşağıdakilerden hangisi satış faturasında olması gereken bilgilerden değildir?

A) Düzenleyenin (satıcının) adı ve varsa ticaret unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, iş adresi
B) Müşterinin (alıcının) adı ve unvanı, varsa bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, adresi
C) Satılan ürün veya hizmetin türü, adı, birim fiyatı, miktarı ve toplam satış tutarı
D) “Proforma Fatura” ibaresi
E) Düzenleme tarihi ve düzenleyenin imzası

Soru 63

Ticaret ve Vergi Hukuku’nda yeri olmayan, mali bir değer içermeyen karşılığında mal ya da hizmet verilmeyen fatura aşağıdakilerden hangisidir?

A) İade faturası B) Proforma fatura
C) Satış faturası D) İrsaliye faturası
E) E-Fatura

Soru 64

Aşağıdakilerden hangisi proforma faturada olması gereken bilgilerden değildir?

A) “İrsaliye Fatura” ibaresi
B) Ürün veya hizmetin türü, adı, birim fiyatı, miktarı ve toplam satış tutarı
C) Düzenleyenin ve adına düzenlenen kişinin adı, unvanı, adresi
D) Düzenleme tarihi ve düzenleyenin imzası
E) “Proforma Fatura” ibaresi

Soru 65

Aşağıdakilerden hangisi e-fatura hakkında yanlış bilgi içermektedir?

A) E-fatura, klasik faturanın dijital ortamda hazırlanan formatıdır.
B) Kâğıt fatura ile aynı niteliklere sahiptir.
C) İki e-ticaret mükellefi arasındaki ticari işlemler için kesilir.
D) E-fatura mali bir değer içermez.
E) Kâğıt fatura ile aynı yasal geçerliliğe sahiptir

Soru 66

Cari hesap oluşturan iki firma arasında başlatılan ticarete ........... denir.


Soru 67

Vadesi gelen veya vadesinde ödenmeyen alacakların yasal yollarla alınmasına ........... denir.


Soru 68

Kredi kartındaki bilgileri okuma, otomatik olarak onay alma ve satışı tamamlamaya yarayan elektronik cihazlara ........... denir.


Soru 69

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile ........... TL’yi aşan ödemelerin finansal kurumlar aracılığı ile yapılması zorunludur


Soru 70

Cari kuru belli olmayan dövizlerin, TL’ye çevrilmesine ilişkin esasları ........... Bakanlığı belirler.


Soru 71

Fatura niteliğindeki e-bilete, biletin düzenlenmesinden itibaren en geç ........... saat içerisinde ilgili hava yolunun internet sitesinden ulaşılabilmektedir.


Soru 72

Uçuşlarda tek başlarına veya refakat hostesi ile birlikte seyahat edebilen çocuk yolcular ........... yaş arasındadır.


Soru 73

İç hat uçuşlarından birinde seyahat edecek olan ........... yaş üstü yolcuların tüm uçuşlarda indirim hakkı bulunmaktadır.


Soru 74

Askerlik görevi er ve erbaş olarak yerine getiriliyorsa, iç hat seferlerde ücret sınıfına bağlı olarak % ........... oranında indirimli bilet alınabilmektedir.


Soru 75

Ulusal Hava Yolları, uçak biletlerinde öğrenci belgesini ibraz eden 24 yaşını geçmemiş öğrencilere % ........... indirim uygulamaktadır.


Soru 76

BSP, acentelerin kesilen biletlerin ödemelerini yaptıkları kuruluştur.

Doğru      Yanlış

Soru 77

Seyahat acentelerinin; tüm yabancı hava yolu şirketlerinin biletlerini tek elde satışına BSP sistemi denir.

Doğru      Yanlış

Soru 78

Dünya çapında bir sistem olarak 280 ülkede ve bölgede BSP işlemleri vardır.

Doğru      Yanlış

Soru 79

Cari hesap sisteminde alacaklı ve borçlu taraflar sabit değildir. Mal veya hizmet alımına göre taraflar değişebilir.

Doğru      Yanlış

Soru 80

Sürekli birbirinden mal ya da hizmet alan kişi veya şirketler, bu işlemlerin her biri için ayrı ayrı ücret ödemek yerine bunları cari hesap ile takibe alır.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
6 Sayfada Toplam 119 soru listeleniyor