SORU BANKASI Filtrele

Algılayıcılar ve Sinyal İşleme Soruları


Soru 21

Isının birimi aşağıdakilerde hangisidir?

A) KcalB) °CC) °FD) Lümen

Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi sıcaklığın birimi değildir?

A) KB) °CC) °FD) Joule

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi mutlak sıcaklık ölçeğidir?

A) °FB) KC) JouleD) °C

Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi bimetal termometre çeşidi değildir?

A) Helisel B) Çubuk
C) Termostat D) Cıvalı termometre

Soru 25

Termostatın açma sıcaklığı ile kapama sıcaklığı arasındaki farka ne denir?

A) Histerisiz B) Uzama katsayısı
C) Soğuma zamanı D) Doğrusallık

Soru 26

100 °C kaç Kelvin'dir?

A) 273K B) 373K
C) 373,15K D) -373,15K

Soru 27

100°C kaç Rankin'dir?

A) 672R B) 373,15R
C) -672R D) -373,15R

Soru 28

273, 15K kaç °C'dir?

A) 0 °C B) 120 °C
C) -273,15 °C D) 100 °C

Soru 29

273, 15K kaç °F'dir?

A) -32 °F B) 32 °F
C) -373,15 °F D) 505 °F

Soru 30

68 °F kaç K'dir?

A) 0 K B) -293 K
C) 293 K D) 20 K

Soru 31

Isının metaller üzerindeki fiziksel etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genleşme B) Kırılma
C) Kesilme D) Bozulma

Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi ısıyı en iyi iletir?

A) Tahta B) Plastik
C) Metal D) Tuğla

Soru 33

Sıcaklık değişimine bağlı direnç değişimi gösteren ve derece başı 0,385 ohm değişen sensör nedir?

A) NI-100 B) PT-100
C) PT-5000 D) Termostat

Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi RTD çeşidi değildir?

A) PT-100 B) NI-100
C) Termostat D) PT-1000

Soru 35

RTD'lerde 150metre uzaklıktan sonra kaç uçlu bağlantı kullanılır?

A) 2 uçlu B) 3 uçlu
C) 4 uçlu D) 5 uçlu

Soru 36

RTD'lerin direnç değişimi ne tür bir devre ile algılanır?

A) Wheatstone köprüsü B) Seri devre
C) Paralel devre D) Yıldız devre

Soru 37

RTD'ler ısı kaynağına nasıl bağlanır?

A) Direk B) Kılıflı
C) Uzaktan D) flanşlı+kılıflı

Soru 38

PT-100 sağlam ise AVO metre hangi değeri göstermez?

A) 0 (kısa devre) B) 100 ohm
C) 120 ohm D) 2000 ohm

Soru 39

Ortam sıcaklığı 22 °C PT-100'ün direnci kaç ohm olur?

A) 108,47 ohm B) Sonsuz
C) 120 ohm D) 15,5 ohm

Soru 40

PT-100 direnci 107,7ohm ise o anki sıcaklık kaç °C'dir?

A) 0 °C B) -100 °C
C) 20 °C D) -20 °C
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 70 soru listeleniyor