SORU BANKASI Filtrele

Atölye Soruları


Soru 41

Yangın dolabı içindeki hortumun boyunun minimum ve maksimum değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 40-50 mB) 15-35 mC) 10-30 mD) 5-25 m

Soru 42

Yangın tesisatlarında kullanılan Lansların (fıskiye) anma çapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 25, 50, 65 mm B) 25, 55, 75 mm
C) 10, 60, 90 mm D) 50, 150, 165 mm

Soru 43

Gerek olduğunda yangın dolabını kimler kullanabilir?

  1. İtfaiyeciler
  2. Katta bulunan misafirler
  3. Kat malikleri
A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

Soru 44

Normal şartlarda iki yangın dolabı arasındaki mesafe en fazla kaç metre olmalıdır?

A) 30B) 20C) 10D) 5

Soru 45

İtfaiye bağlantı ağzı bırakılması durumunda yangın dolapları arasındaki uzaklık ´en fazla kaç metre olmalıdır?

A) 55 mB) 45 mC) 35 mD) 25 m

Soru 46

Binalarda yangınla mücadele amacıyla kullanılan yağmurlama elemanlarını aşağıdakilerden hangisidir?

A) yangın dolabı B) Sprink
C) Hidrofor D) Pompa

Soru 47

Yangın tesisatlarında serpiciler arası uzaklık en fazla kaç metre olmalıdır.?

A) 2-3 mB) 4,5 mC) 6-7 mD) 8-9 m

Soru 48

Yangın tesisatlarında her dağıtıcı boru üzerine en fazla kaç sprink takılabilir?

A) 7B) 8C) 9D) 10

Soru 49

Yangın tesisatlarında itfaiyenin bağlantı yapması için bırakılan ağız aşağıdakilerden hangisidir?

A) SprinkB) HidrantC) PompaD) Lans

Soru 50

Yangın tesisatlarında fabrika ve depolarda iki hidrant arsındaki mesafe en fazla kaç m olmalıdır?

A) 10-23mB) 20-30mC) 40-50mD) 50-60m

Soru 51

Yangın tesisatlarında hidrant yerleştirmede, hortum bağlantı rakorları zeminden kaç mm´ den aşağı olmamalıdır.

A) 305B) 405C) 605D) 705

Soru 52

Yangın tesisatlarında şehirlerde iki hidrant arsındaki mesafe en fazla kaç m olmalıdır

A) 150 mB) 250 mC) 300 mD) 400 m

Soru 53

Yangın tesisatlarında hidrantların binadan mesafesi normal şartlarda kaç metreden aşağı olmamalıdır?

A) 5B) 12C) 20D) 30

Soru 54

Aşağıdakilerden hangisi kablo kesmek için kullanılmaz?

A) Pense B) Cımbız
C) Kargaburun D) Yan keski

Soru 55

Değişik çaplardaki kabloların dış kısmında bulunan ve elektriksel yalıtkanlığı sağlayan izole malzemeyi kablodan ayırmak için kullanılan el aleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Testere B) Bıçak
C) Kablo soyma pensi D) Maket bıçağı

Soru 56

iyi cins karbonlu çelik malzemeden yapılmış ve tahta, metal, taş gibi maddelere şekil vermek için kullanılan el aleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düz uçlu keski B) Kargaburun
C) Testere D) Pense

Soru 57

Yüzey temaslı elektronik malzemeler ve çok küçük boyutlu vidalar vb. elle tutulamayacak kadar küçük boyutlu malzemeleri tutmak için kullanılan el aleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kargaburun B) Cımbız
C) Makas D) Çakı

Soru 58

Tahta ve plastik gibi malzemelerin üzerinde, düzgün kesme işlemleri gerçekleştirebilmek için çizgiler ve işaretler oluşturmaya yarayan el aleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nokta B) Çizecek (bız)
C) Testere D) Cımbız

Soru 59

Aşağıdakilerden hangisi bir çekiç türü değildir?

A) Metal çekiç B) Lastik çekiç
C) Plastik çekiç D) Cam çekiç

Soru 60

Üzerindeki dişler yardımıyla talaş kaldırarak iş parçasını istenen biçim ve ölçüye getirmeye, yüzeyleri düzeltmeye ve bilemeye yarayan el aleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğe B) Çekiç
C) Makas D) Testere
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 69 soru listeleniyor