SORU BANKASI Filtrele

Atölye Soruları


Soru 1

Makinede maça yapma yöntemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Çok hızlı maça yapılır.
B) Sayısı az olan maçalar için ekonomik değildir.
C) Bütün maçalar standart ölçülerdedir.
D) Bütün maçalar aynı sıkılıktadır.
E) Çok sayıda yapılacak maçalar için maliyeti düşüktür.

Soru 2

Kumu el ile sıkıştırılan maça yapma makineleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Silindirik ve prizmatik maçaların yapımına uygundur.
B) Değişik çapta ve boyda kovan olması gerekir.
C) Her türlü maçanın yapımına uygundur.
D) Volanın döndürülmesi el ile yapılır.
E) Piston kovanın içindeki kumu sıkıştırır.

Soru 3

Kumu sonsuz vida ile sıkıştıran maça yapma makineleri için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Genellikle silindirik maçaların yapımına uygundur.
B) Sonsuz vidaya hareket elle ve elektrikle verilir.
C) Bu makine kıyma veya sucuk doldurma makinelerine benzer.
D) Genellikle karmaşık maçaların yapımına uygundur.
E) İstenilen çapa uygun kovan olması gerekir.

Soru 4

Maça yapma makinesinde kumun maça sandığı içerisine püskürtülmesini sağlayan basınçlı unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) HavaB) SuC) Kum
D) GazE) Reçine

Soru 5

Basınçlı havanın maça sandığından tahliye edilmesi aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

A) Kum hazırlama ünitesi
B) Maça sandığı
C) Kum püskürtme başlığı
D) Kompresör
E) Hava boşaltma süzgec

Soru 6

Kumu püskürtme ile sıkıştıran maça yapma makinelerinde kullanılan atmosfer basınç değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1-2 AtüB) 2-3 AtüC) 6-8 Atü
D) 8-10 AtüE) 10-12 Atü

Soru 7

Sıcak kutu maça yapma makinesinde maçaların pişmesi için istenen sıcaklık aşağıdakilerden hangisidir?

A) 150-180 °CB) 180-220 °CC) 400-450 °C
D) 470-650 °CE) 660-750 °C

Soru 8

Sıcak kutu maça makinelerinde istenilen sıcaklığa ulaşmak için aşağıdaki yöntemlerden hangi ikili tercih edilir?

A) Elektrik-Kömür B) Gaz-Benzin
C) Kömür-Benzin D) Elektrik-Gaz
E) Gaz-Kömür

Soru 9

Soğuk kutu maça yapma makinesinde maçanın sertleşmesini sağlayan yöntemlerden hangi ikili tercih edilir?

A) Argon-Etan B) Amin-azot dioksit
C) Metan-Etan D) Karbon dioksit-Amin
E) Kükürt dioksit-Metan

Soru 10

Maça yapma makinelerinin bakımı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Basınçlı hava tesisatında hava kaçağı olmamalıdır.
B) Elektrik kablosu, fiş ve bağlantı uçları sık sık kontrol edilmelidir.
C) Kullanılan makinenin kataloğunda belirtilen bakım talimatı dikkate alınmalıdır.
D) Maça sandıkları üzerindeki hava boşaltma süzgeçlerinin sık sık temizlenmesine gerek yoktur.
E) Gaz ile ısıtmalı makinelerde gaz tesisatı devamlı kontrol edilmelidir.

Soru 11

Maçalara iskelet koyma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Temiz yüzey elde etmek
B) Gaz geçirgenliğini artırmak
C) Maçanın sıkılığını azaltmak
D) Sıvı metalin basıncına karşı dayanımı artırmak

Soru 12

Maça sandığının işkenceyle sıkıştırılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maça sandığının dayanımı artırmak
B) Maçanın şeklini korumak
C) Gaz çıkışını kolaylaştırmak
D) Uygun sıkılıkta maça elde etmek

Soru 13

Maça kumunun maça sandığına yapışmaması için ne yapılmalıdır?

A) Maça sandığı önceden ısıtılmalıdır.
B) Küçük taneli kok kömürü yerleştirilmelidir.
C) İskelet kullanılmalıdır.
D) Mazotlu üstübüyle silinmelidir.

Soru 14

Bezir yağlı kumdan yapılan maçaların maça tavasına alınma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Döküm sırasında fazla gaz çıkardıkları için
B) Yaş dayanımları çok düşük olduğu için
C) Maça sandığına yapışmanın önüne geçmek için
D) Maça sandığını takalayabilmek için

Soru 15

İskelet borusunun bol delikli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İçine maça kumu gireceğinden sağlam olur.
B) Maçanın havası rahatça alınır.
C) Ortama dağılacak kokunun önüne geçilir.
D) Kumlar maça sandığına yapışmaz.

Soru 16

Maça yapıştırıcısı hazırlanmasında kullanılan ateş kilinin tane iriliği nasıl olmalıdır?

A) İri taneli B) Orta taneli
C) İnce taneli ve elenmiş D) İnce taneli

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi maça yapıştırıcısının kullanımını doğru olarak anlatmaktadır?

A) Yapışacak yüzeylerin her ikisine de yeteri kadar sürülür.
B) Yapışacak yüzeylerin her ikisine de belli aralıklarla sürülür.
C) Yapışacak yüzeylerin sadece birisine bolca sürülür.
D) Yapışacak yüzeylerin her ikisine de bolca sürülür.

Soru 18

Maça yapıştırıcısının korunma ortamı nasıl olmalıdır?

A) Ağzı kapalı plastik tüpte
B) Açık ortamda
C) Ağzı açık plastik tüpte
D) Sıcak ortamda

Soru 19

Yapıştırma işlemi daha çok hangi maçalarda uygulanır?

A) Tek parça yapılamayan maçalarda
B) Ceket kullanılan maçalarda
C) Tek parça maçalarda
D) İskelet kullanılmayan maçalarda

Soru 20

Maçada şekil değişimine fırsat vermemek için tava kullanırız.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...9
9 Sayfada Toplam 163 soru listeleniyor