SORU BANKASI Filtrele

Atölye Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi demirin özelliklerinden biri değildir?

A) Gri renkli, yumuşaktır
B) Dövülebilir, elektrik ve ısıyı iletebilir
C) Mıknatıslanma özelliğine sahiptir
D) Yalıtkanlık özelliğine sahiptir

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi demir filizlerinden biri değildir?

A) Magnetit B) Magnezyum
C) Limonit D) Pirit

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi dökme demirin avantajlı yönlerinden değildir?

A) Alaşımı meydana getiren gereçler bol ve ucuzdur
B) Sert ve aşınmaya karşı dayanımı fazladır
C) Talaş kaldırma işçiliği zordur
D) Korozyona dayanıklıdır

Soru 4

Dökme demirin ergime sıcaklığı düşük, akıcılığı fazla ise bileşimindeki karbon oranı hangi aralıkta olur?

A) % 2—4 B) % 6—8
C) % 10—12 D) % 14—16

Soru 5

Dökme demirin bileşiminde bulunmayan element aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karbon (C) B) Silisyum (Si)
C) Bakır (Cu) D) Manganez (Mn)

Soru 6

Demir alaşımları kalıp kumuna silis kumu, şamut, grafit ve grafit pota artıkları neden katılır?

A) Yüksek sıcaklıklarda dayanımı artırmak
B) Şekil alma özelliğini artırmak
C) Dökümden sonra kolay boşalması için
D) Temiz yüzey elde etmek için

Soru 7

Gri dökme demirin katılaşması ile birlikte mikro yapıda oluşan karbonun yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sementit B) Grafit
C) Perlitik D) Ferritik

Soru 8

Gri dökme demirin ergime derecesini düşürüp akıcılığını artıran element aşağıdakilerden hangisidir?

A) Silisyum B) Manganez
C) Karbon D) Fosfor

Soru 9

Gri dökme demirde ısıl işlem uygulandığında aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

A) Esmer dökme demirin çekme dayanımı artar
B) İşlenebilme özelliği artar
C) Aşınmaya karşı dayanımı artar
D) Ergime derecesi yükselir

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi gri dökme demire katılan elementlerin etkisi değildir?

A) Mikro yapısını ve grafitleşme özelliğini değiştirir
B) Mekaniksel özelliklerini yükseltir
C) Yapıya kırılganlık verir
D) Sıvı ve gazların oksitleyici etkilerine dayanımını artırır

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi gri dökme demire katılan silisyum oranlarını belirtir?

A) % 1-3 B) % 5-7
C) % 9-11 D) % 13-15

Soru 12

Gri dökme demirde katılaşma hızlı olduğunda aşağıdakilerden hangisi değişir?

A) Ergime derecesi düşer B) Sertliği düşer
C) Akıcılığı artar D) Sertliği artar

Soru 13

Temper dökme demir yapımında niçin beyaz dökme demir kullanılır?

A) Yapısında grafit olmadığı için
B) Yapısında karbon olmadığı için
C) Yapısında sementit olmadığı için
D) Yapısında perlit olmadığı için

Soru 14

Isıl işlem yoluyla beyaz dökme demirin içindeki karbonun rozetler haline getirilmesi ile hangisi elde edilir?

A) Küresel grafitli dökme demir
B) Esmer dökme demir
C) Ham demir
D) Temper dökme demir

Soru 15

Temper dökme demirin bileşiminde hangisi bulunmaz?

A) Karbon B) Platin
C) Manganez D) Silisyum

Soru 16

Temper dökme demir aşırı kırılgan olmuşsa bileşimindeki hangi element oranı fazla olmuştur?

A) Krom B) Silis
C) Fosfor D) Manganez

Soru 17

Yapısında bir miktar grafit bulunan dökme demir niçin temper dökme demir haline getirilemez?

A) Grafitler şekil değiştirmez
B) Isıl işlem yeterli olmaz
C) Karbon temperlemeyi engeller
D) Karbon şekil değiştirmez

Soru 18

Temper dökme demir hangi yöntemle elde edilir?

A) Ocaklarda ergitilerek elde edilir
B) Dövülerek elde edilir
C) Fırınlarda tavlanarak elde edilir
D) Çelikler tavlanarak elde edilir

Soru 19

Temperleme zamanı hangisine göre tayin edilir?

A) Parçaların kesitine göre
B) Karbon oranına göre
C) Parçaların mikro yapısına göre
D) Grafitleşme zamanına göre

Soru 20

Birinci yumuşatma işleminde grafit kümelerinin oluşumu için hangisi söylenemez?

A) Hızlı ısıtma grafit kümelerini azaltır
B) Hızlı ısıtma grafit kümelerini çoğaltır
C) İnce kesitlerde fazla grafit kümeleri oluşur
D) İyi ayarlanmış bir kimyasal bileşim grafit kümelerini arttırır
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 32 soru listeleniyor