SORU BANKASI Filtrele

Atölye Uygulamaları (tüketici Hizmetleri) Soruları


Soru 1

Üretilen mal veya hizmetin, kitle iletişim araçlarıyla tanıtılmasına ne denir?

A) Promosyon B) Tanıtım
C) Reklam D) Kampanya

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi reklamın özelliklerinden değildir?

A) Bir bedel karşılığı yapılmaz.
B) Kitle iletişim araçları kullanılır.
C) Ürün ve ya hizmetle ilgili bilgi verir.
D) Reklamı yapan kaynak kişi bellidir.

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi reklamın amaçlarından değildir?

A) Bilgi vermek
B) Satışı arttırmak
C) Talep yaratmak
D) Piyasanın tekelleşmesini sağlamak

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi reklamın ticaret ve iş hayatında oynadığı role ilişkin olumsuz görüşlerden değildir?

A) Reklam maliyeti arttırır.
B) Reklam taleple birlikte arzı arttırır.
C) Reklam ikna gücüyle insanları yönetir.
D) Reklamda abartma vardır.

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi reklamların işlevlerinden değildir?

A) Zorlama B) Bilgilendirme
C) Destekleme D) İkna etme

Soru 6

Tüketicilerin ekonomik davranışlarını etkileyebilecek nitelikte yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi içeren reklamlara ne denir?

A) Kurumsal reklam B) Zorlayıcı reklam
C) Soysak reklam D) Aldatıcı ve yanıltıcı reklam

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi aldatıcı reklamın önlenmesinin olumlu etkilenmez?

A) Tüketiciler B) Reklam ajansları
C) Rakipler D) Ahlaki değerler

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi aldatıcı ve yanıltıcı reklam çeşitlerinden değildir?

A) Reklamın yanlış olması B) Reklamın yanıltıcı olması
C) Reklamın zorlayıcı olması D) Reklamın eksik bilgi içermesi

Soru 9

Ticarî reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemek bu ilkeler çerçevesinde ticarî reklam veya ilanları incelemekle sorumlu kurum hangisidir?

A) Reklam kurulu
B) Sanayi ve Ticaret Odası
C) Tüketici hakem Heyeti
D) Esnaf ve Sanatkârlar Odası

Soru 10

Reklam Kurulu incelediği reklamın, kanunu veya belirlediği ilkeleri ihlal ettiği sonucuna varırsa bağlı bulunduğu bakanlığa hangi tedbirin alınması konusunda öneride bulunamaz?

A) Para cezası
B) Reklamı yapan şirketin kapatılması cezası
C) Reklamın durdurulması cezası
D) Reklamın düzeltilmesi cezası

Soru 11

Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi içererek hitap ettiği kitlede tüketiciyi yanlış bilgilendiren reklamlara ............... reklam denir.


Soru 12

Aldatıcı reklamların önlenmesi öncelikle ................ korur.


Soru 13

Aldatıcı reklam çeşitleri ........... , ............. ve eksik bilgi içeren 'dir.


Soru 14

Reklamlarda uyulması gereken kuralları .............. .......... belirler.


Soru 15

Reklam denetimi yapan diğer bir kurum .................. kuruludur.


Soru 16

Reklam Kurulu ilgili reklamın kanuna aykırı olduğunu belirlediği reklama ............. ,............. ve ............ tedbirlerinin alınması için öneride bulunabilir.


Soru 17

Aldatıcı reklamlar neticesinde tüketicilerin reklamlara olan............... azalmaktadır.


Soru 18

Reklamlar tüketiciye............ ve ........... olarak iki şekilde mesaj taşırlar.


Soru 19

İdeal reklam ikna ediciliğinin yanında doğru ve dürüst olan, ............... olmayan reklamdır.


Soru 20
............. üretilen mal ve hizmetlerin tüketiciye tanıtılması ve duyurulmasıdır.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...6
6 Sayfada Toplam 102 soru listeleniyor