SORU BANKASI Filtrele

Atölye Uygulamaları (tüketici Hizmetleri) Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi fatura çeşitleri içinde yer almaz?

A) Basit Fatura B) İade Fatura
C) Temsili Fatura D) Tasdikli Fatura
E) Geçici Fatura

Soru 2

Mali müşavir, doktor, avukat gibi meslek sahiplerinin elektronik ortamda düzenlemiş oldukları belgeye ne ad verilir?

A) E-Fatura B) E-Müstahsil Makbuzu
C) E-İrsaliye D) E-Gider Pusulası
E) E- Serbest Meslek Makbuzu

Soru 3

Malın teslim edildiği ya da hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en fazla kaç gün içinde fatura düzenlenmelidir?

A) 1B) 3C) 5D) 7E) 9

Soru 4

İşletmelerin elektrik kesintisi ya da yazarkasanın arızalanması gibi durumlarda yazarkasa fişi yerine düzenlemiş oldukları belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Perakende satış fişi B) Sevk irsaliyesi
C) İrsaliyeli fatura D) Gider pusulası
E) Geçici fatura

Soru 5

Üretilen veya ithal edilen kullanılmamış mallar için düzenlenen garanti belgesi en az kaç yıl geçerlidir?

A) 1B) 2C) 3D) 4E) 5

Soru 6

Ürün ve hizmetlerin tanıtım, dağıtım ve ödeme işlemlerinin internet üzerinden yapılmasına ............. denir.


Soru 7

Düzenlenen faturalar, vergi kanunlarına göre ...... yıl saklanmalıdır.


Soru 8

Mükelleflerin iş yükünü ve işlemleri daha hızlı gerçekleştirmek için fatura ve sevk irsaliyesinin tek belge hâlinde düzenlenmesine ............. denir.


Soru 9

Bilgilerin konusuna ve niteliğine göre ayırma, birleştirme, taşıma ve saklama işlemlerin tümüne ............. denir.


Soru 10

Ürünün nakliye hizmeti esnasında çıkabilecek sorunlara karşı güvence altına alınmasına ............... denir.


Soru 11

Bir ürün veya hizmeti belirli bir bedel karşılığında satan işletmelerin düzenlemesi zorunlu olan belgeleri elektronik ortamda oluşturulmasına e-belge denir.

Doğru      Yanlış

Soru 12

Peşin gerçekleşen satışlarda bedelin peşin alındığını göstermek için faturanın alt tarafının kaşelenip imzalandığı faturalara kapalı faturalar denir.

Doğru      Yanlış

Soru 13

Faturalar sıra numarası takip edilerek düzenlenmelidir.

Doğru      Yanlış

Soru 14

Garanti belgesi bir ürünün kaliteli olduğunu gösterir.

Doğru      Yanlış

Soru 15

Nakliye firmalarının ambara teslim ettikleri ürünler için beş nüsha ambar tesellüm fişi düzenlemeleri gerekir.

Doğru      Yanlış

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin yeni eğilimlerinden birisi değildir?

A) Müşterinin bilgi düzeyinin artması
B) Müşterilerin beklentilerinin yükselmesi
C) Ürün ve markaya bağımlılığın giderek azalması
D) Pazar bölümlenmesinin artması
E) Kuruluşa saygı duyan müşterilerin etkili olması

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi promosyon aktivitelerini kapsamaz?

A) Örnek ürün dağıtımları, bantlama aktiviteleri, sepet uygulamaları
B) Geri aktiviteleri, bedavalar, çekiliş, yarışma kampanyaları
C) Malın veya hizmetin Türk lirası olarak vergiler dâhil peşin satış fiyatı
D) Satışa yönelik özel etkinlikler, devamlılık, bağımlı müşteri yaratma uygulamaları
E) Doğrudan postalama aktiviteleri ve ekleme uygulamaları

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi müşteri tatmininin belirlenmesi konusunda yapılabileceklerden birisi değildir?

A) Hizmetin zamanında yapılması
B) İşler kötü gittiğinde müşterileri firmayı aramaları için teşvik etmek
C) Kullanıcılara kartlar bırakmak
D) Hizmet ziyaretlerinde müşterilere anket bırakmak
E) Elemanlarının başarısızlıklarını saklamaları

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi işletme ve müşteri arasındaki ilişkileri geliştiren faktörlerden biri değildir?

A) Uzun cümlelerle iletişim
B) Geçmişteki iyi günleri konuşma
C) Başkasını suçlama
D) Olumlu telefon görüşmeleri
E) Geçmişi öne çıkartma

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin müşterilerin şikâyetlerini ortadan kaldırmaları ve tatmin edilmeleri için dikkate almaları gereken özelliklerden biri değildir?

A) Şikâyet edebilmeyle ilgili engellerin ortadan kaldırılması
B) Müşteri tatmini araştırmaları
C) Müşteri şikâyetlerinden üst yönetimin haberdar olması
D) Müşteri sadakatinin iç müşterilerin tatminini sağlaması
E) Şikâyetleri ortadan kaldırmak
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...16
16 Sayfada Toplam 311 soru listeleniyor