SORU BANKASI Filtrele

Baskı Kimyası Soruları


Soru 1

0 °C'den düşük parlama noktası ve 35 °C'den düşük kaynama noktasına sahip sıvı hâldeki maddeler ile oda sıcaklığı ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz hâldeki maddelere genel olarak hangi isim verilir?

A) Çok kolay alevlenir madde
B) Aşındırıcı madde
C) Alerjik madde
D) Mutajen madde

Soru 2

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde, kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen maddelere genel olarak hangi isim verilir?

A) Toksik madde B) Kanserojen madde
C) Aşındırıcı madde D) Mutajen madde

Soru 3

Cıva herhangi bir şekilde bir yere dökülürse ne yapılmalıdır?

A) Süpürge ve kürek kullanılarak alınmalıdır
B) Vakum ya da köpük tipi sentetik süngerlerle toplanmalıdır
C) Bezle silinmelidir
D) Elle toplanarak uygun kaba konmalıdır

Soru 4

Aniden hastalanan veya kazaya uğrayan kişilere sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar o andaki hasta veya kazazedenin durumunun daha kötüye gitmesini önlemek için mevcut imkânlar ile yapılan yardıma ne ad verilir?

A) Tıbbi yardım B) Hasta yardımı
C) İlk yardım D) Güvenlik önlemi

Soru 5

Aşağıda verilen malzemelerden hangisi ecza dolabında bulunmaz?

A) Gazlı sargı bezi B) Üçgen sargı bezleri
C) Flaster D) Asitler

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yaralarda hiçbir zaman kullanılmaması gereken malzemelerden değildir?

A) Pamuk B) Kâğıt mendil
C) Peçete D) Gazlı bez

Soru 7

Vücuda girdikten sonra özelliğine göre yerel veya genel hasar meydana getirerek vücut organlarının faaliyetlerini bozan maddelere ne denir?

A) Kimyasal madde B) Patlayıcı madde
C) Zehir D) Radyoaktif madde

Soru 8

Zehirlenmede zehir merkezini aramadan hangi bilginin alınması gereksizdir?

A) Zehirlenmenin oluş zamanı
B) Zehirli maddenin prospektüsünün olup olmadığı
C) Zehrin ne kadar içildiği
D) Zehirlenin adı ve soyadı

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi laboratuvarda kullanılan koruyucu malzemelerden değildir?

A) Önlük B) Baret
C) Koruyucu gözlük D) Eldiven

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi laboratuvarlarda uyulması gereken kurallardan değildir?

A) Zehirli gazlar ile çeker ocaklarda çalışılmalıdır
B) Kimyasal reaksiyonlar devam ederken ağzı açık deney tüpü veya kap içinde ısıtma yaparken üstten bakılmamalıdır
C) Çalışma sonunda sonuçlar dikkatli bir şekilde kaydedilmelidir
D) Çalışmalar bittikten sonra malzemeler temizlenmeden bırakılmalıdır

Soru 11

Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan veya belirlenmiş test koşullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi hâldeki maddelere genel olarak hangi isim verilir?

A) Kanserojen madde B) Aşındırıcı madde
C) Alerjik madde D) Patlayıcı madde

Soru 12

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddelere genel olarak hangi isim verilir?

A) Çok kolay alevlenir madde
B) Kanserojen madde
C) Alerjik madde
D) Patlayıcı madde

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kimyasallar ile güvenli çalışma kurallarından değildir?

A) Kimyasal maddeler elle tutulmamalı ve cilde teması önlenmelidir
B) Asit suya azar azar ilave edilmelidir
C) Benzin, eter ve karbon sülfür gibi çok uçucu maddeler ile açık alevde çalışılmalıdır
D) Tüp içinde sıvı maddeleri ısıtırken tüp sürekli çalkalanmalıdır

Soru 14

Kimyasal maddelerin birbirleriyle reaksiyona girerek yangına veya şiddetli patlamalara yol açabilen ve toksik ürünler oluşturabilen maddelere ne ad verilir?

A) Geçiş elementleri B) Geçimli kimyasal
C) Geçimsiz kimyasal D) Toprak metaller

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yaralarda kullanılan malzemelerdendir?

A) Gazlı bez B) Pamuk
C) Kâğıt mendil D) Peçete

Soru 16

Hijyen ve sağlık koşullarını oluşturma ve bu koşulları devam ettirme işlemlerine ………………… denir.


Soru 17

Derimizin kir ve salgılardan arındırılması için her gün veya iki günde bir, en geç ……………………… da bir defa yıkanılmalıdır.


Soru 18

Ellerde kesik, yara ve benzeri durumlar varsa bunların üzeri ancak ……………………… bir bant ile kapatıldıktan sonra laboratuvarda çalışılmalı, aksi takdirde çalışılmamalıdır.


Soru 19

Asitler sulandırılırken daima ……………………… yavaş yavaş eklenmelidir.


Soru 20

Laboratuvarda bulunan argon, azot, amonyak ve benzeri tüpler mutlaka ……………………… dan açılıp kapatılmalıdır.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...13
13 Sayfada Toplam 245 soru listeleniyor