SORU BANKASI Filtrele

Baskı Kimyası Soruları


Soru 41

içinde 200 cm³ çizgisine kadar saf su bulunan mezüre 25 g ağırlığında katı bir cisim bırakıldığında hacim çizgisi 257 cm³ e yükselmiştir.

Buna göre cismin yoğunluğu kaç g/cm³ tür?

A) 0,4385 g/cm³ B) 0,4358 g/cm³
C) 0,5834 g/cm³ D) 0,5384 g/cm³

Soru 42

Küp şeklindeki bir cismin bir ayrıtının uzunluğu 12 cm'dir. Kütlesi ise 56 g dır.

Bu cismin yoğunluğu kaç g/cm³ tür?

A) 0,0312 g/cm³ B) 0,0432 g/cm³
C) 0,0324 g/cm³ D) 0,0234 g/cm³

Soru 43

içerisinde 150 cm³ çizgisine kadar su konulmuş mezüre 17 g ağırlığında bir taş atıldığında hacim çizgisi 185 cm³ e yükselmiştir.

Taşın yoğunluğu kaç g/cm³ tür?

A) 0,4875 g/cm³ B) 0,7584 g/cm³
C) 0,4857 g/cm³ D) 0,4578 g/cm³

Soru 44

Bir maddenin birim hacminin kütlesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özgül ağırlık B) Hacim
C) Özkütle D) Ağırlık

Soru 45

Özkütle birimi hangisidir?

A) g/m³ B) kg/cm³
C) kg/ml D) g/cm³

Soru 46

Alkol yoğunluğunu ölçmek için hangi aerometre kullanılır?

A) Sakkarometre B) Alkolimetre
C) Laktodansimetre D) Bomemetre

Soru 47

Sütün yoğunluğunu ölçmek için hangi aerometre kullanılır?

A) Laktodansimetre B) Alkolimetre
C) Sakkarometre D) Bomemetre

Soru 48

12 °C'de sütün laktodansimetreden okunan değeri 34 ise bu sütün yoğunluğu kaç g/cm³ tür?

A) 1.0332 g/cm³ B) 1.0318 g/cm³
C) 1.0316 g/cm³ D) 1.0334 g/cm³

Soru 49

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Maddenin birim hacminin kütlesine özkütle denir
B) Özkütle birimi g/cm³ tür
C) Özkütle maddeler için ayırt edici özelliktir
D) Bütün maddelerin birim hacminin kütlesi aynıdır

Soru 50

Yoğunluğu 0.916 g/cm³ hacmi ise 25 cm³ olan sıvının ağırlığı kaç gramdır?

A) 22.9B) 21.9C) 22.8D) 21.8

Soru 51

Aşağıdaki yargılarından hangileri doğrudur?

I. Sıvı içinde bulunan bir molekül ortalama olarak bütün yönlerden aynı kuvvetle çekilir.
II. Sıvı yüzeyi bir gerilim altında bulunur ve bu, sıvı yüzeyinde her noktada ve her yönde aynıdır.
III. Sıvıların yüzeyi küçülürken dışarıdan enerji alması gerekmektedir.

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II

Soru 52

Bir sıvının yüzey gerilimini aşağıdaki etkenlerden hangisi değiştirmez?

A) Sıvıya yüzey aktif bir madde eklemek
B) Sıvıyı ısıtmak
C) Sıvının hacmini değiştirmek
D) Sıvıyı soğutmak

Soru 53

X ve Y sıvıları kılcal boruda şekildeki gibi durmaktadır.

Buna göre;

I. X camı ıslatır.
II. X ve Y sıvılarının ikisinin de ıslatabildiği bir yüzey yoktur.
III. Y sıvısı camı ıslatmaz.

Bu yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II
C) I ve III D) I,II ve III

Soru 54

Yüzey gerilimi;

I.Sıcaklık
II.Sıvının cinsi
III.Basınç

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

A) Yalnız I B) I ve II
C) Yalnız III D) I,II ve III

Soru 55

Deterjanlar suyun yüzey gerilimini azaltır. Bunun nedeni aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri olabilir?

I.Suyun polar olması
II. Deterjan molekülünün hidrofil grup içermesi
III. Deterjan molekülünün hidrofob grup içermesi

A) I, II ve III B) Yalnız I
C) I ve II D) II ve III

Soru 56

Ostwald viskozimetresinde 20 °C de su ve n- bütil alkolün akma süreleri sırayla 126,2 saniye ve 442,2 saniyedir. Her iki sıvının aynı sıcaklıktaki yoğunlukları sırayla 0,99820 g/ml ve 0,80961 g/ml'dir. 20 °C de suyun mutlak viskozitesi 1,055.10-2 poise olduğuna göre aynı sıcaklıkta n-bütil alkolün viskozitesi kaçtır?

A) 2,998.10-2 B) 2,086. 10-2
C) 2,998.10-1 D) 1,998.10-2

Soru 57

I. Bal
II. Zeytinyağı
III. Su

Yukarıdaki maddelerin viskozitelerinin karşılaştırması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) II > I > III B) III > II > I
C) I=II > III D) I > II > III

Soru 58

Yukarıdaki açık formülü verilen gliserin viskozitesi yüksek olan bir sıvıdır.

I. Mol kütlesi
II. Moleküllerin geometrik şekli
III. Sıcaklık

Yukardaki nicelik ve özelliklerden hangileri gliserinin viskozitesinin yüksek olmasının nedenleri arasında sayılmaz?

A) Yalnız I B) Yalnız III
C) I ve II D) I ve III

Soru 59

I. Mol kütlesi
II. Moleküllerin geometrik şekli
III. Sıcaklık

Sıvıların viskozitesi, yukarıdaki nicelik ve özelliklerinden hangilerine bağlıdır?

A) I, II ve III B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve III

Soru 60

I. Adhezyon kuvvetleri, kohezyon kuvvetlerinden büyük olan sıvılar temas ettiği kapiler boruda yükselir. 
II. Sıcaklığı artan sıvıların yüzey gerilimi küçülür, viskozite artar.
III. Akıcılık ile viskozite doğru orantılıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) II ve III
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123456...13
13 Sayfada Toplam 245 soru listeleniyor