SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarla Çizim Soruları


Soru 1

Oluşturulan bir bloku bağımsız bir çizim dosyası gibi harddiskte kütüphane klasörüne veya oluşturulan bir klasöre kaydetmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Block B) İnsert
C) Wblock D) Ddinsert

Soru 2

Oluşturulan blokları veya çizim dosyasını tek tek çağırmak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Block B) İnsert
C) Wblock D) Ddinsert

Soru 3

Autocad programında oluşturulan blokları veya çizim dosyasını çağırmak dialog kutusunun açılmasını sağlamak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Block B) İnsert
C) Wblock D) Ddinsert

Soru 4

Bir bloku çizim dosyasına birçok kez indirmek istenirse kullanılması gereken komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsert B) Winsert
C) Minsert D) Ddinsert

Soru 5

AutoCAD programında blok nesnesi boyutlarını farklı ölçülerde değiştirerek çalışılan dosyaya çağırarak kullanılabilmesini sağlayan block alt komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Explode B) İnsertion point
C) Scale D) Rotation

Soru 6

İmar Yönetmeliği’ne göre konut tipi binalarda daire giriş kapı genişlik ölçüsü genellikle aşağıdakilerden hangisi alınır?

A) 130 cm B) 100 cm
C) 80 cm D) 70 cm

Soru 7

Su basman kotu 100 cm olan bir yerleşim yerinde 10 katlı bir binanın 1 katı zemin 2 katı bodrum ve 7 katı normal kattır. Bodrum kat yüksekliği 265 ve zemin – normal kat yükseklikleri 288 cm olan binanin 2. bodrum kat döşeme kotu ve 6. normal kat döşeme kotu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) 2.bodrum kat döşemesi kotu: -430 cm ve 6.normal kat döşemesi kotu:1828 cm
B) 2.bodrum kat döşemesi kotu: -530 cm ve 6.normal kat döşemesi kotu:1748 cm
C) 2.bodrum kat döşemesi kotu: -530 cm ve 6.normal kat döşemesi kotu:1828 cm
D) 2.bodrum kat döşemesi kotu: -430 cm ve 6.normal kat döşemesi kotu:1748 cm

Soru 8

Konutlarda çıkmalar bina yüksekliği 12,50 m, 4 kat irtifadan sonra her bir kat artışında çıkma genişliği İmar Yönetmeliği’ne göre kaç cm azaltılarak diğer katlarda yapılmasına izin verilmektedir?

A) Her katta beşer cm azaltılır
B) Her katta onar cm azaltılır
C) Her katta on beşer cm azaltılır
D) Her katta ikişer cm azaltılır

Soru 9

Binalarda istendiği takdirde asansör kat sayısına bakılmadan yapılabilir. İmar Yönetmeliği’ne göre binalarda en az kaç kattan sonra asansör yapılması zorunludur?

A) Zemin kotundan sonra 6 kattan fazla binalarda
B) Zemin kotundan sonra 5 kattan fazla binalarda
C) Zemin kotundan sonra 4 kattan fazla binalarda
D) Zemin kotundan sonra 3 kattan fazla binalarda

Soru 10

Çizim programında mekânın çevresini bulmak için hangi komut kullanılır?

A) Dist B) İd
C) Area D) Status

Soru 11

Çizim programında çizilen 1/50 ölçekli bir planın mahal bilgileri yazılacaktır. Mahal ismi yazmak için yazı stilleri oluşturulurken mahal ismini yazmak için yazı yüksekliği kaç mm alınır?

A) 10B) 20C) 15D) 25

Soru 12

Binaların zemin altı kotları (-) eksi, zemin üstü kotları (+) değerli ve birbirine eklenerek verilir.

Doğru      Yanlış

Soru 13

İç merdivenlerde sahanlık olduğunda sahanlık kotu da vermek zorunludur.

Doğru      Yanlış

Soru 14

Planda kapı ve pencereler, boşluk ekseninin altına ve üstüne iki rakam yazılarak ölçülendirilir. Üst ölçü, genişliği, alttaki rakamda yüksekliği gösterir.

Doğru      Yanlış

Soru 15

Su basman kotu (bina giriş kotu) bölgesel olarak her bölgenin imar yönetmeliklerinde belirtilmiştir ve su basman kotu (bina giriş kotu) genel olarak +130 cm olarak alınır.

Doğru      Yanlış

Soru 16

Konutlarda dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biride tasarımdır. Konut tasarımı yapılırken fonksiyonellik-estetiklik ve ekonomik olması gibi unsurlar dikkate alınmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 17

Style ölçülendirme stilleri oluşturmak için kullanılır.

Doğru      Yanlış

Soru 18

Multiline text editöre %%c yazdığımızda + simgesi yazılmasını sağlar.

Doğru      Yanlış

Soru 19

Font Style liste kutusu açıldığında yazı tiplerinin durumuna göre regular(normal), kalın, kalın italik, italik farklı seçeneklerinden biri seçilerek yazı font stili belirlenir.

Doğru      Yanlış

Soru 20

Ddedit komutunun kısaltılmış hâli “ed”dir. Ddedit yerine ed girildiğinde komut satırına yazılar üzerinde düzeltme yapılmasını sağlar.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...11
11 Sayfada Toplam 203 soru listeleniyor