SORU BANKASI Filtrele

Aviyonik Sistemler Soruları

1.  

Atmosferi oluşturan gaz karışımı katmanlarının yeryüzünden yukarılara doğru sıralanışı hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) Troposfer-Stratosfer-Şemosfer-iyonosfer-Ekzosfer.
B) Şemosfer-iyonosfer-Ekzosfer- Troposfer-Stratosfer
C) iyonosfer- Troposfer-Stratosfer-Şemosfer- Ekzosfer.
D) Ekzosfer- iyonosfer- Stratosfer- Troposfer-Şemosfer
2.  

Aşağıdakilerden hangisi "Pito- Statik Sistem" bileşenlerinden değildir?

A) Pitot tüpü
B) Statik basınç delikleri
C) Altimetre
D) Bleed Valve
3.  

Uçakların deniz seviyesine göre yüksekliğini feet cinsinden gösteren göstergelere ne ad verilir?

A) Altimetre B) Varyometre
C) Pitot tüpü D) Mach metre
4.  

Altimetre üzerinde bulunan 16.000 feetin altında görülen uyarıcı ikaz sembolünün adı nedir?

A) Barber pole B) Eneroid
C) Feet metre D) Feet pointer
5.   ....... 2500 feet yüksekliğin altında çalışmaya başlar. Uçak yere radyo sinyali gönderir ve gidip gelme süresini hesaplayarak uçakla yer arasındaki gerçek yüksekliği bularak gösterir.

A) Altimetre B) Varyometre
C) Radio altimetre D) Kabin altimetresi
6.  

Statik hava basıncı ile pitot basıncı arasındaki basınç farkını ölçen diferansiyel basınç göstergesine ne ad verilir?

A) Varyometre B) Radio altimetre
C) Hız saati D) Pitot tüpü
7.  

ADC,pitot ve statik hava basıncını nereden alarak, parametre olarak kullanır?

A) Pitot Statik birleşik probları.
B) Altimetre
C) Machmetre
D) Hiçbiri
8.  

Air data sinyalleri ........ vasıtasıyla analog biçimde diğer sistemlere gönderilir.

A) Pitot tüpü
B) Statik basınç delikleri
C) TAT Probe
D) ARINC 429 busları.
9.  

Air data computerin devre kesicileri ADC1 için hangi panelde bulunur?

A) P18B) P9C) P6D) P5
10.  

Aşağıdakilerden hangisi hava verisi bilgilerini belirleyen etkenlerdendir?

A) Barber pole B) Eneroid
C) Altitude D) Anti-ice
11.  

Uçağın çevresindeki durgun hava sıcaklığına ne ad verilir?

A) TATB) SATC) CASD) TAS
12.  

CADC ne amaçla kullanılır?

A) Otomatik ve manuel uçuşlara bilgi sağlamak amacıyla kullanılır.
B) Uçakta stabilize sağlamak amacıyla kullanılır.
C) TAT Probtan gelen sinyalleri analog olarak düzenlemek amacıyla kullanılır.
D) Kabin basıncını düşürmek amacıyla kullanılır.
13.  

ADC hangi verileri işler?

A) Hava basıncı ve sıcaklık
B) Yükseklik
C) Digital hız
D) Anti-ice, iklimlendirme
14.  

Canlıların rahatça nefes alabildikleri, yükseklik sınırı yaklaşık olarak kaç metredir?

A) 1000 m B) 1500 m
C) 500 m D) 2500m
15.  

Boeing 737'ye ait pnömatik gösterge panelindeki BLEED TRIP OFF ışığı hangi sıcaklık ve basınç değerlerinde yanar?

A) 254 derece 180 PSI B) 200 derece 45PSI
C) 100 derece 0 PSI D) 148 derece 250 PSI
16.  

Boeing 737'ye ait pnömatik gösterge panelindeki WING BODY OVERHEAT hangi durumu bildirir?

A) Hava boruları içindeki nemi
B) Hava boruları içindeki kaçağı
C) Hava borularının aşırı ısındığını
D) Panelin aşırı ısındığını
17.  

Boeing 737'ye ait gösterge panelindeki isolasyon valfi AUTO konumunda iken hangi şart yerine getirilirse açılır?

A) Pack switchler ON durumunda iken açılır.
B) Motor bleed havası ON durumunda iken açılır.
C) Sadece motor bleed havası veya pack switchler için OFF durumu seçildiğinde açılır.
D) AUTO konumunda iken açılmaz.
18.  

Yüksek sıcaklık devreleri ........ butonuna basılarak test edilir

A) Wing Body Overheat Test
B) Bleed Trip Off Test
C) Ovht Test
D) Trip Reset
19.  

Motor saatlerinde, yakıt pompasının meydana getirdiği yakıt basıncı ile karbüratör girişindeki atmosferik basınç farkını ölçen alete ne ad verilir?

A) Basınç pompası
B) Yakıt göstergesi
C) Pitot statik prob
D) Yakıt basınç göstergesi
20.  

Motor veya transmisyondaki devir daim yapan yağın lüzumlu basınçta olup olmadığını gösteren ölçme aletine ne ad verilir?

A) Basınç ölçer B) Motor yağ basınç saati
C) Hava hız saati D) Devir daim pompası
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 81 soru listeleniyor