SORU BANKASI Filtrele

Aviyonik Sistemler Atölyesi Soruları


Soru 1

Atmosferi oluşturan gaz karışımı katmanlarının yeryüzünden yukarılara doğru sıralanışı hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) Troposfer-Stratosfer-Şemosfer-iyonosfer-Ekzosfer.
B) Şemosfer-iyonosfer-Ekzosfer- Troposfer-Stratosfer
C) iyonosfer- Troposfer-Stratosfer-Şemosfer- Ekzosfer.
D) Ekzosfer- iyonosfer- Stratosfer- Troposfer-Şemosfer

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi "Pito- Statik Sistem" bileşenlerinden değildir?

A) Pitot tüpü B) Statik basınç delikleri
C) Altimetre D) Bleed Valve

Soru 3

Uçakların deniz seviyesine göre yüksekliğini feet cinsinden gösteren göstergelere ne ad verilir?

A) Altimetre B) Varyometre
C) Pitot tüpü D) Mach metre

Soru 4

Altimetre üzerinde bulunan 16.000 feetin altında görülen uyarıcı ikaz sembolünün adı nedir?

A) Barber pole B) Eneroid
C) Feet metre D) Feet pointer

Soru 5
....... 2500 feet yüksekliğin altında çalışmaya başlar. Uçak yere radyo sinyali gönderir ve gidip gelme süresini hesaplayarak uçakla yer arasındaki gerçek yüksekliği bularak gösterir.

A) Altimetre B) Varyometre
C) Radio altimetre D) Kabin altimetresi

Soru 6

Statik hava basıncı ile pitot basıncı arasındaki basınç farkını ölçen diferansiyel basınç göstergesine ne ad verilir?

A) Varyometre B) Radio altimetre
C) Hız saati D) Pitot tüpü

Soru 7

ADC,pitot ve statik hava basıncını nereden alarak, parametre olarak kullanır?

A) Pitot Statik birleşik probları.
B) Altimetre
C) Machmetre
D) Hiçbiri

Soru 8

Air data sinyalleri ........ vasıtasıyla analog biçimde diğer sistemlere gönderilir.

A) Pitot tüpü B) Statik basınç delikleri
C) TAT Probe D) ARINC 429 busları.

Soru 9

Air data computerin devre kesicileri ADC1 için hangi panelde bulunur?

A) P18B) P9C) P6D) P5

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi hava verisi bilgilerini belirleyen etkenlerdendir?

A) Barber pole B) Eneroid
C) Altitude D) Anti-ice

Soru 11

Uçağın çevresindeki durgun hava sıcaklığına ne ad verilir?

A) TATB) SATC) CASD) TAS

Soru 12

CADC ne amaçla kullanılır?

A) Otomatik ve manuel uçuşlara bilgi sağlamak amacıyla kullanılır.
B) Uçakta stabilize sağlamak amacıyla kullanılır.
C) TAT Probtan gelen sinyalleri analog olarak düzenlemek amacıyla kullanılır.
D) Kabin basıncını düşürmek amacıyla kullanılır.

Soru 13

ADC hangi verileri işler?

A) Hava basıncı ve sıcaklık B) Yükseklik
C) Digital hız D) Anti-ice, iklimlendirme

Soru 14

Canlıların rahatça nefes alabildikleri, yükseklik sınırı yaklaşık olarak kaç metredir?

A) 1000 m B) 1500 m
C) 500 m D) 2500m

Soru 15

Boeing 737'ye ait pnömatik gösterge panelindeki BLEED TRIP OFF ışığı hangi sıcaklık ve basınç değerlerinde yanar?

A) 254 derece 180 PSI B) 200 derece 45PSI
C) 100 derece 0 PSI D) 148 derece 250 PSI

Soru 16

Boeing 737'ye ait pnömatik gösterge panelindeki WING BODY OVERHEAT hangi durumu bildirir?

A) Hava boruları içindeki nemi
B) Hava boruları içindeki kaçağı
C) Hava borularının aşırı ısındığını
D) Panelin aşırı ısındığını

Soru 17

Boeing 737'ye ait gösterge panelindeki isolasyon valfi AUTO konumunda iken hangi şart yerine getirilirse açılır?

A) Pack switchler ON durumunda iken açılır.
B) Motor bleed havası ON durumunda iken açılır.
C) Sadece motor bleed havası veya pack switchler için OFF durumu seçildiğinde açılır.
D) AUTO konumunda iken açılmaz.

Soru 18

Yüksek sıcaklık devreleri ........ butonuna basılarak test edilir

A) Wing Body Overheat Test B) Bleed Trip Off Test
C) Ovht Test D) Trip Reset

Soru 19

Motor saatlerinde, yakıt pompasının meydana getirdiği yakıt basıncı ile karbüratör girişindeki atmosferik basınç farkını ölçen alete ne ad verilir?

A) Basınç pompası B) Yakıt göstergesi
C) Pitot statik prob D) Yakıt basınç göstergesi

Soru 20

Motor veya transmisyondaki devir daim yapan yağın lüzumlu basınçta olup olmadığını gösteren ölçme aletine ne ad verilir?

A) Basınç ölçer B) Motor yağ basınç saati
C) Hava hız saati D) Devir daim pompası
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 81 soru listeleniyor