SORU BANKASI Filtrele

Baskı Öncesi İşlemler Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi seri ilan çeşitlerinden biri değildir?

A) TanıtımB) ÖlümC) Alım satım
D) ElemanE) İş

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi etkili bir ilan tasarımı için dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A) İlanın amacını belirlemek.
B) İlanın hedef kitlesini tanımak.
C) Özgün tasarımlar yapmaktan kaçınmak.
D) Tasarım programı ile ilgili bilgi sahibi olmak.
E) Açık ve anlaşılır metinler kullanmak.

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi görsel tasarım ilkelerinden biri değildir?

A) BütünlükB) HizalamaC) Karmaşıklık
D) Oran orantıE) Vurgu

Soru 4

Afişlerde kullanılan sloganlar için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Uzun olmalıdır.
B) Tarih, yer gibi bilgiler içermelidir.
C) Çarpıcı olmalıdır.
D) Küçük puntolarla yazılmalıdır.
E) Renksiz olmalıdır.

Soru 5

Bir firma için hazırlanan broşürde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

A) Logo B) Adres
C) Telefon numarası D) Çalışan sayısı
E) Firma adı

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi etkili bir broşür tasarlarken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A) Broşürün hazırlanma amacını araştırmak.
B) Hedef kitlenin özelliklerini doğru tespit etmek.
C) Sayfa ebadı, kırım ve sayfa sayısını tasarıma başlamadan önce belirlemek.
D) Broşürü kuşe kağıda basmak.
E) Aynı karakter, punto ve renkte metin kullanmak.

Soru 7

Simetrik denge tasarımdaki görselde durağan bir etki yaratırken asimetrik denge görsele .......... kazandırır.


Soru 8

Sağlık, çevre, insan hakları, eğitim gibi konularda; eğitici, uyarıcı ve bilgilendirici afişler .......... afişler sınıfındadır.


Soru 9

Ev, arsa, araba alım satımı, başsağlığı ilanları gazetelerin .......... ilanlar başlığı altında yer alır.


Soru 10

Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre yayınlanması zorunlu olan ilanlara .......... ilanlar denir.


Soru 11

İki veya daha fazla kırım sayısına ve çoklu sayfa sayısına sahip olan broşürlere .......... denir.


Soru 12

Afiş tasarımında yazılara ağırlık verilmeli ve uzun metinler yazılmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 13

Tasarımda zıt renklerin kullanılması görselin dikkat çekme olasılığını arttırır.

Doğru      Yanlış

Soru 14

İlanlar sadece gazete ve dergi gibi basılı yayın organlarında yayımlanır.

Doğru      Yanlış

Soru 15

Web ortamında yayımlanacak ilanlar tasarlanırken 72 PPI çözünürlük değeri verilmelidir.

Doğru      Yanlış

Soru 16

Föy şeklinde hazırlanan broşürler 3 kırım ve 8 sayfadan oluşur.

Doğru      Yanlış

Soru 17

Broşürler bir firma ya da markanın ürününü tanıtmak amacıyla hazırlanır.

Doğru      Yanlış

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kullanılan aracın tüm özelliklerini ve farklı seçeneklerini gösteren paneldir?

A) Doküman penceresi B) Kontrol paneli
C) Menü penceresi D) Menü çubuğu
E) Kısa yollar paneli

Soru 19

Aşağıdaki yollardan hangisi araç çubuğunu gizlemek için kullanılır?

A) Edit+SaveB) Hand ToolC) Zoom Tool
D) Window+EffektE) Window+Tool

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinde yeni belge açma ve kaydetme işlemi doğru olarak verilmiştir?

A) Edit+Copy, Edit+Paste B) Edit+Cut, Window+Tool
C) File+New, Window+S D) File+New, File+Save
E) Window+Control, File+Save
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...6
6 Sayfada Toplam 115 soru listeleniyor