SORU BANKASI Filtrele

Baskı Öncesi İşlemler Soruları


Soru 1

Standart kartvizit ebadı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 70x35 mm B) 68x53 mm
C) 85x50 mm D) 65x45 mm

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kartviziti oluşturan elemanlardan değildir?

A) İsim-görev B) Başlık
C) Adres D) Amblem/Logo

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi document (sayfa ayarı) panelinden yapılmaz?

A) Sayfa eklemek B) Sayfa boyutlandırmak
C) Sayfa silmek D) Hizalama yapmak

Soru 4

Ölçülendirme işlemi hangi panel yardımıyla yapılır?

A) Hizalama paneli B) Nesne denetim paneli
C) Katman paneli D) Renk karışım paneli

Soru 5

Renklerin yüzdelik ton değerleri hangi panel yardımıyla elde edilir?

A) Renk listesi paneli
B) Renk karışım (Color mikser) paneli
C) Renk tonlama (Tints) paneli
D) Nesne denetim (object) paneli

Soru 6

Kurum logosu ve ismi, isim-görev, iletişim bilgileri gibi elemanları içeren kurumu ve kişiyi tanıtıcı basılı materyallere ……………………… denir.


Soru 7

Bir kartvizit sahibinin …………………… ve ……………………… göstermektedir.


Soru 8

Registration marks seçeneği işaretli ise baskı ayar …………………… nın basılmasını sağlar.


Soru 9

Emulsion up, seçeneği işaretli ise sayfanızı kağıt veya film üzerine ……………………… basılmasını sağlar.


Soru 10

Emulsion down seçeneği işaretli ise sayfanın ……………………… basılmasını sağlar.


Soru 11

Flatness, sayfa üzerindeki çizim/çizimlerin nokta sayısını baskı sırasında ………………………… için kullanılır.


Soru 12

Postscrip hata yüzünden basılamadı mesajı ile baskının iptal olduğu durumlarda Flatness’e ……………………… arasında değer vererek bastırılabilir.


Soru 13

Ürün ya da hizmet üreten kuruluşlara kimlik kazandıran, sözcük özelliği göstermeyen, soyut ya da nesnel görüntülerle ya da harflerle oluşturulan simgelere ne denir?

A) Logotype B) Amblem
C) Clipart D) Font

Soru 14

Firma hakkında bir imaj verirken firma adının baş harfi ile de diğer firmalardan ayrılmasını kolaylaştırın amblem hangi sınıfa girer?

A) Formlarını harflerden alan amblemler
B) Firma hakkında bir imaj veren biçimlerden oluşan amblemler
C) Harf ve firma hakkında imaj veren amblemler
D) Firma hakkında yeni bir imaj veren (soyut veya somut) amblemler

Soru 15

İki ya da daha fazla tipografik karakterin sözcük halinde okunacak biçimde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve bir ürün, kuruluş ya da hizmeti tanıtan marka ya da amblem özelliği taşıyan simgelere ne denir?

A) Simge B) İkon
C) Logotype D) Amblem

Soru 16

Latince kökenli olan logotype sözcüğünün dilimizdeki karşılığı ........... yazıdır.

Yukarıdaki cümlede boş kalan alana aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) Değişik B) Düzgün
C) Eğik D) Özgün

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir amblem/logo'nun özelliklerinden değildir?

A) Özgün olmalıdır.
B) İlgili kuruluşun ya da ürünün özelliklerini yansıtmalıdır.
C) Yazılar süslü olmalı ve dikkat çekmelidir.
D) Renk ve biçim olarak bütünlük içinde olmalıdır.

Soru 18

Bir yazı karakterinin, form veya simgeler grubunun dizgi sistemleri içinde kullanılabilir şekilde düzenlenmiş haline ne denir?

A) Font B) Punto
C) Logotype D) İmleç

Soru 19

Font niteliklerinden birini belirten "condensed" teriminin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) KalınB) İnceC) EğikD) Dar

Soru 20

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde amblem ile logotype arasındaki fark doğru olarak verilmiştir?

A) Amblem, çizgi ve resimle yapılan işaretlerdir. Logotype ise yazıyla ya da çizgi, resim ve yazıyla yapılan işaretlerdir.
B) Amblem çok renkli, logotype ise tek renklidir.
C) Amblem logotype´a göre daha büyüktür.
D) Amblem bir sosyal kuruluşu logotype ise bir firmayı ifade eder
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 32 soru listeleniyor