SORU BANKASI Filtrele

Atölye Soruları


Soru 1

Yetişkinlerdeki solunumun normal değeri, aşağıdakilerden hangisidir?

A) 20- 25/ dakika B) 30- 50/ dakika
C) 12- 20/ dakika D) 15- 20/ dakika

Soru 2

Solunumu ve/ veya kalbi durmuş kişide yapay solunum ile akciğerlere oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile kalpten kan pompalanmasını sağlamak için ilaçsız ve tıbbi malzemesiz yapılan uygulamalar, aşağıdaki tanımlardan hangisi ile ifade edilir?

A) Temel yaşam desteği B) Suni solunum
C) Kalp masajı D) İleri yaşam desteği

Soru 3

İlk yardımcı dış kalp masajı ve suni solunuma ne zaman son verir?

A) 10 dakika yaptıktan sonra
B) Tıbbi yardım gelince
C) 30 dakika uygulandıktan sonra
D) 5 tur uyguladıktan sonra

Soru 4

Hayat kurtarma zincirinin birinci halkası, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sağlık kuruluşuna haber verme
B) Hastaneye gidinceye kadar yapılan müdahale
C) Olay yerinde yapılan temel yaşam desteği
D) Ambulans ekiplerince yapılan müdahale

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, hava yolu açma tekniklerindendir?

A) Sırt üstü pozisyon B) Yarı oturur pozisyon
C) Baş çene pozisyonu D) Tam oturur pozisyon

Soru 6

Hasta veya yaralının, bilinci yerinde değil; ancak zor da olsa nefes alıyorsa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

A) Baş çene pozisyonu B) Koma pozisyonu
C) Çene itme pozisyonu D) Yarı oturur pozisyon

Soru 7

Yetişkinlere, suni solunum sırasında verilecek havanın miktarı ne kadar olmalıdır?

A) 150- 300 ml B) 300- 400 ml
C) 500- 600 ml D) 800- 1000 ml

Soru 8

Solunumu durmuş yetişkinlerde, aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılır?

A) 30 kalp basısı uygulanır B) 2 kurtarıcı solunum verilir
C) 15 kalp basısı uygulanır D) 5 kurtarıcı solunum verilir

Soru 9

Yetişkinlerde yapılan dış kalp masajıyla ilgili olarak yazılanlardan hangisi doğrudur?

A) Göğse bası uygulanırken kollar bükülmeden omuz ve bel kaslarından kuvvet alınır
B) Kalp masajı yapılırken hasta veya yaralıya uzak durulmalıdır
C) Göğüs kafesi 1- 1.5 cm çökecek şekilde bası uygulanır
D) Kalp masajı göğüs kemiğinin altına uygulanır

Soru 10

Travma ve suda boğulma durumunda, ilk yardımcı yalnızsa 112 ne zaman aranır?

A) 15 dakika temel yaşam desteği uyguladıktan sonra aranır
B) 5 tur göğüs basısı ve suni solunum uyguladıktan sonra aranır
C) 2 kurtarıcı solunumdan sonra aranır
D) 1 tur göğüs basısı ve suni solunum uyguladıktan sonra aranır

Soru 11

Çocuklarda temel yaşam desteği uygulaması sırasında ilk yardımcı yalnızsa 112 ne zaman aranır?

A) 15 dakika göğüs basısı ve suni solunum uyguladıktan sonra aranır
B) 5 tur göğüs basısı ve suni solunum uyguladıktan sonra aranır
C) 2 kurtarıcı solunumdan sonra aranır
D) Bilinç kontrolünden sonra aranır

Soru 12

Çocuklarda, dış kalp masajı dakikada kaç bası olacak şekilde uygulanır?

A) 60B) 80C) 100D) 120

Soru 13

Çocuklarda, temel yaşam desteği uygulamasında göğüs basısı ve suni solunum oranı kaç olmalıdır?

A) 30:2B) 30:5C) 15:2D) 15:1

Soru 14

Çocuklarda temel yaşam desteği ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Çevrede birileri varsa bilinç kontrolünden sonra 112 aranır
B) İlk yardımcı yalnız ise 112’yi hemen arar
C) Dakikada 60 göğüs basısı olacak şekilde kalp masajı uygulanır
D) 5 kurtarıcı solunum ile suni solunum başlanır

Soru 15

Çocuklarda, dış kalp masajı sırasında göğüs kemiği kaç cm çöktürülmelidir?

A) 5 cm B) 6-8 cm
C) 5- 10 cm D) 2- 3 cm

Soru 16

Bebeklerde temel yaşam desteği ile ilgili verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) Bebeklerde bilinç kontrolü, ayak tabanına hafifçe vurarak yapılabilir
B) Bebeklerde ilk yardımcı yalnız ise bilinç kontrolünden sonra 112’yi aramalıdır
C) Baş çene pozisyonu verilirken yetişkinlerde olduğu kadar baş geriye itilmez
D) Bebeklerde TYD, 2 suni solunum 30 göğüs basısı olarak uygulanır

Soru 17

Bebeklerdeki kalp masajı ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Göğüs kemiğinin alt ucuna yapılmalıdır
B) Meme başlarından geçen hayali çizginin göğüs kemiğini kestiği noktanın hemen altına yapılmalıdır
C) Meme başlarından geçen hayali çizginin sol tarafına yapılmalıdır
D) Göğüs kemiği 2- 5 cm çökecek şekilde bası uygulanmalıdır

Soru 18

Bebeklerde kalp masajı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Orta ve yüzük parmakla uygulama yapılmalıdır
B) Parmaklar birbirine eşit ve bitişik olmalıdır
C) Kalp masajı dakikada 100 bası olacak şekilde uygulanmalıdır
D) Basınç, göğüs kemiği 2- 3 cm çökecek şekilde uygulanmalıdır

Soru 19

Bebeklerde temel yaşam desteği uygulaması sırasında 112 ne zaman aranmalıdır?

A) İlk yardımcı yalnızsa 2 kurtarıcı solunumdan sonra aranır
B) Etrafta biri varsa 5 tur göğüs basısı ve suni solunum uygulandıktan sonra aratılır
C) İlk yardımcı yalnızsa 5 tur göğüs basısı ve suni solunum uyguladıktan sonra aranır
D) İlk yardımcı yalnızsa 1 tur göğüs basısı ve suni solunum uyguladıktan sonra aranır

Soru 20

Kısmi tıkanma yaşayan bebek, çocuk ve yetişkinlerde hangisi yapılmaz?

A) Kürek kemikleri arasına beş kez vurulur
B) Öksürmesi desteklenir
C) Solunumu gözlemlenir
D) Başı omuza yaslanır
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...20
20 Sayfada Toplam 395 soru listeleniyor