SORU BANKASI Filtrele

Atölye Soruları


Soru 1
  1. Vücut için gerekli olan besin maddelerinin alınmasıdır.
  2. Beslenme bilinçli yapılır.
  3. Organ ve dokuların fonksiyonlarını sürdürmesi için gereklidir.
  4. Tek tip beslenme ideal kilonun korunması için gereklidir.

Yukarıda verilenlerden hangisi beslenme için doğrudur?

A) I-IIB) III-IVC) I-II-III
D) I-II-IVE) I-II-III-IV

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yeterli ve dengeli beslenemeyen hasta/yaşlıda görülen problemlerden değildir?

A) Bağışıklığın zayıflaması
B) Cerrahi operasyonlara neden olma
C) Enfeksiyon hastalıkları için risk artması
D) Vücut direncinin azalması
E) Yara iyileşmesinin yavaşlaması

Soru 3

Hastaların tanesiz, posasız sıvı içecekleri tüketmesi aşağıdaki beslenme programlarından hangisini uyguladığını gösterir?

A) Rejim IB) Rejim IIC) Rejim III
D) Rejim IVE) Rejim V

Soru 4

Gastrointestinal sistemi aktif olarak çalışan kişilere besinlerin hazır, zengin ve dengelenmiş formlarının mide, duodenum ve jejenum gibi organlara ulaştırmak amacıyla hastaya takılan bir tüp/kateter yardımı ile verilmesine ne denir?

A) Gastrostomi ile beslenme
B) Duodenostomi ile beslenme
C) Enteral beslenme
D) Oral beslenme
E) Parenteral beslenme

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi oral beslenmenin yeterli yapılamadığı durumlardan değildir?

A) Çiğneme ve yutma problemleri
B) Diş ve çene yapısındaki bozukluklar
C) Geçirilen operasyonlar
D) Onkolojik nedenler
E) Kişinin az yemek yemesi

Soru 6
  1. Malnutrisyon
  2. Organ yetmezlikleri
  3. Endotrakeal entübasyon
  4. Kafa travmaları

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi enteral beslenmenin endikasyonlarındandır?

A) I-IIB) I-II-IIIC) II-III
D) I-II-III-IVE) I-II-III-IV

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi enteral beslenme çeşitlerinden değildir?

A) Nazogastrik beslenme B) Oral beslenme
C) Orogastrik beslenme D) PEG ile beslenme
E) Nazojejunal beslenme

Soru 8

Oral yolla beslenemeyen hasta/yaşlıda burundan mideye takılan bir kateter yardımı ile besin ihtiyacının karşılanmasına ne denir?

A) Nazogastrik beslenme B) Oral-enteral beslenme
C) Orogastrik beslenme D) Nazojejunal beslenme
E) Nazoduodenal beslenme

Soru 9

Aspirasyon riski yüksek, gastrik reflüsü ve gastrik boşalma problemi olan bilinci kapalı hasta/yaşlılarda uygulanan beslenme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nazogastrik beslenme B) Nazoenterik beslenme
C) Oral-enteral beslenme D) Orogastrik beslenme
E) PEG ile beslenme

Soru 10

Beslenme ürünlerinin hastaya kontrollü bir şekilde istenen sürede ve istenen miktarda verilmesini sağlayan tıbbi malzeme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beslenme pompası B) İnfüzyon seti
C) Nebülizatör D) Perfüzör
E) Beslenme tüpü

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi enteral beslenme yapılırken kullanılan malzemelerden değildir?

A) Beslenme enjektörü B) Beslenme ürünü
C) Beslenme sondası D) Beslenme Torbası
E) IV kateter

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi hastaların günlük alması gereken beslenme ürünlerinin enteral pompa kullanılarak 20-24 saat süreyle kesintisiz bir şekilde hasta/yaşlıya gönderilmesidir?

A) Aralıklı beslenme B) Bolus beslenme
C) Oral yolla beslenme D) Parenteral beslenme
E) Sürekli beslenme

Soru 13

Enteral beslenme uygulamaları için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Beslenme ürünleri birbiri ile karıştırılmamalıdır.
B) Her beslenme sonrası tüp yıkanmalıdır.
C) Her beslenme sonrası tüp çıkarılmalıdır.
D) Hastaya beslenme sırasında hava verilmemelidir.
E) Kullanılan setler 24 saat sonra yenisi ile değiştirilmelidir.

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi PEG takılı olan hasta/yaşlıda dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir?

A) Beslenme sonrası tüp yıkanmalıdır.
B) Beslenme miktarı hasta tolere ettikçe yavaş yavaş arttırılmalıdır.
C) Kateterde kaçak olup olmadığı takip edilmelidir.
D) Mide tahrişini önlemek için gastrik rezidüel ölçüm yapılmamalıdır.
E) PEG takıldıktan sonra hastaya düzenli pansuman yapılmalıdır.

Soru 15

Enteral yolla beslenen hasta/yaşlıda gelen mide içeriği 500 ml´den fazla ise yapılması gereken ilk şey aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enteral beslenme hazırlığına geçilir.
B) Sondanın midede olmadığı düşünülür.
C) Hastanın besinleri sindirdiği düşünülür.
D) Çekilen miktar mideye geri verilir.
E) Enteral beslenme kesilir.

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi oral alımı olmayan hasta/ yaşlıda ağız bakımı yapılma nedenlerinden biri değildir?

A) Ağız mukozasının kuruması
B) Dilin paslı bir hal alması
C) Tükürük salgısının artması
D) Ağızda enfeksiyon gelişmesi
E) Dudakların çatlamaya başlaması

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi beslenme desteğine ihtiyacı olan hastalara besin ögelerinin hiperosmolar form halinde intravenöz yolla verilmesidir?

A) Enteral yolla beslenme
B) Nazogastrik yolla beslenme
C) Oral yolla beslenme
D) Parenteral yolla beslenme
E) Santral ven yoluyla beslenme

Soru 18

Enteral beslenen hasta/yaşlıda beslenme ürünlerinin tolerasyonunu değerlendirmek için her beslenmeden önce aşağıdakilerden hangisi ölçülmelidir?

A) Beslenme ürünü miktarı B) BOS miktarı
C) Gastrik rezidüel miktar D) İdrar miktarı
E) Plevral sıvı miktarı

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi nazogastrik sonda/ tüple beslenen hasta/yaşlılarda dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

A) 4-6 haftadan daha uzun süreli beslenmeler için kullanılmalı
B) Hastanın gastrointestinal sistemi çalışıyor olmalı
C) Hekim istemiyle uygulanmalı
D) Her işlem öncesi tüpün seviyesi kontrol edilmeli
E) Sondayı tespit için kullanılan flasterler saat başı kontrol edilmelidir.

Soru 20

Yetişkinlerdeki solunumun normal değeri, aşağıdakilerden hangisidir?

A) 20- 25/ dakika B) 30- 50/ dakika
C) 12- 20/ dakika D) 15- 20/ dakika
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...27
27 Sayfada Toplam 533 soru listeleniyor