SORU BANKASI Filtrele

Donatı Elemanları Çizimi Ünite / Modül Soruları


Soru 1

Yukarıdaki şekildeki çelik donatının ismi nedir?

A) Etriye B) Düz çelik
C) Çiroz D) Gönyeli pilye

Soru 2

"Esas çeliklerin kesme gerilmelerini karşılamak için belirli yerlerinden bükülmesiyle elde edilen çelik donatı şekline ....... denir." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Çiroz B) Düz çelik
C) Nervürlü ve profilli çelik D) Pilye

Soru 3

Üstteki dairesel kolonun kat yüksekliği 300 cm alınacak olursa kullanılacak toplam esas düz demir toplamı kaç cm hesaplanır?

A) 1776 cm B) 1780 cm
C) 3200 cm D) 1876 cm

Soru 4

"Kiriş sarılma bölgelerinde etriye aralığı sıklaştırılır ve .......'den fazla olamaz." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 10 cmB) 12 cmC) 14 cmD) 20 cm

Soru 5

Montaj demirleri kiriş donatılarının hangi bölgesine yerleştirilir?

A) Üst bölgesine B) Alt bölgesine
C) Orta bölgesine D) Sağ alt bölgesine

Soru 6

"Dikdörtgen kesitli kolonlarda esas demirler en az ..... olmalıdır. " cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 4Ø13'lük B) 4Ø14'lük
C) 2Ø14'lük D) 6Ø12'lük

Soru 7

Nervürlü düz demirlerde neden kanca kullanmaya ihtiyaç kalmaz?

A) Uzun olduğu için
B) Aderansı sağlayan üzerinde dişler olduğu için
C) Çapları az olduğu için
D) Zamandan tasarruf sağlamak için

Soru 8

"Demir donatının maruz olduğu asıl yükleri taşıyan ve düz doğrultuda yerleştirilen çeliklere .......... denir." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Donatı B) Çiroz
C) Esas düz demir D) Kesme düzlemi

Soru 9

1m² donatı alanında en az kaç adet çiroz kullanılır?

A) 1B) 8C) 3D) 4

Soru 10

Üsteki şekildeki toplam çiroz boyu kaç cm'dir?

A) L=37 cm B) L=40 cm
C) L=200 cm D) L=25cm

Soru 11

Çiroz çapı d=8 mm alınırsa çiroz kanca uzunluğu kaç cm'olur?

A) 12 cmB) 80 cmC) 8 cmD) 4 cm

Soru 12

(Etriye Sayısı = (Esas demir boyu / Etriye Aralığı) + ? ) Soru işaretli yere gelmesi gereken değer ne olmalıdır?

A) 1B) 2C) 3D) 4

Soru 13

Yukarıdaki şekilde toplam etriye boyu kaç cm'dir?

A) L=156B) L=234C) L=200D) L=250

Soru 14

Yukarıdaki şekilde etriye değerlerini dikkate alarak bu kolonun ölçülerini bulunuz?

A) 60*40 cm B) 38*58 cm
C) 35*25 cm D) 75*65 cm

Soru 15

1,41*h formülüyle pilyede ne hesaplanır?

A) Eğim uzunluğunu bulma B) Düz kırılma uzunluğunu
C) Kanca boyu D) Toplam uzunluğu

Soru 16

H=50 cm, pas payı 2 cm alınan bir kirişte h kaç cm olarak bulunur?

A) 56B) 34C) 46D) 50

Soru 17

Pilyeler genellikle kaç derece açıyla bükülür?

A) 45°B) 55°C) 35°D) 75°

Soru 18

β simgesi pilyede neyi ifade eder?

A) Pilye büküm derecesini B) Pilye kıvrım eğri yüzeyini
C) Çapını D) Açıklığını

Soru 19

Pilye, hangi betonarme elemanında bulunmaz?

A) Döşeme B) Daire kolon
C) Kiriş D) Lento

Soru 20

Üstteki görünüş, hangi betonarme donatı elemanına aittir?

A) Kare kolon B) Kiriş
C) Çokgen kolon D) Hatıl
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 26 soru listeleniyor