SORU BANKASI Filtrele

Temel ve Donatı Planı Çizimi Ünite / Modül Soruları


Soru 1

Betonarmede çelik ile beton, yapı elemanlarının maruz olduğu yükü birbirini tamamlayarak karşılarlar.

Doğru      Yanlış

Soru 2

Her kolonun altına belirlenen ölçülerde temeller çizilir.

Doğru      Yanlış

Soru 3

Tekil temellerde donatı her iki yönde alt tarafa ızgara şeklinde yerleştirilir.

Doğru      Yanlış

Soru 4

Betonarme karkas yapılardaki münferit sömellerde kaymaları önlemek üzere aralarına 30x30 cm veya 30x50 cm kesitinde bağ kirişleri konur.

Doğru      Yanlış

Soru 5

Bir kolon, ayak ve benzeri tek münferit yük taşıyan yapı elemanlarının altına yapılan kare veya dikdörtgen şeklindeki temele yığma temel denir.

Doğru      Yanlış

Soru 6

Bina yapılacak alanın sağlam zemini çok derinde olduğu durumlarda duvar altı temel yapılır.

Doğru      Yanlış

Soru 7

Bağ kirişleri, temel kazısına uygun olarak, temel altından kolon tabanına kadar olan yükseklikteki herhangi bir seviyede yapılabilir.

Doğru      Yanlış

Soru 8

Temelin oturacağı zemine temel yatağı denir.

Doğru      Yanlış

Soru 9

Temellerde pas payı 50 mm alınmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 10

Temel, yapıdan üzerine gelen yükleri taşıyarak zemine uygun bir şekilde ileten yapı elemanıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 11

Radye temellerde esas çeliklerin konduğu yer döşemelerin aynısıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 12

Radye temellerde bina, zemini tamamen örten ve tersine çalışan bir döşeme üzerine oturtulur.

Doğru      Yanlış

Soru 13

Çift yönyü hazırlanmış bir temel planında bağ kirişleride her iki yönde uygulanır.

Doğru      Yanlış

Soru 14

Sürekli temeller, kolonlar arasındaki farklı oturmaları azaltmak ve yeterli yük aktarımlarını sağlayabilmek amacıyla düzenlenir.

Doğru      Yanlış

Soru 15

Sürekli (mütemadi) temellerde kullanılan elemanlar; kiriş şeklinde düzenlenen temel plakları, taşıyıcı kolonlar veya betonarme duvarlar, bağ kirişleri ve donatılardır.

Doğru      Yanlış

Soru 16

Mütemadi temellerde açıklık ortalarında demirler üstte, mesnetlerde ise alttadır.

Doğru      Yanlış

Soru 17

Betonarme karkas yapılarda aynı hizada üç veya daha fazla kolonun altında yapılan betonarme temele sürekli (mütemadi) temel denir.

Doğru      Yanlış

Soru 18

Sıklaştırma bölgesinde donatı aralığı maksimum .... cm, diğer bölgelerde ise ....... cm olur.


Soru 19

Pilyeler iki kolon arasında .........' den, yan temel pabucuna geçişte ise ....... 'ten kırılır.


Soru 20

Sürekli temellerde kullanılan donatı: düz, pilye ve etriyelerdir. Pilyeler ........ derecelik açı ile kirişlerin tersine yukarı doğru kıvrılırlar.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 56 soru listeleniyor