SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarla Restitüsyon ve Restorasyon Proje Çizimleri Ünite / Modül Soruları

Soru 1

Restorasyon proje çizimleri ile ölçekleri karşılaştırılırsa hangisi yanlıştır?

A) Nokta detayları - 1/50 B) Kat planları - 1/50
C) Sistem detayları - 1/20 D) Vaziyet planı -1/200
Soru 2

Restorasyon proje çizimlerinde hangi görünüş çizilmez?

A) Ön görünüş B) Arka görünüş
C) Sağ yan görünüş D) Üst görünüş
Soru 3

Aşağıdaki bilgilerden hangisi görünüş çizimlerinde bulunmaz?

A) Tefriş elemanlarının yerleşimi
B) Kotlandırma
C) Cephe hareketleri
D) Döşeme kalınlıkları
Soru 4

Görünüşlerden hangi bilgiye ulaşılamaz?

A) Kapı yükseklikleri
B) Mahal ismi ve kaplama cinsleri
C) Kat yükseklikleri
D) Düşey kotlandırma
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi restorasyon projesinin çizilme amaçlarından biri değildir?

A) Yapıda sağlamlaştırma yapılacak kısmı belirlemek
B) Yapıda yenileme yapılacak yerlerin çizimlerini yapmak
C) Yapının ait olduğu dönemdeki projesini çizmek
D) Günümüz teknolojisini de kullanarak yapıya özgün niteliğini kazandırmak
Soru 6

Restitüsyon projelerinde çizilen pafta ve ölçeğin karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?

A) Kat planları - 1/50 B) Görünüşler - 1/50
C) Sistem detayları - 1/20 D) Vaziyet planı - 1/50
Soru 7

Aşağıdaki bilgilerden hangisine vaziyet planından bakılamaz?

A) Kapı genişlik ve yüksekliklerine
B) Yapının çevresi ile olan bağlantısına
C) Parsel kenar uzunluklarına
D) Yapının kuzey yönüne
Soru 8

Bir kat planından aşağıdaki bilgilerden hangisine direk olarak bakılamaz?

A) Ölçülendirmeye B) Kat yüksekliğine
C) Duvar kalınlıklarına D) Kotlandırmaya
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi restitüsyon projesinde bir çizim paftası olarak hazırlanmaz?

A) Kat planları
B) Vaziyet planı
C) Görünüşler
D) Bir kapının onarımı için hazırlanmış sistem detayı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi restitüsyon projesinin tanımıdır?

A) Yapının ölçülerinin yerinde alınması işlemidir.
B) Hazırlanmış raporlar üzerinde yapının onarılacak ve yenilenecek yerlerin belirlendiği ve çizildiği projedir.
C) Yapının mevcut fiziki durumuna ve kalıntılarına bakılarak ilk ait olduğu dönemdeki durumunu belirlemek amacıyla hazırlanan projedir.
D) Yeni bir yapının proje aşamalarından biridir.
Seçilen
Soru
Sayısı
0