SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarla Çizime Hazırlık / İki Boyutlu Çizim Ayarları ve Komutları Ünite / Modül Soruları

Soru 1

Dosya kaydet (Save/Qsave) aşağıdaki simgelerin (icon) hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A)  B)
C)  D)
Soru 2

Dosya açma (File Open) aşağıdaki simgelerin (icon) hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A)  B)
C)  D)
Soru 3

Yeni dosya açma (New File) aşağıdaki simgelerin (icon) hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A)  B)
C)  D)
Soru 4

Import komutu ile aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A) CAD programından çıkılarak 3D Studio çalıştırılır
B) Çizim içerisine dışarıdan resim (dosya) yerleştirmek için kullanılır
C) Çizilen nesnelere kaplama yapılır
D) Çizim içerisindeki nesnelere gölge verilir
Soru 5

Aşağıdaki işlemlerden hangisi Ctrl+S tuş birleşimi ile yapılır?

A) Çizim dosyası açılır B) Çizim dosyası saklanır
C) Çizimdeki nesneler silinir D) Dosya menüsü açılır
Soru 6

Autocad 2010 programında ölçekli büyüteç (Zoom Scale) aşağıdaki simgelerin (icon) hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A)  B)
C)  D)
Soru 7

Gerçek zamanlı görüntü kaydırma (Pan Realtime) aşağıdaki simgelerin (icon) hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A)  B)
C)  D)
Soru 8

Gerçek zamanlı görüntü büyütme-küçültme (Zoom Realtime) aşağıdaki simgelerin (icon) hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A)  B)
C)  D)
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ile yardım almak için klavyeden tuşa basarak yardım menüsü çalıştırılabilir?

A) F3B) F4C) F1D) F9
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi komut satır penceresinin (Command Line Window) ekranda bulunduğu yerdir?

A) Her yerde bulunabilir B) Ekranın altında bulunur
C) Ekranın sağında bulunur D) Yüzer hâlde bulunur
Soru 11

Osnap Settings metodu aşağıdaki simgelerin (icon) hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A)  B)
C)  D)
Soru 12

Osnap'ta Center metodu aşağıdaki simgelerin (icon) hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A)  B)
C)  D)
Soru 13

Osnap'ta Endpoint metodu aşağıdaki simgelerin (icon) hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A)  B)
C)  D)
Soru 14

Autocad programında sekme (Snap) ayarları aşağıdaki hangi metot ile çalıştırılamaz?

A) Görev çubuğundan
B) Klavyeden F9 tuşu ile
C) Klavyeden Ctrl+B tuş birleşimi ile
D) Komut satırına sp yazılarak
Soru 15

Izgara (Grid) ayarları aşağıdaki hangi metot ile çalıştırılamaz?

A) Klavyeden F7 tuşu ile
B) Klavyeden Ctrl+G tuş birleşimi ile
C) Başlık Çubuğundan Grid seçeneği ile
D) Durum çubuğundan Grid'e fare ile tıklanmasıyla
Soru 16

Araç çubuğundaki Spline komutu simgesi (icon) aşağıdakilerden hangisidir?

A)  B)
C)  D)
Soru 17

Aşağıdaki komutlardan hangisi daire (çember) çizmek için kullanılır?

A) Circle B) Multiline
C) Polyline D) Construction Line
Soru 18

Aşağıdaki komutlardan hangisi ışınsal çizgi çizmek için kullanılır?

A) Kaba bulon B) Ray
C) Sketch D) Point
Soru 19

Aşağıdaki komutlardan hangisi çokgen çizmek için kullanılır?

A) Point B) Circle
C) Polygon D) Arc
Soru 20

Aşağıdaki komutlardan hangisi çizgi çizmek için kullanılır?

A) Line B) Circle
C) Erase D) Donut
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 25 soru listeleniyor