SORU BANKASI Filtrele

Eğeleme Ünite / Modül Soruları


Soru 1

Yüzey hassasiyeti istenilen işlerde hangi eğe kullanılmalıdır?

A) Balıksırtı eğe B) Bıçak eğe
C) Orta dişli eğe D) Kaba dişli eğe
E) İnce dişli eğe

Soru 2

“Çeşitli kesit ve ölçülerde yapılman, gövde ve sap olmak üzere iki parçadan oluşan, gövdesinin yüzeylerine diş açılmış kesici el aletidir.” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) EğeB) MakasC) Keski
D) TestereE) Mengene

Soru 3

Aşağıda verilen parçanın eğelenmesinde hangi eğeler seçilmelidir?

A) Yassı eğe (lama) - Dört köşe eğe- Yuvarlak eğe
B) Yarım yuvarlak(balıksırtı) - Dört köşe eğe- Yuvarlak eğe
C) Yarım yuvarlak(balıksırtı) - Dört köşe eğe- Yassı eğe (lama)
D) Yassı eğe (lama) - Üç köşe eğe - Yuvarlak eğe

Soru 4

Eğelere uygulanan kuvvetler…………………………………meydana getirir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A) Eğme kuvveti B) Bükme kuvveti
C) çekme kuvveti D) kesme kuvveti

Soru 5

Aşağıda verilen parçanın eğelenmesinde hangi eğe seçilmelidir?

A) Yassı eğe (lama) B) Dört köşe eğe
C) Yuvarlak eğe D) Üç köşe eğe

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi parçayı mengeneye bağlama kurallarından biri değildir?

A) Parçalar mengenenin ortasından bağlanır
B) Parçalar mümkün olduğu kadar uzun bağlanır
C) Tek taraflı sıkmanın önüne geçmek için takoz kullanılır
D) Silindirik parçaların bağlanmasında V kanalı kullanılır

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi mengenede eğeleme yapmadan önce çalışma yüksekliği için uygulamasını yapmamız gereken ölçü mesafesidir?

A) Dirsek yüksekliği B) Bel yüksekliği
C) Göbek yüksekliği D) Omuz yüksekliği

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi cıvata veya vida dişlerine yakın bölgeye yapılan ark kaynağında oluşabilecek ark üflemesi çapaklarını temizlemek için kullanılan eğe çeşididir?

A) Yassı eğe(lama) B) Dört köşe eğe
C) ince dişli D) Üç köşe eğe

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi eğelere belirli ad ve numaraları verip dünyanın her yerinde aynı adlandırmayı sağlayan teknik kurumdur?

A) TSEB) ISOC) CAMD) CAD

Soru 10

“Eğeleme işlemini yapan bir öğrencinin eğeleme sonunda eğe tutan eli tahriş olmuştur.” bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küçük boy sap seçmiştir
B) Uygun sap seçimini doğru yapmıştır
C) Büyük boy sap seçmiştir
D) Uygun sap seçimini yanlış yapmıştır

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kalıpçılar, modelciler ve hassas parça yapımcıları tarafından kullanılan eğe çeşididir?

A) Yassı eğe B) Saatçi eğeleri
C) Testere eğeleri D) Tesviyeci eğeleri

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi metal atölyelerindeki günlük işlerde en çok kullanılan eğe çeşididir?

A) Üç köşe eğe B) Saatçi eğeleri
C) Sivri uçlu lama eğe D) Kaportacı eğesi

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi biçimlerine göre eğe çeşitlerinden biri değildir?

A) Yassı(lama) eğe B) Dört köşe eğe
C) ince dişli eğe D) Üç köşe eğe

Soru 14

Sert gereçlerin eğelenmesinde, aynı zamanda işin bitim aşamasında kullanılan eğe çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bıçak eğe B) ince dişli eğe
C) Kaba dişli eğe D) Orta dişli eğe

Soru 15

“Bir eğenin yüzeyindeki dizili kesici dişleri, birbirini iki doğrultuda kesen eğelerdir.” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) ince dişli eğe B) Kaba dişli eğe
C) Tek sıra dişli eğe D) Çift sıra dişli eğe

Soru 16

Aşağıda verilenlerden hangisi eğelerin en küçük ve en büyük boy ölçüleridir?

A) 3¨-18¨ parmak B) 4¨-20¨ parmak
C) 6¨-18¨ parmak D) 6¨-20¨ parmak

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi çelik ve çelik alaşımları dışında kalan metallerin eğelenmesinde kullanılan eğe çeşididir?

A) Üç köşe eğe B) Tesviyeci eğeleri
C) Özel eğeler D) Testere eğeleri

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi üstünde kesici dişleri olmayan eğenin kısımlarından biridir?

A) Üst yüzey B) Alt yüzey
C) Dişli kenar D) Emniyet kenarı

Soru 19

“Çeşitli kesit ve ölçülerde yapılmış, gövde ve sap olmak üzere iki parçadan oluşmuş, gövdesinin yüzeylerine diş açılmış el aletidir.” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) EğeB) MakasC) KeskiD) Pense
Seçilen
Soru
Sayısı
0