SORU BANKASI Filtrele

Özgül Ağırlık ve İnce Madde Oranı Modülü Soruları

1.  

İnce madde oranının çökelterek tayini yönteminde, deney sırasında ölçü silindirindeki suyun yeterince berraklaşmadığı gözlenirse aşağıdakilerden hangi işlem yapılır?

A) Yıkama yöntemi uygulanır.
B) Deneyde kullanılmaz.
C) Su emme yüzdesi düşürülür.
D) Dinlendirme süresi 24 saat uzatılır.
2.  

Alınan numuneler önerilen miktara kadar aşağıdaki hangi yöntemle azaltılır?

A) Tartım metodu ile
B) Eleme metodu ile
C) Sarsma metodu ile
D) Bölgeç veya çeyrekleme metodu ile
3.  

Deney numunesi miktarı aşağıdaki hangi özelliğe bağlı olarak tablodan alınır?

A) Tane çapına göre
B) Yıkanabilme özelliğine göre
C) Kompasitenin özelliğine göre
D) Su emme durumuna göre
4.  

Beton agregalarında ince madde oranı tayini deneyinin standardı aşağıdakilerden hangisidir?

A) TS 3525 B) TS3526
C) TS 3527 D) TS 3530
5.  

Agrega taneleri arasında boşlukların fazla olması agreganın hangi özelliğine etki eder?

A) Dayanımını artırır.
B) Deneyde kullanılmaz.
C) Su emme yüzdesi düşüktür.
D) Agreganın donma ve çevre etkilerine dayanıklılığını azaltır.
6.  

Agreganın DKY durumunu aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A) Su oranının % 5 olduğu durumdur.
B) Etüvde agregayı 24 saat beklettikten sonraki ağırlığıdır.
C) Boşlukların su ile dolu yüzeylerin kuru olduğu durumdur.
D) Agreganın mukavemetinin arttığı durumdur.
7.  

Agrega taneleri arasında kusurlu ve keskin köşeli tanelerin fazla olması özgül ağırlık deneyine aşağıdaki hangi olumsuz etkiyi yapar?

A) Boşluk oranını artırır.
B) Deney yapmamızı engeller.
C) Kompasiteyi (doluluk oranı) artırır.
D) Su emme oranını düşürür.
8.  

Beton agregalarında özgül ağırlık ve su emme oranı tayini deneyinin standardı aşağıdakilerden hangisidir?

A) TS 3525 B) TS 3526
C) TS 3527 D) TS 3530
Seçilen
Soru
Sayısı
0