SORU BANKASI Filtrele

Duyu Organları Ünite / Modül Soruları


Soru 1

Koku duyusu ........... uğramadan doğrudan beyindeki merkeze iletilir.


Soru 2
.......... tat alma fonksiyonunun tamamen kaybıdır.


Soru 3

Deriye renk veren pigment maddesine ........... denir.


Soru 4

İşitmede görev alan ve işitme reseptörlerini taşıyan yapıya ........... adı verilir.


Soru 5

Yaşa bağlı olarak lensin uyum özelliğini kaybetmeye başlaması ile ortaya çıkan, yakını görememe sorununa ........... denir.


Soru 6

Yara iyileştikten sonra deride kalan ize, ........... denir.


Soru 7
.......... ve ........... gözün temel kırıcı ortamlarıdır.


Soru 8

Kulağa giren tozlar ile bezlerin salgısı sonucu oluşan büyük kulak kirine ........... denir.


Soru 9

Burunla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Koku reseptörleri kemoreseptör yapısındadır.
B) Burun boşluğunda bulunan kıvrımlı oluşumlara konka denir.
C) Burun, hem koku alma hem de solunum sistemi organıdır.
D) Koku reseptörlerinin adaptasyon yeteneği yoktur.
E) İnsanlar sınırlı sayıda koku reseptörüne sahip olmakla birlikte binlerce kokuyu ayırt edebilir.

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi deride bulunan duyu reseptörlerinden değildir?

A) Meissner cisimciği B) Pacini cisimciği
C) Serbest sinir uçları D) Merkel diskleri
E) Malpighi korpüskülü

Soru 11

Aşağıda tat alma fizyolojisi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tat duyusu için besinlerin bir sıvı içinde çözünmesi gerekir.
B) Tat alma merkezi oksipital lobdadır.
C) Tat duyu impulsları tat alma merkezinden önce talamusa gider.
D) Tuzlu tat sodyum, ekşi tat hidrojen tarafından oluşturulur.
E) Tat duyusu VII, IX ve X. kafa sinirleri ile beyne taşınır.

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi içinde sıvı bulunan, vezikülden büyük deri kabarcığıdır?

A) BülB) PüstülC) Makül
D) PapülE) Vezikül

Soru 13
  1. Hipermetrop: Uzağı net görebilir.
  2. Miyop: Yakını net görebilir.
  3. Astigmatizm: Uzağı ve yakını net görebilir.
  4. Emetrop: Normal göz.

Yukarıda verilen göz ile ilgili eşleştirmelerden hangisi/hangileri doğrudur?

A) Yalnız IB) I ve IIIC) II ve IV
D) I, II ve IVE) I, II, III ve IV

Soru 14

İrisin ortasında bulunan, kuvvetli ışıkta küçülen, loş ışıkta ise büyüyen delik aşağıdakilerden hangisidir?

A) LensB) KorneaC) Optik odak
D) RetinaE) Pupilla

Soru 15

Tırnakta ve epidermiste bolca bulunan, su geçirmeyen protein yapısındaki madde hangisidir?

A) MelaninB) KıkırdakC) Keratin
D) SebumE) Malpighi

Soru 16

Dilde ve ağzın birçok bölümünde bulunan kemoreseptörlerin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tat duyusunun algılanmasını sağlar.
B) Besinlerin yutulmasına yardımcı olur.
C) Konuşmayı sağlar.
D) Mekanik parçalanmaya yardım eder.
E) Kimyasal sindirimi sağlar.

Soru 17
  1. Yarım daire kanalları
  2. Kohlea
  3. Otolit organlar
  4. Beyincik

Yukarıda verilen yapılardan hangileri denge ile ilgilidir?

A) I ve IIB) I ve IIIC) I, II ve III
D) I, III ve IVE) I, II, III ve IV

Soru 18

Aşağıdaki duyulardan hangisi diğerlerine göre daha erken gelişir?

A) İşitmeB) KokuC) Dokunma
D) GörmeE) Denge

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi denge bozukluğu ile beraber görülen baş dönmesi anlamındadır?

A) NistagmusB) PurpuraC) Tinnitus
D) MiyozisE) Vertigo

Soru 20

Kulak ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İşitme kemikçikleri kulak zarından aldıkları ses titreşimlerini güçlendirerek iç kulağa iletir.
B) Kulak zarının her iki tarafındaki basınç, östaki borusu sayesinde eşitlenir.
C) Kohlea, vücudun dengesi ile ilgili yapıdır.
D) İnsan kulağı, 20-20.000 hertz arasındaki sesleri duyabilir.
E) İç kulakta denge ve işitme ile ilgili özel hücreler bulunur.
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 59 soru listeleniyor