SORU BANKASI Filtrele

Sinir Sistemi Ünite / Modül Soruları


Soru 1
....... sempatik sistemin, ........ ise parasempatik sistemin nörotransmitter maddesidir.


Soru 2
......., plexsus sacralisin en önemli siniridir.


Soru 3

Periferik sinir sistemi ........ kafa siniri ve ........ omurilik sinirinden oluşur.


Soru 4

Tüm beyin ve medulla spinalisi saran zarlara ........ denir.


Soru 5

Görme ve işitme ile ilgili reflekslerin düzenlenmesini ........ ayarlar.


Soru 6

Medulla oblongata, pons ve orta beyin ........ bölümleridir.


Soru 7

Tüm beyin; beyin, beyincik, ara beyin ve ........olmak üzere 4´e ayrılır.


Soru 8

Sinir hücresine ........ denir.


Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi merkezî sinir sistemini korumak ve harap olan dokuyu onarmakla görevli nörogliya hücresidir?

A) Mikrogliya B) Oligodendrogliya
C) Astrosit D) Ependim hücreleri
E) Schwann hücreleri

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi parasempatik sinir sisteminin organlar üzerine olan etkilerinden değildir?

A) Kalp atım hızını azaltır, kan basıncını düşürür.
B) Solunum yolunu daraltır, solunumu yavaşlatır.
C) Göz bebeklerini daraltır.
D) Tükürük salgısını artırır.
E) Kan glikoz düzeyini yükseltir.

Soru 11

Beyin ve omuriliği saran zarın iltihaplanmasına ne denir?

A) Myelitis B) Poliomyelitis
C) Monopleji D) Menenjit
E) Polioencephalitis

Soru 12

En uzun dağılım gösteren ve hem göğüs hem de karın boşluğundaki organlara duyu siniri ve parasempatik lif taşıyan kafa siniri hangisidir?

A) N. olfactorius B) N. vagus
C) N. opticus D) N. facialis
E) N. abducens

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sempatik sinir sisteminin etkilerinden birisi değildir?

A) Sindirim sistemindeki ve idrar yollarındaki sfinkterleri genişletir.
B) Göz bebeklerini genişletir.
C) Kanın şeker düzeyini yükseltir.
D) Kalp atım hızını artırır.
E) Kan basıncını yükseltir.

Soru 14

Aşağıdaki kafa sinirlerinden hangisi işitme ve denge ile ilgili duyu siniridir?

A) N. opticusB) N. abducensC) N. facialis
D) N. vagusE) N. vestibulocochlearis

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi şartlı reflekslerle kazanılmaz?

A) Örgü örmekB) Dans etmekC) Hapşırmak
D) YüzmekE) Araba kullanmak

Soru 16

Bazı refleksleri ve alışkanlık hâline gelmiş davranışları kontrol eden merkezî sinir sistemi yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Talamus B) Medulla spinalis
C) Cerebrum D) Bulbus
E) Diencephalon

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi hipotalamusun görevlerinden biri değildir?

A) Vücut sıcaklığını ayarlar.
B) İştah, açlık tokluk merkezi buradadır.
C) Refleks merkezidir.
D) Homeostasisi düzenler.
E) Uyku ve uyanıklık durumunu ayarlar

Soru 18

İskelet kası hareketlerini ayarlayan ve vücudun dengesini sağlayan sinir sistemi yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) CerebellumB) BulbusC) Cerebrum
D) PonsE) Medulla spinalis

Soru 19

Beyin sapındaki bölümlerden biri olan medulla oblongata için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Medulla spinalisin devamı şeklindedir.
B) Beyin sapının en alt bölümünde yer alır.
C) Dolaşım ve solunum merkezi buradadır.
D) Hasarı ölümle sonuçlanır.
E) İlk iki kafa siniri duyularını buraya getirir.

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ara beyni oluşturan yapılardan birisidir?

A) PonsB) BulbusC) Talamus
D) CerebrumE) Cerebellum
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 42 soru listeleniyor