SORU BANKASI Filtrele

Solunum Sistemi Ünite / Modül Soruları


Soru 1

Akciğerlerden kana geçen oksijenin %97´si ............ bağlı olarak taşınır.


Soru 2

Zorlamalı bir inspirasyon ile tidal volüme ek alınan hava hacmine ............. denir.


Soru 3

Bronş, arter ve sinirler akciğerlerin ............ denilen bölümünden akciğere girer.


Soru 4

Çapları bronşlardan ince ve daha küçük olan hava yollarına ............ denir.


Soru 5

Sağ ana bronş, sol ana bronşa göre daha ............., daha ........ ..... ve daha dikey ilerler.


Soru 6

Yutma esnasında ses telleri arasındaki boşluğu kapatarak besinlerin solunum yoluna gitmesine engel olan kıkırdağa ............denir.


Soru 7

Alveollerin yüzey gerilimini azaltarak soluk verme sırasında alveollerin büzülmesini engelleyen maddeye ............ denir.


Soru 8

Burun boşluğunun koku almada görevli üst bölümüne ............ denir.


Soru 9

Her bir ekspirasyon veya inspirasyonda akciğerlere alınan ve verilen hava hacmine ne ad verilir?

A) Rezidüel volüm B) İnspirasyon yedek volüm
C) Ekspirasyon yedek volüm D) Tidal volüm
E) Vital kapasite

Soru 10

Aşağıda verilen solunum yollarının yapı ve işlevleri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Burun, havanın solunum yollarına giriş yaptığı ilk bölümdür.
B) Burun boşluğunun iç duvarında bulunan kıvrımlı kemik çıkıntılarına choanae denir.
C) Regio respiratoria, burun boşluğunun üst bölümündeki koku alma ile ilgili bölümdür.
D) Ses oluşumu ile ilgili yapılar gırtlakta bulunur.
E) Soluk borusu kıkırdak yapıda olup havanın akciğerlere geçişi için daima açıktır.

Soru 11

Burun boşluğu etrafında bulunan kemiklerdeki boşluklara ne ad verilir?

A) Paranazal sinüs B) Meatus
C) Chonae D) Septum nasi
E) Dorsum nasi

Soru 12

Alveolle kan arasında veya kan ile hücreler arasındaki oksijen ve karbondioksit değişimine ne ad verilir?

A) EkspirasyonB) İnspirasyonC) Respiration
D) HipoventilasyonE) Aspirasyon

Soru 13

Aşağıdaki solunumla ilgili terimlerden hangisi solunum sayısının ve derinliğinin artmasını ifade eder?

A) HiperpneB) BradipneC) Takipne
D) ApneE) Hiperkapni

Soru 14

Aşağıda verilen solunum sistemi mekanizması ve fizyolojisi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Havanın dışarıdan akciğerlere alınmasına inspirasyon denir.
B) Kirli havanın akciğerlerden dışarıya atılmasına ekspirasyon denir.
C) İnspirasyon pasif bir olaydır.
D) İnspirasyonun en önemli kası diyafragmadır.
E) Diyafragmanın kasılmasıyla göğüs kafesi genişler.

Soru 15

Solunumun düzenlenmesinde merkezî sinir sisteminin hangi yapısı görev alır?

A) Talamus B) Mesencephalon
C) Cerebellum D) Soğanilik
E) Epitalamus

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi alveol duvarında bulunan tip 2 epitel hücrelerin görevlerindendir?

A) Savunma görevi yapar. B) Kan akımını artırır.
C) Sesin oluşmasını sağlar. D) Koku almayı sağlar.
E) Sürfaktan üretir.

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi gaz alışverişinin yapıldığı kese şeklindeki yapıdır?

A) BronşB) AlveolC) Bronşiyol
D) Hilum pulmonalisE) Plevra

Soru 18

Akciğerlerin yapısı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Akciğerler göğüs boşluğunda bulunan, solunumla ilgili çift organdır.
B) Sağ akciğer üç lobdan, sol akciğer iki lobdan oluşur.
C) İki akciğer arasındaki boşluğa mediastinum denir.
D) Akciğerlerin diyafragmanın üstüne oturan kısmına basis pulmonis denir.
E) Akciğerlerin dış yüzünü saran, iki katlı seröz zara periton denir.

Soru 19

Yapısında bulunan 15-20 adet açıklığı arkaya bakan, yarım ay şeklindeki hiyalin kıkırdaktan oluşan alt solunum yolu organı aşağıdakilerden hangisidir?

A) AkciğerlerB) AlveollerC) Trakea
D) PlevraE) Bronşlar

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi larenksin görevlerindendir?

A) Sesin oluşmasını sağlar.
B) Kanın pH´ını düzenler.
C) Koku almada görevlidir.
D) Burun boşluğundan geçen havayı temizler.
E) Gaz alışverişi yapar.
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 55 soru listeleniyor