SORU BANKASI Filtrele

Vücudun Temel Yapısı Ünite / Modül Soruları


Soru 1

Yaşlılık dönemini inceleyen anatomi dalına ........... denir


Soru 2

Canalis vertebralis içinde ........... bulunur.


Soru 3
.......... boşluğunda; mide, ince ve kalın bağırsaklar, karaciğer, safra kesesi, dalak, pankreas, böbrekler, böbrek üstü bezleri ve aort bulunur.


Soru 4
.........., yere paralel, vücudun sağından ya da solundan diğer tarafa doğru uzanan eksendir.


Soru 5
.........., iç organların yerleştiği kemik, kas ve zarlarla çevrili boşluklara denir.


Soru 6

Kromozomların interfaz evresinde açılmış dağınık iplikçikler şekline ...........denir.


Soru 7
.......... vücudun en sert dokusudur.


Soru 8
.......... Latincede göğüs bölgesi anlamına gelir.


Soru 9

Yukarıdan aşağıya uzanan ve yere dik inen eksene, ........... eksen denir.


Soru 10

İnsan vücudu, dış görünüşüne göre ..........., ........... boyun ve uzuvlar olmak üzere dört bölümde incelenir.


Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kıkırdak doku hücresine verilen isimdir?

A) OsteositB) KondrositC) Osteoblast
D) OsteoklastE) Periosteum

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi hücrenin ortak özelliklerinden değildir?

A) Çoğalarak yeni hücreler oluşturur.
B) Bazı hücreler hareket edebilir.
C) İç ve dış etkenler tarafından uyarılır ve uyarıya cevap verebilir.
D) Büyük moleküllü besin maddelerini parçalar.
E) Büyür, gelişir ve ölür.

Soru 13

Destek, bağlama, yağ depolama, savunma, doku tamiri ve hücrelerin beslenmesinde görevi olan doku çeşidi hangisidir?

A) Yağ dokuB) Destek dokuC) Bağ doku
D) Kıkırdak dokuE) Epitel doku

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi düz kasların özelliklerinden değildir?

A) Yapısında miyoglobin bulunduğundan kırmızı renktedir.
B) Otonom sinirlerin kontrolü altında istemsiz çalışır.
C) Hücreleri mekik şeklindedir.
D) Çekirdekleri tektir ve hücrenin ortasında bulunur.
E) Yavaş ve düzenli kasılır, çabuk yorulmaz.

Soru 15

Aksiyon potansiyelinin başlangıcında hücre içine girerek depolarizasyona neden olan iyon hangisidir?

A) KlorB) SodyumC) Oksijen
D) PotasyumE) Fosfat

Soru 16
  1. Mitokondri Solunum ve enerji üretimi
  2. Ribozom Protein sentezi
  3. Golgi aygıtı Salgılama
  4. Miktotübül Hücre içinde taşıma işleri
  5. Lizozom Genetik şifreyi taşıma

Yukarıda verilen organel ve işlevi eşleştirmelerinden hangisi/hangileri doğrudur?

A) I ve IIIB) II, IV ve VC) I, III ve V
D) I, II, III ve IVE) I, II, III, IV ve V

Soru 17
  1. Basit difüzyon
  2. Kolaylaştırılmış difüzyon
  3. Aktif taşıma
  4. Ozmoz
  5. Endositoz

Yukarıda verilen hücre zarı madde taşıma şekillerinden hangisi veya hangileri enerjiye ihtiyaç duymaz?

A) Yalnız IB) I, II ve IVC) I, III ve V
D) II, IV ve VE) I, II, III, IV ve V

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi destek dokunun çeşitleri arasında yer almaz?

A) Sinir dokuB) Bağ dokuC) Yağ doku
D) Kan dokuE) Kıkırdak doku

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi epitel dokunun görevleri arasında yer almaz?

A) DuyuB) SalgılamaC) Koruma
D) EmilimE) Oksijen taşıma

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi hücre iskeletini oluşturan yapılar arasında yer alır?

A) ÇekirdekçikB) KromatitC) Mikrotübül
D) PeroksizomE) Hücre zarı
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 42 soru listeleniyor