SORU BANKASI Filtrele

Veri Toplama Ünite / Modül Soruları

Soru 1

Çizgi düğüm veri yapısında, kullanıcıların veri sorgulamasında daha esnek olabilmeleri için bu tür veriler iki değişik şekilde bilgisayarda depolanmaktadır. Bu veri yapıları Spagetti veri yapısı ve .................... veri yapısıdır.

Soru 2

Coğrafi bilgi sistemlerinde konumsal veri modelleri iki şekilde olmaktadır. Bunlar; .......................... veri modeli ve ...................... veri modelidir.

Soru 3

Coğrafi verilerin bilgisayara aktarılması, bilgisayarda işlenmesi ve görüntülenmesi için ham verilerin bilgisayarca anlaşılır hâle ......................... gerekir.

Soru 4

Coğrafi varlıkların işlenebilmesi için bu varlıkların .................... gösterimlere dönüştürülüp bilgisayar ortamına aktarılması gerekmektedir.

Soru 5

Coğrafi bilgi sistemlerinin gerçekleşebilmesi ancak uygun yapıda .................. mevcut olmasına bağlıdır.

Soru 6

Coğrafi bilgi sistemlerinde .................. ................., kullanılacak verilerin kontrol edilerek gerekli düzeltmelerin yapılması anlamında, terminolojide editing olarak adlandırılan işlemler dizisidir

Soru 7
.................. veriler, dijital olmayan ve kâğıt ortamda bulunan verilerdir.

Soru 8

Konumsal içerikli verileri; ............... ............. veriler ve mevcut veriler olarak iki gruba ayırmak mümkündür.

Soru 9

Raster veri yapılarının gösterim gücünün arttırılması için ................ boyutunun azaltılarak piksel ................. çoğaltılması ve renk derinliğinin arttırılması gerekir.

Soru 10

Fotoğraf özelliğine sahip bir gösterim şekli olan .................... veri modelinde, herhangi bir görüntü bütünü piksel veya hücre adı verilen seri hâldeki küçük boyutlu kutulardan ya da diğer bir deyişle gridlerden meydana gelir.

Soru 11
......................, coğrafi varlıkların birbiriyle nasıl ve ne şekilde ilişkilendirildiğini geometriden bağımsız şekilde gösterme biçimi olarak tanımlanır.

Soru 12

Bir veri tabanını yaratmak ve üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirmek imkânı sağlayan bir yazılım ya da programlar koleksiyonudur.

Bu tanım, aşağıdakilerden hangisinin ifadesidir?

A) Uygulama programları
B) Veri tabanı yöneticisi
C) Veri tabanı yönetim sistemi (VTYS)
D) Veri tabanı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi veri kalitesi hakkında düzenlenecek bir raporda cevabı aranacak bir soru değildir?

A) Verinin yaşı nedir?
B) Veriyi kaç kişi elde etmiştir?
C) Veri, uygulanan proje ile uyumlu mu?
D) Veri hangi dijital formattadır?
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi doğal değişimler veya orijinal ölçülerden kaynaklanan hatalardan biri değildir?

A) Gelişi güzel hatalar
B) İşlemler sırasında oluşan hatalar
C) Sayısallaştırma ve koordinat hataları
D) İçerik doğruluğu
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, analog verileri raster tabanlı dijital görüntülere dönüştüren cihazlara verilen isimdir?

A) Çizici B) Tarayıcı (scanner)
C) Yazıcı D) Hiçbiri
Soru 16

Coğrafi bilgi sistemi yazılım kapasitesinin kalitesini değerlendirebilmek için temelde altı fonksiyonun irdelenmesi gerekir.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?

I. Veri yakalama,
II. Veri depolama,
III. Veri yönetimi,
IV. Veriye erişim,
V. Veri analizi,
VI. Veri sunma

A) Yalnız IV B) Yalnız I
C) II, III, VI D) Hepsi
Soru 17

Bir veri tabanı sisteminin kavramsal düzeyindeki verilerin nasıl modelleneceği üzerinde geleneksel olarak kabul gören başlıca üç farklı veri tabanı modeli vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Hiyerarşik veri modeli B) Ağ veri modeli
C) Kişisel veri modeli D) İlişiksel veri modeli
Soru 18

Veri modeli, gerçek dünyadaki varlıklar, olaylar, etkinlikler ve bunlar arasındaki ilişkiler hakkındaki verilerin temsil edildiği şekildir. Varlıkların ve olayların kendi aralarında üç temel ilişkisi mevcuttur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?

A) Bire bir 1: 1 İlişki B) Bire çok 1:M İlişki
C) Çoğa çok M:N İlişki D) Hepsi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi veri tabanı yönetim sistemlerinin sınıflandırılma şekillerinden birisi değildir?

A) Maliyete göre sınıflandırma
B) Kullanıcı sayısına göre sınıflandırma
C) Kullanıcı profiline göre sınıflandırma
D) Yeri tabanının fiziksel konumuna göre sınıflandırma
Soru 20

Bir veri tabanının mimarisi, üç düzeyden oluşur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A) Mimari düzey B) Kavramsal düzey
C) Dış düzey D) İç düzey
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 30 soru listeleniyor