SORU BANKASI Filtrele

Temel Programlama Ünite / Modül Soruları

Soru 1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi A-Z arasındaki karakterleri ekrana yazmaya yarar?

A) for( a = 'A'; a < 'Z'; a = a + 1) printf("%c", a);
B) for( a = 'a'; a <= 'z'; a = a + 1) printf("%c", &a);
C) for( a = 'A'; a <= 'Z'; a = a + 1) printf("%c", a);
D) for( a = 'Z'; a <= 'A'; a = a + 1) printf("%c", a);
Soru 2

10 ile 100 arasındaki sayıların toplamını bularak, bu değeri toplam değişkenine atayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? toplam değerinin başlangıç değeri program içerisinde verilecektir!.

A) for( a = 10; a <= 100; a = a + 1) toplam = toplam + a;
B) for( a = 10; a < 100; a = a + 1, toplam = 0) toplam = toplam + a;
C) for( a = 10; a <= 100, toplam = 0; a = a + 1) toplam = toplam + a;
D) for( a = 10, toplam = 0; a <= 100; a = a + 1) toplam = toplam + a;
Soru 3

Aşağıdaki for ifadelerinden hangisi alt alta 1' den 10 ' a kadar olan sayıları ekrana yazdırmaya yarar?

A) for( say = 1; say <= 10; say ++) printf("%d\n", say);
B) for( say = 1; say < 10; say ++) printf("%d\n", say);
C) for( say = 0; say <= 9; say ++) printf("%d ", say);
D) for( say = 1; say <> 10; say ++) printf("%d\n", say);
Soru 4

f=a/b+b/a formüle göre f değeri nedir ?

(float değerini ekrana yazım formatı "%4.2f" olacak, int a=3 , b=5, c; float f;)

A) 0.00B) 1.01C) 1.00D) 1
Soru 5

f=1/(1/100.0+1/200.0) formüle göre f değeri nedir?

(float değerini ekrana yazım formatı "%4.2f" olacak, int a=3 , b=5, c; float f;)

A) 33.34B) 33.33C) 66.67D) 66.66
Soru 6

c=3/5+5/3 formüle göre  c değeri nedir?

(float değerini ekrana yazım formatı "%4.2f" olacak, int a=3 , b=5, c; float f;)

A) 1B) 1.0C) 0D) 0.1
Soru 7

f=3/5+5/3 formüle göre f değeri nedir?

(float değerini ekrana yazım formatı "%4.2f" olacak, int a=3 , b=5, c; float f;)

A) 1B) 1.00C) 0D) 0.10
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kilo float değişkeninin değerini 2 haneli ondalıklı kısım kullanarak ekrana yazar?

A) a) printf("%f", kilo); B) b) printf("%.2f", kilo);
C) c) printf("%2f", kilo); D) d) printf("%f", &kilo);
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi float tipindeki bir veriyi okuyarak indirim_oranı isimli değişkene atar?

A) scanf("%f", indirim_oranı); B) scanf("%d", &indirim_oranı);
C) scanf(indirim_oranı); D) scanf("%f", &indirim_oranı);
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi klavyeden bir desimal sayı okumak için kullanılabilir?

A) scanf("%D", &toplam); B) scanf(toplam);
C) scanf("%S", toplam); D) scanf("%F", &toplam);
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi indirim float değişkeninin değerini yazdırmaya yarar?

A) printf ("%s", indirim); B) printf ('indirim');
C) printf ("%f", İndirim); D) printf ("%d", indirim);
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi "Merhaba" ifadesini yazdırdıktan sonra yeni bir satıra geçmeye yarayan ifadedir?

A) printf("Merhaba\n"); B) printf(Merhaba, '\n');
C) printf(Merhaba\n); D) printf('Merhaba', '\n');
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bir tam sayı değişkeninin doğru olarak yazdırılması için gereken ifadedir?

A) printf("%s", toplam); B) print("%f", toplam);
C) printf("%d", toplam); D) printf("%d", &toplam);
Soru 14

b = 1 Özel Veya 0 işleminde b’nin değeri “Hayır” olur.

Doğru      Yanlış
Soru 15

a = Değil(4 <> 5) işleminde a’nın değeri “Evet” olur.

Doğru      Yanlış
Soru 16

Bir sayının karesini almak için sonuc = sayi * sayi yapabiliriz.

Doğru      Yanlış
Soru 17

"#4+ $,` *?" şeklinde bir metin değişken içeriği olabilir.

Doğru      Yanlış
Soru 18

Metin türünde olan değişkenlerin içinde Türkçe harfler geçmemelidir.

Doğru      Yanlış
Soru 19

İşlemlerde kullanarak belli işlemlere öncelik sağlarız.

Doğru      Yanlış
Soru 20

“Git” komutu programın okunaklılığını artırır.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 29 soru listeleniyor