SORU BANKASI Filtrele

Plc’ye Program Yazma Ünite / Modül Soruları


Soru 1

Kontaktörler mühürleme devresinde kullanılabilirler.

Doğru      Yanlış

Soru 2

Kontaktörler rölelerin kullanılmasında sakınca olan yerlerde kullanılır.

Doğru      Yanlış

Soru 3

Termik rölelerin içindeki bi-metal uzama katsayısının çeşitli metallerdeki farklılığına dayanarak üretilmiştir.

Doğru      Yanlış

Soru 4

Dil kontakların sadece mıknatıs ile kontakları kapatılabilir.

Doğru      Yanlış

Soru 5

Dil kontakların sadece bir adet kontağı vardır.

Doğru      Yanlış

Soru 6

Rölelerin içindeki fiber için hangisi doğrudur?

A) Palet ile kontaklar arsındadır
B) Palet ile bobin arasındadır
C) Palet ile nüve arasındadır
D) Paletin diğer adıdır

Soru 7

Normalde açık röle kontakları için hangisi doğrudur?

A) Bobin gerilimi varsa akım geçirir
B) Bobin gerilimi yoksa akım geçirir
C) Her zaman akım geçirir
D) Hiçbir zaman akım geçirmez

Soru 8

Rölelerin bobin besleme gerilimleri için hangisi doğrudur?

A) Değeri 0V-1V arasındadır
B) Bu gerilimden doğan akım demir nüve üzerinde manyetik alan oluşturur
C) Bobin besleme gerilimi istenilen değerde verilir
D) Hepsi

Soru 9

Üzerinden akım geçen bir telin dolandığı demir nüve için hangisi doğrudur?

A) Işık üretir B) Isıyı emer
C) Manyetik alan üretir D) Hiçbiri

Soru 10

Röleyi oluşturan parçalardan hangisi hareketsizdir?

A) Palet B) Kontak
C) Bobin D) Hepsi
Seçilen
Soru
Sayısı
0