SORU BANKASI Filtrele

Bina Arama Ünite / Modül Soruları

Soru 1

Mahkûm hakkında yapılan işlemler veya faaliyetlerle ilgili olarak öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde İnfaz Hâkimliğine başvurabilir.

Doğru      Yanlış
Soru 2

Kınama, çocuğun daha önce uyarı cezası verilmesine sebep olan davranışı ikinci kez tekrarlaması hâlinde, davranışının sonuçlarına ikinci kez dikkatinin çekilmesidir.

Doğru      Yanlış
Soru 3

Hücre cezası; hükümlünün cumartesi, pazar her türlü temastan önlenecek şekilde hücrede bırakılmasıdır.

Doğru      Yanlış
Soru 4

Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası, hükümlünün süresiz olarak kültürel ve spor etkinliklerine katılmaktan yoksun bırakılmasıdır.

Doğru      Yanlış
Soru 5

Suç oluşturan eylemlerden dolayı kamu davasının açılması, disiplin kurulunun disiplin soruştuması açıp ceza vermesini engeller.

Doğru      Yanlış
Soru 6

Olaylara müdahalede infaz koruma memurları yetersiz kaldığı taktirde isyanın bastırılması için silah kullanabilir.

Doğru      Yanlış
Soru 7

Oluşacak olaylarda ilk aşamada jandarma yardıma çağrılır.

Doğru      Yanlış
Soru 8

Mahpusa yaklaşım pozisyonunda şüpheli şahısla karşılaşınca 2 adımlık bir mesafede durulur.

Doğru      Yanlış
Soru 9

Mahpusların tehlikeli tahrik, saldırı, direniş, isyan ve firarlara yönelik eylemlerinde zor kullanmayı gerektirir.

Doğru      Yanlış
Soru 10

Düzeni sağlamanın yolu keyfilik, eziyet ve işkence olmalıdır.

Doğru      Yanlış
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezalarına itiraz süresidir?

A) 15 gün B) 10 gün
C) 25 gün D) 5 gün
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi mahkûma verilen ödüllerden değildir?

A) Teşekkür belgesi B) Takdir belgesi
C) Onur belgesi D) Tasdikname belgesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi çocuk hükümlülere verilen cezalardan değildir?

A) Hücreye koymak
B) Belli yerlere girmesini yasaklamak
C) Teşvik esaslı ayrıcalıkları ertelemek
D) Kaldığı odayı ve yatakhaneyi değiştirmek
Soru 14

Mahkûmların çıkardığı olaylara ilk aşamada hangi güvenlik birimi müdahale eder?

A) Jandarma B) Polis
C) Bekçi D) Ani müdahale ekibi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi zor kullanma işlem sırası değildir?

A) Yazılı komutlar B) Şahsa yaklaşım pozisyonu
C) Sözlü komutlar D) Karşılaşma pozisyonu
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi koğuş, oda ve eklentilerinde bulunmaz?

A) Sebze, meyve B) Ankesörlü telefon
C) Gıda maddeleri D) Giyim malzemeleri
Soru 17

Canlı organizmalar dışında her türlü maddenin tespitini yapan cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) El detektörü B) Duyarlı kapı
C) X-ray cihazı D) Tıbbi cihazlar
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi arama yöntemlerinden biri değildir?

A) El detektörleri ile yapılan aramalar
B) Duyarsız kapıdan geçerek yapılan aramalar
C) X-ray cihazı ile yapılan aramalar
D) El ile aramalar
Seçilen
Soru
Sayısı
0