SORU BANKASI Filtrele

Müracaat ve Soruşturma İşlemleri Modülü Soruları

1.  

Cumhuriyet savcıları suç olabilecek bir duruma doğrudan tanık olduklarında resen soruşturma başlatamazlar.

Doğru      Yanlış
2.  

Müzekkere, yargılama makamının, bir kararın yerine getirilmesi konusunda belli bir makama yazdığı yazıdır.

Doğru      Yanlış
3.  

Sorgu şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesidir.

Doğru      Yanlış
4.  

Savcılığa intikal eden şikâyetler için savcılık yeni soruşturma kaydı açmaz.

Doğru      Yanlış
5.  

İfade veya sorgu bir tutanağa bağlanır.

Doğru      Yanlış
6.  

İfade verenin veya sorguya çekilenin kişisel ve ekonomik durumu hakkında bilgi alınmaz.

Doğru      Yanlış
7.  

Cumhuriyet savcısı, doğrudan doğruya veya emrindeki adlî kolluk görevlileri aracılığı ile her türlü araştırmayı yapabilir.

Doğru      Yanlış
8.  

Şikâyet; , suçtan zarar gören kimsenin yetkili makamlara o suçun soruşturulması ve kovuşturulması istemini içermez.

Doğru      Yanlış
9.  

Şikâyet; , suçtan zarar gören kimsenin yetkili makamlara o suçun soruşturulması ve kovuşturulması istemini açıklamasıdır.

Doğru      Yanlış
10.  

Müşteki ve ihbarcıların şikâyet dilekçeleri burada ilgili mübaşir tarafından teslim alınır.

Doğru      Yanlış
11.  

Soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı olmakla birlikte, çocuklara, beden veya akıl hastalığı, malûllük veya güçsüzlükleri nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçüstü hallerinde kişinin yakalanması ……………………… değildir.

12.  

Suç ve şüpheli bir durum ortaya çıktığında bu durumdan mağdur olan kişi veya şuç olacak durumu bilen kişi bir dilekçe ile ………………………….

13.  

………………… Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukata denir.

14.  

Her soruşturma işlemi tutanağa bağlanır. Tutanak, adlî kolluk görevlisi, Cumhuriyet Savcısı veya sulh ceza hâkimi ile hazır bulunan …………………… tarafından imza edilir.

15.  

Soruşturma işlemleri, Cumhuriyet Savcısının emir ve talimatları doğrultusunda öncelikle ……………………… yaptırılır.

16.  

Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez …………………… açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar.

17.  

Cumhuriyet savcıları suç olabilecek bir duruma doğrudan tanık olmuş olabilirler bu durumda …………………… soruşturma başlatırlar.

18.  

Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye’nin ……………………… da ihbar veya şikâyette bulunulabilir.

19.  

……………………… başsavcılığa yapılan bütün suç ihbarlarının, müracaatların, şikâyetlerin ilk kabul edildiği yerdir.

20.  

Suça ilişkin ihbar veya şikâyet, …………………… veya kolluk makamlarına yapılabilir.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 28 soru listeleniyor