SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayar Destekli Uygulamalar / Soruları


Soru 1

Yeni bir tasarım alanı açmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A) File / New Design B) File / Load Design
C) File / Save Design D) File / Save Design As

Soru 2

Aşağıdaki eylemlerden hangisi çalışma alanı görüntüsü büyüklüğünün değiştirilmesinde kullanılmaz?

A) View / Zoom in B) View / Zoom out
C) View / Zoom All D) View / Pan

Soru 3

Elektronik Devre Çizimi ve Baskı Devre Programında tasarım alanına ismini bildiğimiz bir elemanı çağırmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A) Library / Make Symbol
B) Library / Pick Device/Symbol
C) Library / Make Device
D) Library / Compile to Library

Soru 4

Tasarım alanına yerleştirilen elemanlara sembol numaralarını sırasıyla vermek için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A) Tools / Real Time Snap
B) Tools / Wire Auto Router
C) Tools / Real Time Annotation
D) Tools / Model Compiler

Soru 5

Bilgisayarlı devre çizimi programında üzerinde çalışılan tasarım alanına başlık ve isim vermek için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A) Design / Edit Design Properties
B) Design / Edit Sheet Properties
C) Design / New Sheet
D) Design / Goto Sheet

Soru 6

Tasarım alanında bulunan grafiğe izleme noktası veya noktaları eklemek için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A) Graph / Add Trace B) Graph / Edit Graph
C) Graph / Operating Point D) Graph / Simulate Graph

Soru 7

Bilgisayarlı devre çizimi ve simulasyonu programında Ana Modlar araç çubuğunda yer alan  simgesinin işlevi nedir?

A) Eleman seçmek ve düzenlemek için kullanılır
B) Tasarım alanına eleman çağırmak ve elemanları listelemek
C) Terminal eklemek için kullanılır
D) Eleman ayağı eklemek için kullanılır

Soru 8

Elektronik Devre Çizimi ve Baskı Devre Programı Gadgets araç çubuğunda yer alan  simgesinin işlevi nedir?

A) Eleman seçmek ve düzenlemek için kullanılır
B) Tasarım alanına eleman çağırmak ve elemanları listelemek için kullanılır
C) Terminal eklemek için kullanılır
D) Eleman ayağı eklemek için kullanılır

Soru 9

Gadgets araç çubuğunda yer alan  simgesinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kullanıcı kütüphanesinde VSM cihazları listeler
B) Kullanıcı kütüphanesinde sinyal üreteçleri listeler
C) Devreye Voltaj Probu eklemek için kullanılır
D) Devreye Akım Probu eklemek için kullanılır

Soru 10

Ana Modlar araç çubuğunda yer alan  simgesinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çoklu yol çizmek için kullanılır
B) Entegre devre oluşturmak için kullanılır
C) Birleştirme noktası koymak için kullanılır
D) Eleman seçmek ve düzenlemek için kullanılır

Soru 11

Bilgisayarlı devre çizimi ve simülasyonu programında devredeki akım yollarını görmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A) System / Set Animation Options / Show Voltage& Current on Probes
B) System / Set Animation Options / Show Logic State of Pins
C) System / Set Animation Options / Show Wire Voltage by Colour
D) System / Set Animation Options / Show Wire Current with Arrows

Soru 12

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tasarım alanında bulunan bir elemanı silmek için kullanılmaz?

A) Eleman seçili hale getirilir. Klavyeden Delete tuşuna basılır
B) Eleman seçili hale getirilir. Klavyeden Enter tuşuna basılır
C) Eleman seçili hale getirilir. Edit Toolbar araç çubuğu üzerinde bulunan Delete All Tagged Objects Butonuna basılır
D) Elamanın üzerine farenin sağ tuşuyla çift tıklanır

Soru 13

Aşağıda verilen cihazlardan hangisi analog test cihazı değildir?

A) Pattern Jeneratörü B) Sinyal Jeneratörü
C) Osilaskop D) DC Voltmetre

Soru 14

GENERATORS malzeme kutusunda bulunan SINE jeneratörü hangi amaçla kullanılır?

A) Devrenin girişine pals vermek için kullanılır
B) Devrenin girişine istediğimiz frekansta tetikleme sinyali vermek için kullanılır
C) Devrenin girişine sabit genlikte DC sinyal vermek için kullanılır
D) Devrenin girişine istenen genlik ve frekansta AC sinyal vermek için kullanılır

Soru 15

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi ELEKTRONİK DEVRE ÇİZİMİ VE SİMÜLASYON programında kullanılan sinyal jeneratörünün özelliklerinden değildir?

A) Sinüsoidal, testere dişi, üçgen dalga ve kare dalga sinyal üretir
B) Genlik ve frekans modülasyonu girişleri vardır
C) Çıkış sinyali frekansı 0-20MHz aralığındadır
D) Çıkış sinyal genliği 0-12V aralığındadır

Soru 16

Gadgets araç çubuğunda yer alan  butonu aktif hâle getirildiğinde açılan malzeme kutusunda aşağıdaki malzemelerden hangisi yer almaz?

A) Sinyal jeneratörü B) Pattern Jeneratörü
C) Alternatör D) Virtual terminal

Soru 17

Tasarım alanında bulunan bir eleman değerinin sitil ayarlarını yapmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A) / Elemanın üzerine sol tıklanır / Edit Component Value / Style
B) / Elemanın üzerine sağ tıklanır / Edit Component Value / Edit
C) / Elemanın üzerine sol tıklanır / Edit Component Value / Style
D) / Elemanın üzerine sol tıklanır / Edit Component Value / Open

Soru 18

Tasarım alanında oluşturulan bloğu taşımak için aşağıdaki butonlardan hangisi kullanılır?

A)  B)
C)  D)

Soru 19

Bilgisayarlı devre çizimi ve simülasyonu programında  (Ground) elemanı aşağıdaki malzeme kutularından hangisinin içinde yer alır?

A)  B)
C)  D)

Soru 20

Kütüphaneden RES elemanını malzeme kutusuna çağırmak için aşağıdaki işlevlerden hangisi yapılır?

A) / ACTİVE / RES B) / DEVICE / RES
C) / ANALOG / RES D) / RESISTORS / RES
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...12
12 Sayfada Toplam 233 soru listeleniyor