SORU BANKASI Filtrele

Baskı Deseni Hazırlama / Deseni Raportlama Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kullanılan raportlama çeşitlerindendir?

A) Tam raport B) Üslup raport
C) Kapaklama raport D) Hepsi

Soru 2

Bir tasarımın basılabilmesi için raportlanması gerekir ifadesi doğru mudur?

A) Evet doğrudur
B) Hayır, doğru değildir
C) Bazı desenler raportlanır
D) Hiçbiri

Soru 3

Kumaşın atkı ve çözgü yönünde; desen motiflerinin dik açı yapacak şekilde tekrarı ile elde edilen raport sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yarım raport B) Diyagonal raport
C) Tam raport D) Çevirme raport

Soru 4

Birbirleri arasındaki tek farkın bir yöne doğru dik açı yaparak ilerlerken diğer yöne doğru farklı kayma oranlarında ilerlemeleri olan iki raport türü hangileridir?

A) Diyagonal raport ve yarım raport
B) Yarım raport ve kapaklama raport
C) Tam raport ve yarım raport
D) Çevirme raport ve kapaklama raport

Soru 5

Çevirme raport; birim raportun 180° kendi ekseninde döndürülmesi ile yapılır ifadesi doğru mudur?

A) Evet doğrudur
B) Hayır, doğru değildir
C) Bu da uygulama tekniklerinden biridir
D) Hiçbiri

Soru 6

Kapaklama raportlar hangi oranlarda uygulanabilir?

A) 1/2
B) 1/2–1/3–1/4–1/5–1/6–1/7
C) 1/5–1/6–1/7
D) 1/2–1/4–1/8

Soru 7

Kapaklama raport; birim raportun 90° kendi ekseninde döndürülmesi ile yapılır ifadesi doğru mudur?

A) Evet doğrudur
B) Hayır, doğru değildir
C) Bu da uygulama tekniklerinden biridir
D) Hiçbiri

Soru 8

Çevirme raport; birim raport karesinin 1/2, 1/4 ve 1/8 oranlarında birine dik 180° kapaklanmasıyla elde edilen raporttur.

Doğru      Yanlış

Soru 9

Çevirmede işlem birim raportun 90° çevrilmesi ile uygulanır.

Doğru      Yanlış

Soru 10

Desen birim raportun 4 adımda çevrilmesi ile tamamlanır.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0