SORU BANKASI Filtrele

Baskı Kimyası / Soruları


Soru 1

5 kg armut ile 3.000 gram armut, darası 2,5 kg olan kasada taşınıyor. Kişinin taşıdığı yük kaç gramdır?

A) 9.000B) 9.500C) 10.000
D) 10.500E) 11.000

Soru 2

Bir çuval şekerin ağırlığı 7,5 kilogramdır. Çuvalın darası 525 gram olduğuna göre şekerin net ağırlığı kaç kilogramdır?

A) 5,875B) 5,975C) 6,775D) 6,875E) 6,975

Soru 3

Analitik terazinin hassaslığını gösteren aralık aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 - 0,1B) 0,1 - 0,01C) 0,01 - 0,001
D) 0,001- 0,00001E) 0,0001- 0,000001

Soru 4

Aşağıda verilenlerden bilgilerden hangisi hassas teraziler için doğrudur?

A) Hassaslık aralığı 0,1 mg - 0,01 mg´dır.
B) Hassaslık aralığı 0,1 mg - 0,001 mg´dır.
C) Kefesinin etrafında cam bölme bulunur.
D) Hassas ölçüm gerektiren uygulamalar için kullanılan terazilerdir.
E) Gıda laboratuvarlarında nicel analitik analizler için hassas teraziler yeterlidir.

Soru 5

Teraziler hangi ölçümler için kullanılır?

A) BasınçB) HacimC) Kütle
D) UzunlukE) Viskozite

Soru 6

Terazi ile yapılan ölçümlerde aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) Ayaklar düz zemine koyulmalıdır.
B) Açma kapama düğmesine basılarak çalıştırılır.
C) Tartılacak madde kefeye cihaz açılır açılmaz konur.
D) Tartım öncesi ve sonrası cihaz temiz bırakılır.
E) Deney ve analiz süresince aynı terazi kullanılmalıdır.

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi gram birimidir?

A) AlanB) HacimC) Kütle
D) UzunlukE) Zaman

Soru 8

Tartım sonucu 0,005 kg ölçülen bir madde kaç gramdır?

A) 0,5B) 5C) 50D) 500E) 5.000

Soru 9

Günümüzde kullanılan birim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) CGSB) MKFC) MKSD) NKFE) SI

Soru 10

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Uluslararası Birim Sistemi içinde temel bir büyüklük değildir?

A) Elektrik akımı B) Hız
C) Kütle D) Uzunluk
E) Zaman

Soru 11

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Uluslararası Birim Sistemi´ne dahil edilmez?

A) AmperB) GramC) Kelvin
D) MetreE) Saniye

Soru 12

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kütle birimi gram olan birim sistemidir?

A) CGSB) MKSC) NKSD) SIE) YKS

Soru 13

Teraziyi koyacağımız yer rutubetsiz, ...... maddeler olmayacak bir yere yerleştirilmelidir.


Soru 14

Terazi içinde kurutucu, nem çekici olarak genellikle ...... kullanılır.


Soru 15

Cismin ağırlığını ölçmek için kullanılan araca ...... denir.


Soru 16

Ambalajıyla birlikte tartılan gıdanın ölçülen kütlesine ...... denir.


Soru 17

Laboratuvarlarda kullanılan teraziler, hassas ve ...... olmak üzere iki grupta incelenir.


Soru 18

Gravimetrik demir tayininde krozenin boş kütlesi 18,50 g olarak tartılmıştır. Analiz sonunda ise içinde demir bulunan kroze 21,44 g geldiğine göre demir miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2,15 g B) 2,33 g
C) 2,94 g D) 2,87 g

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi terazilerin tartıma hazırlanması aşamalarından değildir?
A) Su terazisine bakılarak terazinin dengesi kontrol edilir. Terazi dengede değilse ayak vidaları yardımıyla dengeye getirilir.
B) Terazinin fişi prize takılıp açma-kapama düğmesine basılarak terazi çalıştırılır.
C) Terazinin sıfırlanması beklenir. Terazi sıfırlandıktan sonra tartım işlemine geçilir.
D) Tartım kabının darası alınır.

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi terazi kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
A) Teraziler, titreşimin olmadığı sert ve düzgün bir zemine yerleştirilmelidir.
B) Analiz boyunca tüm tartımlar farklı teraziler ile yapılmalıdır.
C) Tartılan madde ve tartım kabı elle tutulmamalıdır.
D) Her tartımdan önce terazi ayarı mutlaka kontrol edilmelidir.
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...13
13 Sayfada Toplam 243 soru listeleniyor