SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarla Harita Çizimi / Soruları


Soru 1

Resim dosyasının projeye register edilerek alınması için ilk olarak aşağıdaki adımlardan hangisi izlenmelidir?

A) Raster>Register (2 Nokta)
B) Raster>Raster Dönüştür
C) Raster>Raster Düzenle
D) Raster>Raster Dizin Yükle

Soru 2

Standart raster (resim) dosyaları (bmp, tif, jpeg, gif vb). bilgisayar ortamına hangi birimle aktarılır?

A) Lazer Yazıcı B) Monitör
C) Tarayıcı D) Güç Kaynağı

Soru 3

Kağıt haritaların taranmasıyla elde edilen bmp, pcx, tiff, jpeg, tga vb. formatındaki raster haritaların, manuel ya da yarı otomatik olarak vektör veri haline getirilmesi ve bilgisayar ortamına aktarılması işlemine ne denir?

A) Plankote B) Aplikasyon
C) Kamulaştırma D) Sayısallaştırma

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Netcad programında raster dönüştürme yöntemlerinden biri değildir?

A) 1:1 Dönüşüm B) Bilineer Dönüşüm
C) Afin Dönüşümü D) Polinom Dönüşümü

Soru 5

Netcad programında raster dönüşümü yapıldıktan sonra bilgisayara kayıt edilen dosyanın uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) .dreB) .docC) .exeD) .pdf

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kadastro ve koordinat bilgilerinin resmi kurum olarak alındığı yerdir?

A) Belediyeler
B) Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı
C) Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu (Lihkab)
D) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Soru 7

Tek parça olan bir taşınmazın iki ya da daha fazla parçaya ayrılması işlemine ne denir?

A) İfraz B) Tevhit
C) Yola Terk D) Yoldan İhdas

Soru 8

Birbirine bitişik birden çok parselin bir parsel haline dönüştürülmesi işlemine ne denir?

A) İfraz B) Tevhit
C) Yola Terk D) Yoldan İhdas

Soru 9

Bir taşınmazın bir kısmının bu parselden ayrılıp imar yoluna terk edilmesi ve terk edilen kısmın yüz ölçümünün kütükten düşülmesi işlemine ne denir?

A) İfraz B) Tevhit
C) Yola Terk D) Yoldan İhdas

Soru 10

İmar planı uygulaması sırasında kapanan yol ve yol fazlalıkları nedeniyle oluşan taşınmaz malın tescili amacıyla yapılan işleme ne denir?

A) İfraz B) Tevhit
C) Yola Terk D) Yoldan İhdas

Soru 11

Herhangi bir yerde işaretlenmiş olan ada köşe noktalarının ve kırık noktalarının yeniden ölçülüp yazıldığı kroki aşağıdakilerden hangisidir?

A) Röper Ölçü Krokisi B) Röleve Ölçü Krokisi
C) Durum Krokisi D) Kesin Ölçü Krokisi

Soru 12

Aktif proje farklı bir ad veya formatta saklanmak istendiğinde aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) Blok Kaydet B) Kaydet
C) Değişik Kaydet D) Farklı Kaydet

Soru 13

Nokta At/Değiştir komutu hangi ana menüdedir?

A) Araçlar menüsü B) Sorgu menüsü
C) Düzenle menüsü D) Çiz menüsü

Soru 14

Daha önce meydana getirilmiş objelerin tabaka yapısını aktif tabakaya dönüştüren komutun simgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  B)
C)  D)

Soru 15

Aşağıdaki kısa yol eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Geri al → CTRL+Z B) Kaydet → CTRL+S
C) Pencere büyüt → ALT+X D) Önceki pencere → ALT+C

Soru 16

Bilgisayar ortamına aktarılmış haritaların CAD programında işlenmesi için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Referans Yöneticisi menüsü
B) Araçlar menüsü
C) Raster menüsü
D) Bağlantı Yöneticisi menüsü

Soru 17

Geri Al komutunu hangi yöntemlerle kullanabilirsiniz?

A) Görüntü menüsünden B) Ekran Araç çubuğundan
C) Kısa yol tuşundan D) Hepsinden

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi nokta yakalama modlarından birinin simgesi değildir?

A)  B)
C)  D)

Soru 19

Bir komutun uygulaması yapılırken işlem basamaklarını hangi kısımdan takip edebiliriz?

A) Komut penceresinden B) Komut satırından
C) Görüntü kontrolünden D) Çizim alanından

Soru 20

Obje seçimi işlemlerinde TÜMÜNÜ SEÇ komutunun simgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  B)
C)  D)
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 21 soru listeleniyor