SORU BANKASI Filtrele

Traktöre Bağlanan Alet ve Makineler / Soruları


Soru 1

Hasat etmiş olduğu ürünü bağlayarak araziye bırakan bu makinelerin kullanılmasında .......... gücündeki traktörler yeterli olmaktadır.


Soru 2

İplerin ucu düzgün kesilmiyor ise ip kesici bıçak .............


Soru 3

Demet boyu; ...... ........ konumunun değiştirilmesi ile ayarlanır.


Soru 4

Biçme düzeni ......... ........ ........ makineleri ile aynıdır.


Soru 5

Bu makinler de biçme yükseklik ayarı traktör ... ..... ...... ile ayarlanmaktadır.


Soru 6

Sap toplayıcı çatalar kayış kasnak sisteminden aldıkları hareket ile biçilmiş ürünleri ...... haline getirmek için bağlama kanalına doğru iter.


Soru 7

Elevatör vasıtası ile demet makinenin biçim yönün tersine yani traktörün .... yanına araziye bırakır.


Soru 8

Burada biriken saplar yeterli büyüklüğe geldiğinde zincir dişli sisteminde hareketini alan bağlama sistemi çalışır ve demeti bağlayarak .......... iter.


Soru 9

Ürünler .... ........vasıtası ile bıçaklara doğru yönlendirilir.


Soru 10

İpi kutudan çekilirken çok sıkı veya çok ....... olmamalıdır.


Soru 11

Ana çatı, gömücü ayakların bağlandığı ve .............. ayarının yapıldığı şasidir.


Soru 12

Tahıl ekim makinelerinde ................, pamuk, mısır, soya gibi çapa bitkileri ekim makinelerinde ise her ekici düzen için ayrı tohum deposu bulunur.


Soru 13

Mekanik hububat ekim makinelerinde depo içindeki tohum miktarı % .........'nin altına düşmemelidir.


Soru 14

Tohum boruları ...................., teleskoplu, helezonik (spiral-sarmal) ve .......... şekillerde olabilir.


Soru 15

Kuru kesekli, otlu veya fazla nemli topraklarda ................ ayaklar gereğince görev yapamaz.


Soru 16

Ekim makinesinin iş genişliği, ................. ile sıra arası mesafenin çarpılmasıyla bulunur.


Soru 17

Ekim makinelerinin her gidiş gelişinde sıralar arasında eşit mesafeler olacak şekilde ekim yapılmasını sağlayan parçaya ................. denir.


Soru 18

Askılı tiplerde ön arka paralellik bozuksa .................... paralellik ayarlanır.


Soru 19

Bir ekim makinesi üzerinde tohum hücresi sayısı kadar ...................... vardır.


Soru 20

Tohumun ................. göre klapenin açıklık ayarı yapılmalıdır.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 30 soru listeleniyor