SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayar Destekli Çizim / Soruları

Soru 1

Autocad programında ZOOM komutu aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?

A) Ekrandaki nesnelere yakından ve uzaktan bakmak için kullanılır
B) Katman oluşturmak için kullanılır
C) Kırpmak için kullanılır
D) Radius (yay) oluşturmak için kullanılır
Soru 2

ZOOM SCALE komutu aşağıdaki işlemlerden hangisi için kullanılır?

A) Blok oluştururken kullanılır
B) Pah kırarken kullanılır
C) Ölçek vererek yakınlaştırma-uzaklaştırma için kullanılır
D) Çokgen oluştururken kullanılır
Soru 3

PAN komutunun kulanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Slayt oluşturmak
B) Çizimin görünüm ölçeğini değiştirmek
C) Çizim Penceresini taşımak
D) Resmi ölçülendirmek
Soru 4

ZOOM-WINDOW komutunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Limits komutuyla ayarlanmış çizim limitlerini ekrana yerleştirmek
B) Seçilen noktayı ekranın merkezine göre verilen oranda göstermek
C) Çizimin tamamını ekranda görüntülemek
D) Pencere içerine alınan bölgeyi ekranı kaplayacak Gekilde büyültmek
Soru 5

ZOOM- PREVIOUS komutunu aşağıdaki işlemlerden hangisi için kullanırız?

A) Bir önceki “Zoom” işlemlerine sırayla dönmek için kullanırız
B) Pencere içerine alınan bölgeyi ekranı kaplayacak şekilde büyütmek için kullanırız
C) Limits komutuyla ayarlanmış çizim limitlerini ekrana yerleştirmek için kullanırız
D) Çizim üzerinde istenilen ayrıntıyı görüntülemek için kullanırız
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi doğrusal ölçülendirme komutudur?

A) Dimangular B) Dimordinate
C) Dimradius D) Dimlinear
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi çap ölçülendirme komutudur?

A) Dimradius B) Dimbaseline
C) Dimdiameter D) Dimaligned
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ölçü yazısının düzenlenmesi komutudur?

A) Dimscale B) Dimangular
C) Dimedit D) Scale
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ölçü yazısı ve oklarının ölçeğini ayarlar?

A) Dimedit B) Dimscale
C) Leader D) Dimaligned
Soru 10

Açılar Aşağıdaki hangi komutla ölçülendirilir?

A) Dimradius B) Dimaligned
C) Dimangular D) Dimcontinue
Soru 11

Ölçülendirme stilleri aşağıdaki hangi komutla ayarlanır?

A) Dimstyle B) Dimscale
C) Dimformat D) Dimordinate
Soru 12

Ölçülendirme stilinde oklar ve bağlama çizgileri aşağıdakilerden hangisiyle ayarlanır?

A) Lines and Arrows B) Text
C) Alternate Units D) Primary Units
Soru 13

Autocad programında ölçülendirme stilinde yazıların özellikleri ve stilleri aşağıdakilerden hangisi ile ayarlanır?

A) Primary units B) Fit
C) Tolerances D) Text
Soru 14

Tolerance komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ölçülendirme esnasında ekrana çap işaretini getirir
B) Ekrana geometrik toleransları getirir
C) Ölçü yazılarını değiştirir
D) Ölçülendirme yazı stilini değiştirir
Soru 15

Ölçülendirmede açıklama yazıları aşağıdaki hangi komutla yazılabilir?

A) Dimbaseline B) Dimstyle
C) Dimtext D) Leader
Soru 16

List komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekranda seçilen nesnelerin mesafelerini verir
B) Ekranda seçilen nesnelerin alanlarını verir
C) Ekranda seçilen nesnelerin konumlarını verir
D) Hepsi
Soru 17

İki nokta arasındaki mesafeyi bulmak için aşağıdakilerden hangi komut kullanılır? 

A) Area B) Dist
C) Match Properties D) Dimleader
Soru 18

Area komutundan sonra “Object” seçeneği aşağıdaki hangi özellikte kullanılır?

A) Seçilen nesnenin “Polyline” komutuyla birleştirildiği durumlarda
B) Seçilen nesnenin içinin taranmış olduğu durumlarda
C) Seçilen nesnin “Explode” komutuyla patlatılmış olduğu durumlarda
D) Seçilen nesnenin X ekseniyle yaptığı açıyı bulmak için
Soru 19

Autocad programında ekrandaki nesnelerin konumlarını bulmak için aşağıdaki hangi komut kullanılır?

A) Area B) Dist
C) Dimlist D) List
Soru 20

Yazı komutları, teknik resimde değişik bilgiler vermek amacıyla yazı yazmada kullanılır.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 86 soru listeleniyor