SORU BANKASI Filtrele

Baskı ve Baskı Sonrası İşlemler / Soruları


Soru 1

Kitap, broşür ve bloknot gibi ürünlerin iç bloklarını birleştirdikten sonra sırtları hariç üç kenarından alınan ince kesim uygulamasına ne ad verilir?

A) Tabaka kesim B) Tıraş
C) Parça kesim D) Kapak kesimi

Soru 2

Pres izi hatası hangi etkiden doğar?

A) Pres gücünün fazla olmasından
B) Bıçağın körlüğünden
C) Pres gücünün az olmasından
D) Kâğıdın arka sipere tam yaslanmamasından

Soru 3

Kapak ve kaplama malzemesi kesimi niçin yapılır?

A) Kâğıtları baskı boyutuna getirmek için
B) Kutu imalatı için
C) Kitaplara kapak yapmak için
D) Bobinden tabaka kâğıt elde etmek için

Soru 4

Azami kesim boyutu A4 olan kâğıt makası hangi tiptir?

A) Genel kullanım
B) Mukavva ve çoklu kâğıt kesen
C) Büro
D) Çoklu kesim

Soru 5

250 Tabaka kâğıt aynı anda hangi tipte kâğıt makası ile kesilebilir?

A) Genel kullanım
B) Mukavva ve çoklu kâğıt kesen
C) Büro
D) Çoklu kesim

Soru 6

Kâğıdı bir anda birden çok noktadan kesme işlemine ne denir?

A) Tabaka kesim B) Web kesim
C) Çoklu kesim D) Kapak kesimi

Soru 7

Bir kesim aracında, makas kesim prensibine göre en az kaç bıçak bulunmalıdır?

A) 1B) 2C) 3D) 4

Soru 8

Hangisi kretuarla yapılan işlemdir?

A) Kesim B) Kazıma
C) Bant yapıştırma D) Hepsi

Soru 9

Çıtanın görevi nedir?

A) Malzemenin tam olarak kesilmesini sağlamak
B) Malzemenin kaymadan kesilmesini sağlamak
C) Malzemenin çarpık kesilmemesini sağlamak
D) Parçalı kesim yapmak

Soru 10

Kesim tablası üzerinde sadece ne bulunabilir?

A) Cetvel B) Güvenlik gereçleri
C) Ölçü kalemi D) Kesilecek kâğıtlar

Soru 11

Kopartma hatası neden olur?

A) Pres gücünün az olmasından
B) Bıçağın körlüğünden
C) Kâğıdın arka sipere tam yaslanmamasından
D) Pres gücünün fazla olmasından

Soru 12

Tabaka halindeki kâğıtların baskı öncesinde baskı boyutuna getirilmesi ya da baskı sonrası işlemlerinin yapılabilmesi için bölünmesi veya yeniden boyutlandırılması uygulamalarına ne ad verilir?

A) Tabaka kesim B) Web kesim
C) Çoklu kesim D) Kapak kesimi

Soru 13

Patlatma kesim prensibine göre karşı kesim kuvvetini ne sağlar?

A) Bıçak B) Pres
C) Alt bıçak D) Malzemenin gerginliği

Soru 14

Hangisi elle kesim için uygun yüzey değildir?

A) Cam B) Ahşap
C) Mermer D) Metal

Soru 15

Kesilecek ya da basılacak kâğıda destek vererek kesime ya da baskıya düz olarak girmesini sağlayan düzeneğe ne ad verilir?

A) Bıçak B) Poza
C) Pres D) Kesim tablası

Soru 16

Kâğıdın kesim sırasında kaymamasını ne sağlar?

A) Arka siper B) Poza
C) Bıçak D) Pres

Soru 17

Hangisi giyotinlerdeki güvenlik donanımıdır?

A) Fotosel B) Poza
C) Arka siper D) Çıta

Soru 18

Hangisi kâğıdın kesim tablasında rahatça kayarak hareket etmesini sağlar?

A) Tabladaki bilyeler
B) Tabladan üflenen hava
C) Tablaya sürülen talk pudrası
D) Hepsi

Soru 19

Yırtma neden olur?

A) Bıçağın ayarsızlığından
B) Pres gücünün az olmasından
C) Kesilecek kâğıdın çarpık olmasından
D) Kâğıdın arka sipere tam yaslanmamasından

Soru 20

Hangisi maket bıçağı ile kesmeye uygun malzemedir?

A) Film B) Aydınger
C) Mukavva D) İnce kâğıtlar
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...6
6 Sayfada Toplam 105 soru listeleniyor