SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarla Çizim / Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinde renkli çıktı alma komutu doğru olarak verilmiştir?

A) Monochrome.ctb B) Grayscale.ctb
C) Acad.ctb D) None

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisinde çizim ön izleme butonu doğru olarak verilmiştir?

A) Plot offset B) Plot preview
C) Full preview D) Preview

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinde tretuvar ölçüleri doğru olarak verilmiştir?

A) Kalınlık 10 cm, genişlik 100 cm
B) Kalınlık 20 cm, genişlik 150 cm
C) Kalınlık 15 cm, genişlik 200 cm
D) Kalınlık 10 cm, genişlik 200 cm

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi döşeme çizimi hakkında doğru bir bilgidir?

A) Düşük döşeme kirişin ortasından, normal döşeme üstünden bağlanır
B) Düşük döşeme kirişin altından, normal döşeme üstünden bağlanır
C) Düşük döşeme kirişin üstünden, normal döşeme ortasından bağlanır
D) Düşük döşeme de normal döşeme de kirişin üstünden bağlanır

Soru 5

Aşağıdaki komutlardan hangisi ölçülendirme diyalog kutusunu açmamızı sağlar?

A) D style B) Ddim
C) Dim text D) Dimension

Soru 6

Aşağıdaki komutlardan hangisi ölçülendirme sınırlama çizgileri ayarlaması yapar?

A) Dimension line B) Primary units
C) Arrowheads D) Horizontal

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi tarama yapmak için kullanılan komuttur?

A) Line B) Hatch
C) Donut D) Pattern

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi çizim sınırlarını belirlemek için kullanılan komuttur?

A) File B) Limits
C) Open D) Units

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi katman oluşturmak için kullanılan ikondur?

A)  B)
C)  D)

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yaptığınız çalışmayı kaydetmek için kullanılan komuttur?

A) FileB) SaveC) TrimD) Move

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinde asansör boyutları doğru olarak verilmiştir?

A) Dar kenarı 1,50 " alanı 2,50 " B) Dar kenarı 1,20 " alanı 2,80 "
C) Dar kenarı 1,50 " alanı 2,00 " D) Dar kenarı 1,20 " alanı 1,80 "

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi temel çeşidi değildir?

A) Tekil B) Radye jeneral
C) Kısmi D) Mütemadi

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yazı yazma komutu değildir?

A) TextB) DtextC) StextD) Mtext

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisinde yazı stili oluşturma komutu doğru olarak verilmiştir?

A) Text style B) Text
C) Style D) Dim style

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisinde sıva kalınlıkları doğru olarak verilmiştir?

A) İç sıva: 2 cm, dış sıva: 2 cm
B) İç sıva: 1 cm, dış sıva: 2 cm
C) İç sıva: 1,5–2 cm, dış sıva: 2,5–3 cm
D) İç sıva: 3 cm, dış sıva: 4 cm

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi katman oluşturmak için kullanılan komuttur?

A) Color B) Ltscale
C) Layer D) Freeze

Soru 17

İmar yönetmeliğine göre afet bölgelerinde kiriş genişliği ve döşeme kalınlığı en az boyutu aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Kiriş: 15 cm, döşeme: 7 cm B) Kiriş: 25 cm, döşeme: 10 cm
C) Kiriş: 15 cm, döşeme: 10 cm D) Kiriş: 25 cm, döşeme: 15 cm

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisinde yağmur oluğu döşeme eğimi doğru olarak verilmiştir?

A) % 10B) % 8C) % 2D) % 5

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisinde pencere kanat genişliği doğru olarak verilmiştir?

A) 45- 90 cm arasında B) 45- 55 cm arasında
C) 30- 70 cm arasında D) 40- 95 cm arasında

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinde döşeme yüksekliği doğru olarak verilmiştir?

A) Normal döşemeler en az 10 cm, çatı döşemeleri en az 15 cm
B) Normal döşemeler en az 10 cm, çatı döşemeleri en az 8 cm
C) Normal döşemeler en az 15 cm, çatı döşemeleri en az 10 cm
D) Normal döşemeler en az 8 cm, çatı döşemeleri en az 12 cm
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 22 soru listeleniyor