SORU BANKASI Filtrele

Coğrafi Bilgi Sistemleri / Soruları

Soru 1
......................, coğrafi varlıkların birbiriyle nasıl ve ne şekilde ilişkilendirildiğini geometriden bağımsız şekilde gösterme biçimi olarak tanımlanır.

Soru 2

Fotoğraf özelliğine sahip bir gösterim şekli olan .................... veri modelinde, herhangi bir görüntü bütünü piksel veya hücre adı verilen seri hâldeki küçük boyutlu kutulardan ya da diğer bir deyişle gridlerden meydana gelir.

Soru 3

Raster veri yapılarının gösterim gücünün arttırılması için ................ boyutunun azaltılarak piksel ................. çoğaltılması ve renk derinliğinin arttırılması gerekir.

Soru 4

Konumsal içerikli verileri; ............... ............. veriler ve mevcut veriler olarak iki gruba ayırmak mümkündür.

Soru 5
.................. veriler, dijital olmayan ve kâğıt ortamda bulunan verilerdir.

Soru 6

Coğrafi bilgi sistemlerinde .................. ................., kullanılacak verilerin kontrol edilerek gerekli düzeltmelerin yapılması anlamında, terminolojide editing olarak adlandırılan işlemler dizisidir

Soru 7

Coğrafi bilgi sistemlerinin gerçekleşebilmesi ancak uygun yapıda .................. mevcut olmasına bağlıdır.

Soru 8

Coğrafi varlıkların işlenebilmesi için bu varlıkların .................... gösterimlere dönüştürülüp bilgisayar ortamına aktarılması gerekmektedir.

Soru 9

Coğrafi verilerin bilgisayara aktarılması, bilgisayarda işlenmesi ve görüntülenmesi için ham verilerin bilgisayarca anlaşılır hâle ......................... gerekir.

Soru 10

Coğrafi bilgi sistemlerinde konumsal veri modelleri iki şekilde olmaktadır. Bunlar; .......................... veri modeli ve ...................... veri modelidir.

Soru 11

Çizgi düğüm veri yapısında, kullanıcıların veri sorgulamasında daha esnek olabilmeleri için bu tür veriler iki değişik şekilde bilgisayarda depolanmaktadır. Bu veri yapıları Spagetti veri yapısı ve .................... veri yapısıdır.

Seçilen
Soru
Sayısı
0