SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarda Fotoğraf / Soruları


Soru 1

Aşağıdaki özelliklerden hangisi görüntü işleme programlarının özelliklerinden değildir?

A) Renk ve ışık değişikliği
B) Yeniden görüntü oluşturma
C) Görüntünün boyutunu ayarlama
D) Arşivleme

Soru 2

Aşağıdaki programlardan hangisi fotoğraf üzerinde rötuşlama özelliğine sahiptir?

A) Picassa B) Photo Instrument
C) İmage Resizer D) Focus Photo editör

Soru 3

Aşağıdaki programlardan hangisi sadece fotomontaj içindir?

A) Photo Make up Editor B) Benvista Photo Zoom pro
C) AMS Photo Effects Studio D) FaceOnBody Pro

Soru 4

Aşağıdaki programlardan hangisi ile fotoğrafı büyütünce bozulma olmaz?

A) PhotoShop B) MakeUp Instrument
C) Benvista Photo Zoom pro D) Picassa

Soru 5

Aşağıdaki programlardan hangisi sadece portrelerde makyaj yapmak yüzde ve derideki lekeleri temizlemekte kullanılır?

A) MakeUp Instrument B) XARA Designer Pro
C) Paint.Net D) Photo Lightroom

Soru 6

Aşağıdaki araçlardan hangisi seçme aracı değildir?

A) Marque Tool B) Lasso Tool
C) Magic Wand Tool D) Clone Stamp Tool

Soru 7

Aşağıdaki araçlardan hangisi seçili alanı taşıma işinde kullanılır?

A) Lasso Tool B) Move Tool
C) Pen Tool D) Quick Selection Tool

Soru 8

Seçim araçlarının özellik denetçisi ayar bölümü ile aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Birden fazla, ek seçimler yapar
B) Seçim eksiltir
C) Seçimi kaydeder
D) Seçim boyutunu ayarlar

Soru 9

Aşağıdaki araçlardan hangisi boyama aracı değildir?

A) Healing Brush Tool B) Brush Tool
C) Patch Tool D) Pen Tool

Soru 10

Resimdeki rengi değiştirirken doku ve ton geçişlerine zarar vermeyen araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Color Replecament B) Brush Tool
C) Healing Brush Tool D) Clone Stamp Tool

Soru 11

Aşağıdaki araçlardan hangisi düz renkli alanları tek tıklama ile siler?

A) Eraser Tool B) Backround Eraser Tool
C) Magic Eraser Tool D) Paint Bucket

Soru 12

Aşağıdaki araçlardan hangisi rengi soldurma amacıyla kullanılır?

A) Blur Tool B) Smudge Tool
C) Burn Tool D) Dodge Tool

Soru 13

Aşağıdakilerden görüntüleme araçlarından hangisi döndürme işini yapar?

A) 3D Object Rotate Tool B) 3D Object Pan Tool
C) 3D Object Slide Tool D) 3D Object Roll Tool

Soru 14

Klavye kısa yol kestirmesi "J" olan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eyedroper (Damlalık) Tool
B) Healing Brush (Düzeltme) Tool
C) Lasso (Kement) Tool
D) Clone Stamp (Klonlama Damga) Tool

Soru 15

Aşağıdaki menü alt komutlarından hangisi dokümanın renk sistemiyle ilgilidir?

A) Mode B) İmage Size
C) Trim D) Auto Contrast

Soru 16

Fotoğraflarda detayları azaltıp daha basite indirgemek için aşağıdaki komutlardan hangisi uygulanır?

A) Exposure B) Vibrance
C) Color Balance D) Posterize

Soru 17

Fotoğraftaki aydınlık ve karanlık bölgelerdeki dengesizliği otomatik olarak düzelten komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Auto Color B) Auto Tone
C) Auto Contrast D) Curves

Soru 18

Aşağıdaki filtrelerden hangisi bulanıklık etkisi verir?

A) Blur B) Distort
C) Noise D) Clouds

Soru 19

Aşağıdaki filtrelerden hangisi bulut etkisi vermek için kullanılır?

A) Median B) Facet
C) Glass D) Clouds

Soru 20

Aşağıdaki filtrelerden hangisi görüntünün kenar ve köşelerini keskinleştirir?

A) Unsaharp Mask B) Sharpen
C) Sharpen More D) Sharpen Edges
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 87 soru listeleniyor