SORU BANKASI Filtrele

Cumhuriyet Başsavcılığı Kalem Hizmetleri Soruları

1.  

Aşağıdakilerden hangisi kimlik yerine geçen belgelerden biri değildir?

A) Master Kart B) Aile Cüzdanı
C) Nüfus cüzdanı D) Sürücü Belgesi
2.  

İhbar ve şikâyet; aşağıdaki mercilerden hangisine yapılmaz?

A) Belediyeye
B) Cumhuriyet Başsavcılığına
C) Kolluk makamlarına
D) Valilik veya kaymakamlığa
3.  

Aşağıdakilerden hangisi ifade alma ve sorguda yasak usuller arasında yer almaz?

A) Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez
B) Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak değerlendirilemez
C) Müdâfi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hâkim veya mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz
D) İfade ve sorgu işlemlerinin kaydında, teknik imkânlardan yararlanılır
4.  

İfade tutanağını hazırlamak için uyap ifade alma şablonundan hangi ekran bilgileri seçilir?

A) Soruşturma Türleri/Düzenle
B) Soruşturma İşleri/Göster
C) Şablon Türleri
D) Soruşturma İşlemleri/İfade Alma
5.  

Soruşturma işlemlerini yapan güvenlik görevlileri ne olarak ifade edilir?

A) Adli Kolluk B) Güvenlik
C) Korucu D) Tim
6.  

Kamu davasını açma görevi kimin yetkisindedir?

A) Adli Kolluk B) Cumhuriyet Savcısı
C) Mahkeme D) Vali
7.  

Soruşturma sonunda Cumhuriyet Savcısı suçun işlendiği hususunda yeterli şüpheye varırsa düzenlediği belgeye ne ad verilir?

A) Yetkisizlik B) Dilekçe
C) İddianame D) Dosya
8.  

Müşteki ve ihbarcıların şikâyet dilekçeleri burada ilgili mübaşir tarafından teslim alınır.

Doğru      Yanlış
9.  

Şikâyet; , suçtan zarar gören kimsenin yetkili makamlara o suçun soruşturulması ve kovuşturulması istemini açıklamasıdır.

Doğru      Yanlış
10.  

Şikâyet; , suçtan zarar gören kimsenin yetkili makamlara o suçun soruşturulması ve kovuşturulması istemini içermez.

Doğru      Yanlış
11.  

Cumhuriyet savcısı, doğrudan doğruya veya emrindeki adlî kolluk görevlileri aracılığı ile her türlü araştırmayı yapabilir.

Doğru      Yanlış
12.  

İfade verenin veya sorguya çekilenin kişisel ve ekonomik durumu hakkında bilgi alınmaz.

Doğru      Yanlış
13.  

İfade veya sorgu bir tutanağa bağlanır.

Doğru      Yanlış
14.  

Savcılığa intikal eden şikâyetler için savcılık yeni soruşturma kaydı açmaz.

Doğru      Yanlış
15.  

Sorgu şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesidir.

Doğru      Yanlış
16.  

Müzekkere, yargılama makamının, bir kararın yerine getirilmesi konusunda belli bir makama yazdığı yazıdır.

Doğru      Yanlış
17.  

Cumhuriyet savcıları suç olabilecek bir duruma doğrudan tanık olduklarında resen soruşturma başlatamazlar.

Doğru      Yanlış
18.  

Müşteki ve ihbarcıların burada şikâyet dilekçeleri ilgili …………………… tarafından teslim alınır.

19.  

Suça ilişkin ihbar veya şikâyet, …………………… veya kolluk makamlarına yapılabilir.

20.  

……………………… başsavcılığa yapılan bütün suç ihbarlarının, müracaatların, şikâyetlerin ilk kabul edildiği yerdir.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 28 soru listeleniyor