SORU BANKASI Filtrele

Betonarme Kalıp ve Donatı Meslek Resmi Soruları


Soru 41

Mütemadi temellerde açıklık ortalarında demirler üstte, mesnetlerde ise alttadır.

Doğru      Yanlış

Soru 42

Sürekli (mütemadi) temellerde kullanılan elemanlar; kiriş şeklinde düzenlenen temel plakları, taşıyıcı kolonlar veya betonarme duvarlar, bağ kirişleri ve donatılardır.

Doğru      Yanlış

Soru 43

Sürekli temeller, kolonlar arasındaki farklı oturmaları azaltmak ve yeterli yük aktarımlarını sağlayabilmek amacıyla düzenlenir.

Doğru      Yanlış

Soru 44

Çift yönyü hazırlanmış bir temel planında bağ kirişleride her iki yönde uygulanır.

Doğru      Yanlış

Soru 45

Radye temellerde bina, zemini tamamen örten ve tersine çalışan bir döşeme üzerine oturtulur.

Doğru      Yanlış

Soru 46

Radye temellerde esas çeliklerin konduğu yer döşemelerin aynısıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 47

Temel, yapıdan üzerine gelen yükleri taşıyarak zemine uygun bir şekilde ileten yapı elemanıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 48

Temellerde pas payı 50 mm alınmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 49

Temelin oturacağı zemine temel yatağı denir.

Doğru      Yanlış

Soru 50

Bağ kirişleri, temel kazısına uygun olarak, temel altından kolon tabanına kadar olan yükseklikteki herhangi bir seviyede yapılabilir.

Doğru      Yanlış

Soru 51

Bina yapılacak alanın sağlam zemini çok derinde olduğu durumlarda duvar altı temel yapılır.

Doğru      Yanlış

Soru 52

Bir kolon, ayak ve benzeri tek münferit yük taşıyan yapı elemanlarının altına yapılan kare veya dikdörtgen şeklindeki temele yığma temel denir.

Doğru      Yanlış

Soru 53

Betonarme karkas yapılardaki münferit sömellerde kaymaları önlemek üzere aralarına 30x30 cm veya 30x50 cm kesitinde bağ kirişleri konur.

Doğru      Yanlış

Soru 54

Tekil temellerde donatı her iki yönde alt tarafa ızgara şeklinde yerleştirilir.

Doğru      Yanlış

Soru 55

Her kolonun altına belirlenen ölçülerde temeller çizilir.

Doğru      Yanlış

Soru 56

Betonarmede çelik ile beton, yapı elemanlarının maruz olduğu yükü birbirini tamamlayarak karşılarlar.

Doğru      Yanlış

Soru 57

Aşağıdakilerin hangisinde perde kalınlığı doğru olarak verilmiştir?

A) 30 cmB) 18 cmC) 25 cmD) 45 cm

Soru 58

Kolon aplikasyon planında kolonlar hangi kalınlıktaki çizgi ile çizilir?

A) OrtaB) İnceC) KalınD) 01 mm

Soru 59

Kolon aplikasyon planında kolon ve perdeler .......... ölçeğinde çizilir. Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 1/50B) 1/100C) 1/25D) 1/20

Soru 60

Hangisi aksların çizim ölçeğidir?

A) 1/50B) 1/100C) 1/25D) 1/20
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123456...7
7 Sayfada Toplam 139 soru listeleniyor