SORU BANKASI Filtrele

Baskı ve Baskı Sonrası İşlemler Soruları


Soru 61

Hazneden alınan su ile kalıba verilen suyun miktarı birbirleriyle orantılı olmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 62

Tabaka halindeki kâğıtların baskı öncesinde baskı boyutuna getirilmesi ya da baskı sonrası işlemlerinin yapılabilmesi için bölünmesi veya yeniden boyutlandırılması uygulamalarına ne ad verilir?

A) Tabaka kesim B) Web kesim
C) Çoklu kesim D) Kapak kesimi

Soru 63

Bobin halindeki kâğıtların kesimine ne ad verilir?

A) Tabaka kesim B) Web kesim
C) Parça kesim D) Kapak kesimi

Soru 64

Kitap, broşür ve bloknot gibi ürünlerin iç bloklarını birleştirdikten sonra sırtları hariç üç kenarından alınan ince kesim uygulamasına ne ad verilir?

A) Tabaka kesim B) Tıraş
C) Parça kesim D) Kapak kesimi

Soru 65

Kapak ve kaplama malzemesi kesimi niçin yapılır?

A) Kâğıtları baskı boyutuna getirmek için
B) Kutu imalatı için
C) Kitaplara kapak yapmak için
D) Bobinden tabaka kâğıt elde etmek için

Soru 66

Karşı kesim kuvveti ne demektir?

A) Kesim bıçağının uyguladığı kuvvet
B) Kesim bıçağına malzeme ya da tablanın uyguladığı kuvvet
C) Bıçakların bilenirken gösterdiği direnç
D) Kâğıdın kesim tablasına uyguladığı direnç

Soru 67

Kâğıdı bir anda birden çok noktadan kesme işlemine ne denir?

A) Tabaka kesim B) Web kesim
C) Çoklu kesim D) Kapak kesimi

Soru 68

Bir kesim aracında, makas kesim prensibine göre en az kaç bıçak bulunmalıdır?

A) 1B) 2C) 3D) 4

Soru 69

Patlatma kesim prensibine göre karşı kesim kuvvetini ne sağlar?

A) Bıçak B) Pres
C) Alt bıçak D) Malzemenin gerginliği

Soru 70

Hangisi maket bıçağı ile kesmeye uygun malzemedir?

A) Film B) Aydınger
C) Mukavva D) İnce kâğıtlar

Soru 71

Hangisi kretuarla yapılan işlemdir?

A) Kesim B) Kazıma
C) Bant yapıştırma D) Hepsi

Soru 72

Hangisi atölyede uyulması gereken kurallara göre yanlıştır?

A) İş önlüğü giymek
B) Diğer çalışanlara müdahale etmek
C) Bilmediği makineleri kullanmamak
D) Temiz ve tertipli çalışmak

Soru 73

Hangisi elle kesim için uygun yüzey değildir?

A) Cam B) Ahşap
C) Mermer D) Metal

Soru 74

Kretuar yandan bakıldığında malzemeye kaç derecelik açı ile tutulmalıdır?

A) 75B) 45C) 15D) 95

Soru 75

Kretuar karşıdan bakıldığında malzemeye kaç derecelik açı ile tutulmalıdır?

A) 90B) 45C) 75D) 30

Soru 76

Kesilecek ya da basılacak kâğıda destek vererek kesime ya da baskıya düz olarak girmesini sağlayan düzeneğe ne ad verilir?

A) Bıçak B) Poza
C) Pres D) Kesim tablası

Soru 77

Hangisi kâğıt makasları ile kesilebilir?

A) Film B) Aydınger
C) Asetat D) Hepsi

Soru 78

Azami kesim boyutu A4 olan kâğıt makası hangi tiptir?

A) Genel kullanım
B) Mukavva ve çoklu kâğıt kesen
C) Büro
D) Çoklu kesim

Soru 79

Tek seferde birden çok kenarı kesebilen kâğıt makasları hangi tiptir?

A) Genel kullanım
B) Mukavva ve çoklu kâğıt kesen
C) Büro
D) Çoklu kesim

Soru 80

250 Tabaka kâğıt aynı anda hangi tipte kâğıt makası ile kesilebilir?

A) Genel kullanım
B) Mukavva ve çoklu kâğıt kesen
C) Büro
D) Çoklu kesim
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234567...9
9 Sayfada Toplam 180 soru listeleniyor