SORU BANKASI Filtrele

Bilişim Sistemleri Soruları


Soru 81

Bir çalışan, iş yerinde çalışırken kafasına sivri bir cisim düşmüş ve iş kazası geçirmiştir. Bu tür kazaların olmaması için çalışanın hangi kişisel koruyucu donanımı kullanması gerekir?

A) Baret B) Eldiven
C) Koruyucu gözlük D) İş elbisesi

Soru 82

Binaların havalandırma tesisatları iyi çalışmaz ve yüksek sıcaklık söz konusu olursa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Nabız yükselir. B) Terleme artar.
C) Dikkat azalır. D) Verimlilik artar.

Soru 83

Öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği konularını anlatan öğretmen, meslek hastalıklarının sınıflandırılması konusunu anlatırken aşağıdakilerden hangisini saymamalıdır?

A) Kimyasal etken kaynaklı meslek hastalığı
B) Meteorolojik etken kaynaklı meslek hastalığı
C) Biyolojik etken kaynaklı meslek hastalığı
D) Psikolojik etken kaynaklı meslek hastalığı

Soru 84

İş kazalarının kaçı önlenebilir kazalardır?

A) 98B) 20C) 12D) 10

Soru 85

Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerin birinci sırasında yer almaktadır?

A) Tehlikeli davranış
B) Tecrübesizlik
C) Fiziksel güç yetersizliği
D) Nedeni bulunamayan sebepler

Soru 86

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kuruluşlardan biri değildir?

A) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
B) Mesleki Yeterlilik Kurumu
C) Orman Genel Müdürlüğü
D) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Soru 87

Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin korunmasında kullanılan kişisel koruyucu donanımdır?

A) Maske B) Koruyucu gözlük
C) Baret D) Eldiven

Soru 88

Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında dolaylı zararlardan biri değildir?

A) Kaybolan iş günü ve iş gücü B) Sipariş kayıpları
C) Tazminat maliyetleri D) Mahkeme masrafları

Soru 89

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi solunum sisteminin korunmasında kullanılan kişisel koruyucu donanımdır?

A) Toz/gaz maskesi B) Koruyucu gözlük
C) Koruyucu baret D) İş ayakkabısı

Soru 90

İş yerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara ne ad verilir?

A) İş Kazası B) İş Sağlığı ve Güvenliği
C) Meslek Hastalığı D) Kişisel Koruyucu Donanım

Soru 91
Aşağıdakilerden hangisi Motorlu Araçlar alanında bulunan atölyelerden değildir?
A) Hareket Kontrol Atölyesi
B) Araç Boya Atölyesi
C) CNC Atölyesi
D) Araç Gövde Atölyesi

Soru 92
Aşağıdakilerden hangisi Motorlu Araçlar atölyesinde bulunan iş donanımlarından değildir?
A) Liftler B) Krikolar
C) Kompresörler D) Şerit kesme tezgahı

Soru 93
Çalışanı bedenen ya da ruhen özre uğratan olaya ne ad verilir?
A) Meslek hastalığı B) İş kazası
C) İş güvenliği D) Yangın

Soru 94
Aşağıdakilerden hangisi Motorlu Araçlar Atölyesinde yaşanabilecek iş kazalarından değildir?
A) Torkundan fazla sıkılan cıvata başının kopması
B) Kapalı alanda egzoz gazından zehirlenme
C) Sıcak motor üzerinde çalışırken yanma
D) Krikonun yük altında iken boşalması

Soru 95
Aşağıdakilerden hangisi İş güvenliğinin amaçlarından değildir?
A) Çalışanları korumak
B) Üretim güvenliğini sağlamak
C) Kaliteli ve hesaplı hammadde sağlamak
D) İşyeri güvenliğini sağlamak

Soru 96
Aşağıdakilerden hangisi Genel İş Güvenliği kurallarından değildir?
A) Arızalı takım kullanılmamalıdır,
B) Uyarı levhaları bulunmalıdır,
C) Önlüklerimiz düğmeleri ilikli olmalıdır,
D) Bilmediğimiz tezgahta izinsiz çalışmalıyız,

Soru 97
Çalışma alet ve donanımlarının bakım yapılmaması halinde aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
A) Tezgahlar arızalanır B) Tamir masrafı artar
C) İş verimi artar D) Kaza olasılığı artar

Soru 98
Makina bakım kartlarında aşağıdakilerden hangisi yazmaz?
A) Tezgahın imalat yılı B) Tezgahı yapan kişi
C) Bakım zamanı D) Çalışma gerilimi

Soru 99
Aşağıdakilerden hangisi Kişisel Koruyucu Donanımlardan değildir?
A) Sargı bezleri B) Baretler
C) Kulak tıkaçları D) Eldivenler

Soru 100

Aşağıdakilerden hangileri atölyenin düzen ve tertibi için gereklidir?

I. Düşmeye yol açabilecek cisimler ayak altından kaldırılmalıdır.
II. Zeminde yakıt, yağ, kimyasal döküntüler olması halinde hemen temizlenmelidir.
III. Rafların altı temizlik için kapalı olmalıdır.

A) I-II B) I-III
C) II-III D) I-II-III
Seçilen
Soru
Sayısı
0
... 23456
6 Sayfada Toplam 111 soru listeleniyor