SORU BANKASI Filtrele

Ahilik Kültürü ve Girişimcilik Soruları

Soru 81

Aşağıdakilerden hangisi kalite denetiminin özelliğidir?

A) Ölçütlerin oluşturulmasını sağlar
B) Teorik performansları belirler
C) Performans standartlarını belirtmez
D) Kalite iyileştirme ile ilgili özel projeler tanımlanmaz
Soru 82

Aşağıdakilerden hangisi denetim özelliklerinden değildir?

A) Yanlış veya hatalı yapılan bir işin düzeltilmesini sağlar
B) Yöntemlere uyulup uyulmadığı öğrenilir
C) Akılcı bir çalışma yapılıp yapılmadığı belirlenir
D) Zaman, para ve emek savurganlığı önlenemez
Soru 83

Kalite yönetimi sistemi, sosyal ve teknik sistemler için bütünleştirici rolünü aşağıdaki hangi yönetim işlevi aracılığıyla yerine getirir?

A) Planlama B) Denetim
C) Organizasyon D) Stratejik yönetim
Soru 84

Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin ilkelerinden değildir?

A) İş başında eğitimin verilmemesi
B) Verimlilik artışı metot geliştirerek sağlanmalıdır
C) Rakamsal hedef koyan uygulamalardan vazgeçilmelidir
D) Kalite analiz ve incelemelerinde istatistiki teknikler kullanılmalıdır
Soru 85

Aşağıdakilerden hangisi işletmeyi geliştirme aşamalarından değildir?

A) Kendi ayakları üzerinde durur hale getirme
B) Kullanılan kapasiteyi yükseltmek
C) İşletmeye yeni kapasiteler eklemek
D) İşletmeyi kurmak
Soru 86

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde kapasite seçimi faktörlerinden biri değildir?

A) Talep B) Finansal kaynaklar
C) Risk D) Maliyetler
Soru 87

"İşletmelerinin kurulduktan sonra kendi ayakları üzerinde durur hale geldikleri ilk dönemde girişimciler minimum .......... almalıdırlar" Cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Risk B) İş gücü
C) Kapasite D) Sermaye
Soru 88

"İşletme gelişme planının başarısı ve hızı girişimcinin ne kadar doğru işletmecilik yaptığına ne kadar başarılı bir .......... olduğuna ve ne kadar doğru bir sistem kurduğuna bağlıdır." Cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) İş gücü B) Kapasitesi
C) İşletme yöneticisi D) Makine-donanımı
Soru 89

"İşletmenin üretim kapasitesini artırmak belirli bir süre içerisinde, mevcut işgücü, .......... ve teknoloji gibi üretim faktörlerini rasyonel biçimde kullanarak meydana getirebileceği üretim miktarının artırılmasıdır" Cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Makine B) Kapasite
C) Üretim D) Kaynak
Soru 90

İş fikri piyasa özellikleri araştırılırken aşağıdaki hangi piyasalardan söz etmek gerekir?

A) Ham madde üreticileri B) Pazarlamacılar
C) Girdi piyasaları D) Hepsi
Soru 91

İş fikrinin bağlantıda olacağı piyasaların genel özelliklerini belirlenmesinde aşağıdaki sorulardan hangisi yanlıştır?

A) İşletme kuruluş aşamasında hangi kurum ve kuruluşlara karşı yükümlüdür?
B) İşletmenin girdi sağlayacağı piyasalar hangileridir ve belirgin özellikleri nelerdir?
C) Makine-donanım, araç gereçlerin sağlanacağı piyasalar hangileridir ve belirgin özellikleri nelerdir?
D) İş gücü sağlanacak piyasaların temel özellikleri nelerdir?
Soru 92

Sermaye, emek, iş bölümü isteyen, büyük hedeflerin gerçekleştirilmesi için kurulan şirketler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kolektif B) Ortaklıklar
C) Sermaye şirketleri D) Şahıs şirketleri
Soru 93

Kamu iktisadi teşebbüsleri, katma bütçeli işletmeler, döner sermayeli işletmeler aşağıdaki hangi işletme türüne girmektedir?

A) Özel işletmeler B) Karma işletmeler
C) Kamu işletmeleri D) Hiçbiri
Soru 94

Planlamada belirlenen işletme amaçlarına ve bunlara ulaşmak için seçilen işler, kişiler ve iş yerleri arasında yetki ilişkilerinin kurulması faaliyetlerinin tümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Planlama B) Organizasyon
C) Araştırma D) Koordinasyon
Soru 95

Hangisi anayasamızın güvence altına alarak girişimciliğe tanıdığı haklardan biri değildir?

A) Mülkiyet hakkı B) Haberleşme hakkı
C) Meslek seçme hakkı D) Sözleşme yapma hakkı
Soru 96

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir girişimcinin özelliği değildir?

A) Kararlılık B) İleriyi görmek
C) Çok yönlülük D) Risk alamamak
Soru 97

Müşterilerin kimler olduğu ve onların sürekli müşteriler hâline getirilmesinin nasıl planlandığı iş planının hangi öğesinde yer alır?

A) Mali düzenlemeler B) Çalışma ve organizasyon
C) Pazarlama stratejisi D) İşin tanımı
Soru 98

Hangisi hizmet üretimini mal üretiminden ayıran özelliklerden biridir?

A) Üretimin kalitesini ölçmek kolaydır
B) Ürünler elde tutulabilir
C) Depolama yapılabilir
D) Depolama yapılamaz
Soru 99

Aşağıdaki bilgilerden hangisi personel çalıştıran girişimciler için geçerli değildir?

A) Çalışma saatlerine mutlaka uymalıdırlar
B) Basit ve kırıcı olmayan uyarılar yapmalıdırlar
C) Çalışanları kişisel olarak asla tanımamalıdırlar
D) Çalışanlara örnek olmalıdırlar
Soru 100

Hangisi üretim faktörlerinden değildir?

A) Doğal Kaynaklar B) Girişimci
C) Sermaye D) işletme
Seçilen
Soru
Sayısı
0
... 2345678...10
10 Sayfada Toplam 197 soru listeleniyor