SORU BANKASI Filtrele

Ahilik Kültürü ve Girişimcilik Soruları

Soru 61

Meslek sahibi olmayan kişiler de Ahilik Teşkilatına katılabilir.

Doğru      Yanlış
Soru 62

Ahi birlikleri esnafın sadece mesleki problemleriyle değil, tüm sorunlarıyla yakından ilgilenir, yardımcı olurdu.

Doğru      Yanlış
Soru 63

Ahilikte standart dışı mal ve hizmet üreten esnafa verilen en hafif ceza “Gönül Küskünlüğü” dür.

Doğru      Yanlış
Soru 64

Ahilik teşkilatında ustaların çok sayıda çırak yetiştirmesi amaçlanmıştır

Doğru      Yanlış
Soru 65

Aşağıdakilerden hangisi Ahi törenlerinden biri değildir?

A) Yiğitbaşılık töreni B) Yol sahibi olma töreni
C) Yol kardeşliği töreni D) Şed kuşanma töreni
Soru 66

Aşağıdakilerden hangisi Ahilikte eğitim sisteminin özelliklerinden biridir?

A) Derslerin yetkili kişiler tarafından verilmesi esastır.
B) İş başı eğitimiyle iş dışı eğitim bağımsızdır.
C) Eğitimin süresi sınırlıdır.
D) Eğitim ücretlidir.
Soru 67

Aşağıdakilerden hangisi Ahilik kültürünün oluşmasında en önemli payı içerir?

A) Eleman eksikliği
B) Ahlaklı ve nitelikli personel ihtiyacı
C) Kazancın önemi
D) Dinî temeller
Soru 68

Aşağıdakilerden hangisi kökeni Ahilik teşkilatına dayanan günümüz kurumlarından biri değildir?

A) Bağ-Kur
B) Esnaf Kefalet Kooperatifleri
C) Halk Bankası
D) Barolar Birliği
Soru 69

Aşağıdakilerden hangisi Ahilik eğitim sisteminde yer almaz?

A) Eğitim, ömür boyu süren bir süreçtir.
B) İş başında yapılan eğitim, iş dışında yapılan eğitimle bütünleşir.
C) Yaygın eğitim amaçlanmıştır.
D) Derslerin yetkili kişiler tarafından verilmesi esastır.
Soru 70

Aşağıdakilerden hangisi Ahiliğin kişisel gelişimine katkılarından biri değildir?

A) Sabırlı olma B) Güler yüzlü olma
C) Emeğin kutsallığı D) Hoşgörü
Soru 71

Yasalar açısından işletmeleri gruplandığınızda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tek kişi işletmeleri B) Şirketler
C) Özel işletmeler D) Kooperatifler
Soru 72

Sanatkâr, esnaf, sanayici ve serbest meslek erbabının oluşturduğu tek kişilik şirketler ile ilgi aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sermayenin tamamı işletme sahibine aittir
B) Yönetim ortaklara aittir
C) Kâr ve zararın tamamı işletme sahibine aittir
D) İşletme yönetimi, sermayesi işletme sahibine aittir
Soru 73

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan sermaye şirketlerinden biri değildir?

A) Kolektif şirket
B) Limitet
C) Anonim
D) Sermaye payları bölünmüş komandit şirket
Soru 74

Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketidir?

A) Anonim B) Kolektif
C) Limitet D) Kooperatif
Soru 75

“Bir unvana sahip, esas sermayesi belirli, payları bölünmüş ve borçlarından dolayı yalnız sermayesi ile sorumlu olan şirkettir.” tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Limitet B) Anonim
C) Adi komandit D) Kooperatifler
Soru 76

Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerin kuruluşlarındaki kurallardan biri değildir?

A) Kooperatife giriş ve çıkış serbest değildir
B) Kooperatif üyelerinin payları ne olursa olsun ancak bir oya sahiptirler
C) Kâr ortaklara kooperatifle yaptıkları iş oranında dağıtılır
D) Sermaye karşılığı verilecek faiz sınırlıdır (Faiz oranı düşüktür.)
Soru 77

Aşağıdakilerden hangisi belediye sınırları içinde faaliyet gösteren tacirlerin belediyeye karşı sorumluluklarında biri değildir?

A) İş yeri açma, çalışma ruhsatı alma ve harç ödeme
B) İlan ve reklam vergisi ödeme
C) Çevre temizlik vergisi ödeme
D) Isınma ve elektrik ödeme
Soru 78

Kendi adına bağımsız çalışanların işe başladıktan sonra zorunlu veya kendilerinin başvurdukları sosyal güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) BAĞ-KUR B) Emekli Sandığı
C) SSK D) Hepsi
Soru 79

"Faaliyet sonuçlarının planlarla karşılaştırılması ve sapmalar tespit edildikçe gereken düzeltici önlemlerin alınmasıdır." Cümlesinin tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A) Denetim B) Komuta
C) Emir D) Yöneltme
Soru 80

Aşağıdakilerden hangisi denetimin çeşitlerinden değildir?

A) Bağımsız denetim B) Finansal denetim
C) İç denetim D) Adli denetim
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234567...10
10 Sayfada Toplam 197 soru listeleniyor