SORU BANKASI Filtrele

Ar-ge ve Kalite Kontrol Soruları

Soru 61

Aşağıdakilerden hangisi ISO 9000 serisi esas alınarak kurulan bir kalite güvence sisteminin kuruluşa sağladığı faydalardan değildir?

A) operasyon maliyetlerinin azaltılması
B) daha iyi ürün tasarımı yapılması
C) hurda/yeniden işleme ve müşteri şikayetlerinde azalma
D) verimlilikte azalma
Soru 62

Kalite şartlarının karşılandığı güvenceyi vermeye odaklanmış kalite yönetiminin parçası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalite politikası B) Kalite güvencesi
C) Kalite hedefleri D) Kalite yönetimi
Soru 63

Belirlenen bir uygunsuzluğun ana sebebini ortadan kaldırmak ve tekrarını engellemek için yapılan faaliyetlere ne denir?.

A) İyileştirme B) Önleyici faaliyet
C) Düzeltici Faaliyet D) Gözden geçirme
Soru 64

Belirlenen şartların karşılandığını gösteren objektif delillere dayalı olarak teyit işlemine ne denir?

A) Doğrulama B) İyileştirme
C) Hata D) Kontrol
Soru 65

ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi gereklerine yetirmek zorunda olan kuruluşun organizasyonun yürütmekten sorumlu olduğu kalite sistemini açıklayan ve kalite politikasını ortaya koyan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belge B) Kalite el kitabı
C) Taahhüt D) Senet
Soru 66

Ürün veya hizmetin uygunluğunun sağlanması için gerekli çalışma ortamına ilişkin insani ve fiziksel etmenlerin tanımlanması ve uygulanması gereklidir.

Bunun için;

I-Sağlık ve emniyet şartları,
II-Çalışma Yöntemleri,
III-İş ahlakı,
IV-Çalışma çevresi
V-Çalışanların özgeçmişi,

şartlarından hangileri kesin olarak belirlenmelidir.

A) I-II-III-V B) I-III-IV-V
C) II-III-IV-V D) I-II-III-IV
Soru 67

Sipariş belgelerinde aşağıdakilerden hangileri açıkça tanımlanmalıdır.

I-ürün tipi, sınıfı, derecesi veya benzer bir kesin tanım,
II-ürünle ilgili çizim, kontrol yöntemleri, kabul ölçütleri gibi bilgilerin son sürümlerine referans,
III-ilgili kalite sistem standardı adı, numarası, yorum,
IV-markası

A) I-II-III B) II-III-IV
C) I-III-IV D) I-II-IV
Soru 68

Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya değerlen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk çözümlemeleri tabanında kurulan bir yönetim sistemi modelidir. Bu standardın numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A) ISO 9001 B) ISO14001
C) ISO 22000 D) ISO 10002
Soru 69

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi - Gıda Zincirindeki kuruluşlar için şartları içeren standardın numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A) ISO 9001 B) ISO14001
C) ISO 22000 D) ISO 10002
Soru 70

Aşağıdakilerden hangisi İşletmeler için kalite güvence sistemi kurulmasının nedenlerinden değildir?

A) Maliyetin azaltılması
B) İadelerin azalması
C) Müşteri şikayetinin azalması
D) Kârın azalması
Soru 71

ISO'nun üyesi ve Türkiye'deki temsilcisi aşağıdaki kuruluşlardan hangisidir?

A) ILO B) TSE
C) TOBB D) KALDER
Soru 72

ISO 9001 standardına göre sistem kurmak isteyen firmalar şirketler öncelikle profesyonel bir yardım almaları gerekir. Bu yardımı yapan firmalara değerlen isim nedir?

A) ISO 9001 danışmanlık firmaları
B) Kalite firmaları
C) Organizasyon firmaları
D) Sınıred şirketler
Soru 73

ISO 9001 standardına göre sistem kurmak isteyen işletmelerin ilk aşamada çalışanların ilgi ve dikkatini çekecek ve katılımlarını sağlayacak bazı etkinliklerle desteklenmelidir. Bu etkinliklere örnek olarak aşağıdakilerden hangisi değerlemez?

A) kalite slogan yarışması
B) işletmenin afiş ve posterlerle donatılması
C) Çalışanlara sağlık raporu aldırılması
D) yazı yarışması
Soru 74

Kalite sistem karma sürecinin en önemli ve en çok emek ile zaman harcanmasını gerektiren aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş akışlarının hazırlanması
B) Kalite politikalarının belirlenmesi
C) Kalite ekibinin kurulması
D) Kalite kampanyasının başlatılması
Soru 75

Bir organizasyonun yazılı yada grafiksel kurallar, politikaları ya da talimatlarına ne denir?

A) Belge B) Kitap
C) Broşür D) Belge
Soru 76

İşletmede sisteme uygun çalışılmaya başlanmasında belli bir süre geçtikten sonra sistemdeki eksik, aksayan ve geliştirilmesi gereken konuların tesbiti ve yapılacak düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi için ne yapılmalıdır?

A) Talimat verilmeli B) Organizasyon
C) İç denetim D) Kontrol
Soru 77

İşletmenin her düzeydeki personeline sürekli iyileştirmede kullanılan araç ve teknikler ile ekip çalışması konusunda ne yapılmalıdır?

A) Eğitim B) Güdüleme
C) Motivasyon D) Denetim
Soru 78

ISO 9001:2008 standart gereklerine uygunluğu doğrulanan belgeleme göre uygulamalar hayata geçirildikten sonra yapılması gereken öncelik sırası nedir?

I-uygulamalar incelenerek aksaklıklar belirlenir.
II- gerekli düzeltme önerileri değerlendirilir.
III-işletmede düzeltici faaliyetler uygulanarak sistem iyileştirilir.
IV- belgelendirme başvurusu yapılır.

A) IV-III-I-II B) I-II-III-IV
C) III-I-II-IV D) IV-I-II-III
Soru 79

Sistemin hazır olduğu değerlendirildiği taktirde, ne yapılır?

A) İç tetkik
B) belgelendirme başvurusu
C) Eğitim
D) Denetim
Soru 80

TSE-ISO 9001:2008 Kalite yönetim sistemi belgesi geçerlik süresi ne kadardır?

A) 1 yılB) 2yılC) 3 yılD) 5yıl
Seçilen
Soru
Sayısı
0
7 Sayfada Toplam 134 soru listeleniyor