SORU BANKASI Filtrele

Ar-ge ve Kalite Kontrol Soruları

Soru 41

Üretime girmeden örnek üretim yapma işlemine ne ad verilir?

A) Prototip B) Model
C) Maket D) Grafik
Soru 42

Hangisi bilgisayarda çalışarak sağladığımız montaj avantajlarından değildir?

A) Montaj resmi
B) Tasarım hatalarını görme ve düzeltme
C) Parça teknik resmi
D) Deneme üretimi yapma
Soru 43

Aşağıdakilerden hangisi daha önceden elde edilen bilgilerin ışığında makineyi kâğıda dökme işlemidir?

A) Prototip B) Model
C) Maket D) Kroki çizim
Soru 44

Üretilen bir mamulün müşteri isteklerine cevap vermesine ne ad verilir?

A) reklam B) pazarlama
C) kalite D) ihracat
Soru 45

Kalitenin üretiminin yanında pazara yansıyan tüketim (kullanım) boyutunun da dikkatle ele alınması neyi ifade ede?

A) kalite takibi B) kalite kontrol
C) kalite yönetimi D) kalite ekonomisi
Soru 46

Aşağıdakilerden hangisi kalite kontrol gelişmesine engeldir?

A) diğer çalışanların düşüncelerini önemsemek.
B) müşteri beklentilerini önemsemek.
C) işletmelerde kalite eğitimine önem vermek.
D) kendi şirketlerinin en büyük en iyi olduğunu düşünmek.
Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi kalitenin getirilerinden değildir?

A) Müşteri memnuniyetinin artması
B) Pazar payının artması
C) Kârın azalması
D) Çalışan memnuniyetinin artması
Soru 48

Bir mamulün kendinden beklenen işi önceden belirlenmiş bir süre içinde aksatmadan yapma ihtimali aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) kalite B) güvenilirlik
C) hata D) kontrol
Soru 49

Bir dişli 1milyon dönüş yapacak şekilde bozulmadan kullanmak üzere tasarım ve imal edilmiştir. Bu rulmanın 1 milyon dönüşten önce bozulma ihtimali % 10 ise, güvenilirliği % kaçtır?

A) 80B) 85C) 90D) 95
Soru 50

Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite kontrol aşamalarından değildir?

A) Yeni tasarım kontrolü B) gelen malzeme kontrolü
C) Mamulün kontrolü D) Servis hizmetleri
Soru 51

Kalitenin işletme gelirine etkisinin kalite maliyetiyle dengelenmesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) kalite ekonomisi B) kalite politikası
C) kalite yönetimi D) Kalite organizasyonu
Soru 52

Bir mamulün, yarı mamulün, parçanın veya hammaddenin ölçü, nitelik veya başarımının önceden belirlenmiş özelliklerine uyup, uymadığının tespitine ne denir?

A) Deney B) Muayene
C) Kalite D) Kontrol
Soru 53

Bir atölyede çeşitli tezgahlarda işlenen aynı cins parçaların hepsi bir kutuya karışık olarak doldurularak bunlardan örnekler alınması hangi tip örnek alma yöntemidir?

A) Akılcı B) Kademeli
C) Tesadüfi D) Örnekleme
Soru 54

Mamullerin tümünün tek tek muayene edilip, iyi ve kötülerinin ayrılması hangi tip muayeneye girer?

A) %100muayene B) Tek katlı örnekleme
C) Kademeli örnekleme D) Örnekleme muayene
Soru 55

Bir otomobil fabrikasına değişik tedarikçilerden gelen malzemelerin muayenesi için gerekli örnek alma yöntemlerinden hangisi uygulanır?

A) Akılcı B) Kademeli
C) Tesadüfi D) Örnekleme
Soru 56

Ürün, hizmet ve sistem için çeşitli standartlar oluşturan yayınlayan Uluslararası Standard Organizasyonunun kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

A) ILOB) ISOC) TSED) KGS
Soru 57

ISO 9000 Standartlar serisi ne anlama gelir?

A) Kalite güvence sistemi B) Kalite yönetim sistem
C) Toplam kalite yönetimi D) Kalite organizasyonu
Soru 58

ISO 9000 Standartları ilk olarak hangi yıl yayımlanmıştır?

A) 1985B) 1986C) 1987D) 1988
Soru 59

4. ISO 9001standardı ne anlama gelir?

A) Kalite güvence sistemi
B) Kalite yönetim sistemi gereklilikleri
C) Toplam kalite yönetimi
D) Kalite organizasyonu
Soru 60

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri Standardının amacı nedir?

A) Ürünün müşteri ve yasal şartlara uygunluğu ile ilgili olarak güvence vermesi
B) Sürekli iyileşme
C) Müşteri memnuniyetini yakalamak
D) Hepsi
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123456...7
7 Sayfada Toplam 134 soru listeleniyor