SORU BANKASI Filtrele

Araçlarda Hidrolik Pnömatik Sistemler Soruları

81.  

Dişli çarklı pompaların çalışma basıncı ne kadardır?

A) 1-5 bar B) 5-25 bar
C) 30-250 bar D) 250-500 bar
82.  

Aşağıdakilerden hangisi dişli çarklı pompa seçiminde önemli faktörlerden birisi değildir?

A) Pompanın debisi B) Pompanın gücü
C) Pompanın devir sayısı D) Pompanın çalışma yeri
83.  

Dişli çarklı pompalarda debi hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A) Diş genişliği B) Diş yüksekliği
C) Bölüm dairesi çapı D) Diş sayısı
84.  

Aşağıdakilerden hangisi paletli pompaların özelliklerinden biridir?

A) Boyutları büyüktür
B) Gürültülü ve titreşimli çalışır
C) %70 verimle çalışır
D) Sürtünmeden dolayı kayıplar azdır
85.  

Pistonlu pompaların çalışma basıncı ne kadardır?

A) 100 bar B) 250 bar
C) 500 bar D) 600 bar
86.  

Aşağıdakilerden hangisi hidrolik pompa seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan birisidir?

A) Boyutlarının az yer kaplaması
B) Pompanın gücünün düşük olması
C) Pompanın debisinin düşük olması
D) Pompanın çalışma basıncının düşük olması
87.  

Hidrolik sistemde pompanın birim zamanda sisteme göndermiş olduğu akışkan miktarına ne ad verilir?

A) Basınç B) Debi
C) Vakum D) Viskozite
88.  

Hidrolik motorların devir sayısı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Motora giren sıvının miktarına
B) Motordan çıkan sıvı miktarına
C) Motora giren sıvının hızına
D) Motordan çıkan sıvının hızına
89.  

Hidrolik motorların yön değişimini sağlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Akış kontrol valfleri
B) Yön kontrol valfleri
C) Basınç kontrol valfleri
D) Emniyet valfleri
90.  

Aşağıdakilerden hangisi bir hidrolik motor çeşidi değildir?

A) Dişli çarklı hidrolik motorlar
B) Pistonlu hidrolik motorlar
C) Paletli hidrolik motorlar
D) Diyaframlı hidrolik motorlar
91.  

İş makinelerinde daha çok hangi tip motorlar kullanılır?

A) Paletli motorlar
B) Eksenel pistonlu motorlar
C) Radyal pistonlu motorlar
D) Dişli çarklı motorlar
92.  

Aşağıdakilerden hangisi eksenel pistonlu motorun parçalarından değildir?

A) Emiş kanalı B) Eğim plakası
C) Dağıtım plakası D) Pabuç plakası
93.  

Ağır hizmetler ve yüksek torklar için aşağıdaki hidrolik motorlardan hangisi tercih edilir?

A) Dişli çarklı motorlar
B) Eğik eksenli pistonlu motorlar
C) Radyal pistonlu motorlar
D) Paletli motorlar
94.  

Paletli hidrolik motorlarda paletleri dışarıda tutabilmek için neden yararlanılır?

A) Merkezkaç kuvveti B) İtme basıncı
C) Yağ basıncı D) Dişliler
95.  

Hidrolik motorlarda döndürme momentinin büyüklüğü aşağıdaki değerlerden hangisine bağlıdır?

A) Çevresel kuvvet B) Dönüş mesafesi
C) Dönüş yönü D) Dönüş açısı
96.  

Aşağıdakilerden hangisi hidrolik motorların kullanım alanlarından birisi değildir?

A) Takım tezgâhlarında B) Taşıtlarda
C) Gemi sanayisinde D) Kaynak işlerinde
97.  

Aşağıdakilerden hangisi hidrolik motor seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi değildir?

A) Motor dönüş yönü B) Motor torku
C) Motor hızı D) Motor gücü
98.  

Hidrolik sisteme gönderilen basınç miktarı aşağıdaki parçalardan hangisi tarafından ayarlanır?

A) Yön kontrol valfi B) Basınç kontrol valfi
C) Akış kontrol valfi D) Çekvalf
99.  

Aşağıdakilerden hangisi bir valf çeşidi değildir?

A) Yön kontrol valfleri
B) Basınç kontrol valfleri
C) Devir kontrol valfleri
D) Akış kontrol valfleri
100.  

Hidrolik devreyi ve çalışan elemanları koruyan hidrolik devre eleman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emniyet valfi B) Çek valf
C) Basınç kontrol valfi D) Akış kontrol valfi
Seçilen
Soru
Sayısı
0
... 234567
7 Sayfada Toplam 131 soru listeleniyor