SORU BANKASI Filtrele

Bitkisel Yağ Üretim Teknolojisi Soruları


Soru 21

Titreşim eleğinin üzerinden temiz su ile duşlama yapılırken ortalama verilmesi gereken su miktarı ne kadardır?

A) 25-50 l/sn B) 50-75 l/sn
C) 75-100 l/sn D) 150-200 l/sn

Soru 22

Zeytin yapraklarının temizlenmesinde kullanılan makine hangisidir?

A) Konveyör B) Aspiratör
C) Malaksör D) Dekantör

Soru 23

Zeytinin bünyesinde bulunan hangi enzim beklemeden dolayı yağ asidini yükseltir?

A) Proteinaz B) Epimeraz
C) Hidrolaz D) Lipaz

Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi zeytinler içerisinden temizlenmediğinde yağa tanen geçmesine neden olur?

A) Kil B) Dallar
C) Yapraklar D) Toprak

Soru 25

Natürel sızma zeytinyağının serbest asitlik derecesi (oleik asit cinsinden) en çok kaçtır?

A) % 2B) % 1.5C) % 1D) % 3

Soru 26

Süper preslerin çalışma basınçları aşağıdakilerden hangisidir?

A) 350-450 kg/cm² B) 250-300 kg/cm²
C) 150-200 kg/cm² D) 50-100 kg/cm²

Soru 27

Yağ ve suyun metal yüzeylere karşı gösterdiği farklı tutunma kuvveti prensibine dayanılarak yapılan yağ üretimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sulu baskı B) Kuru baskı
C) Presleme D) Seçici filtrasyon (sinolea)

Soru 28

Elevatörlerde zeytinler hangi taşıma sistemi ile taşınır?

A) Bant B) Helezon
C) Merdane D) Zincir

Soru 29

Taş değirmenlerde en çok kullanılan taş tipi hangisidir?

A) Andezit B) Granit
C) Siyenit D) Bazalt

Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi taş değirmenlerin dezvantajlarından birisidir?

A) Hamur gereği gibi hazırlanmaz
B) Elektrik sarfiyatı fazladır
C) Yağın açığa çıkması zordur
D) Ezme işlemi yavaş ve kesiklidir

Soru 31

Hamurun oksidasyondan etkilenmemesi için gaz basmalı malaksörlerde kullanılan gaz türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hidrojen B) Oksijen
C) Azot D) Nitrojen

Soru 32

Yoğurma süresi, zor zeytinlerde kaç dakikaya kadar uzamaktadır?

A) 90 dakika B) 40 dakika
C) 30 dakika D) 60 dakika

Soru 33

Gereğinden fazla su katılması, zeytinyağı içerisindeki hangi bileşiğin azalmasına neden olur?

A) Peroksit B) Hidrokarbon
C) Trigliserit D) Polifenol

Soru 34

Zeytin yoğurma işlemine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seperasyon B) Malaksiyon
C) Perkolasyon D) Filtrasyon

Soru 35

Çekiçli tip kırıcılar ile yapılan kırma, hamur sıcaklığını kaç °C yükseltir?

A) 4 - 5 °C B) 6 - 8 °C
C) 10 - 15 °C D) 8 -10 °C

Soru 36

Zeytinyağı için kritik sıcaklık olarak kabul edilen ve serbest asidin ve peroksit sayısının yükselmeye başladığı sıcaklık değeri nedir?

A) 28 °CB) 35 °CC) 30 °CD) 32 °C

Soru 37

Malaksörlerde yoğurma işlemini yapan spiral şekilli helezonların dönüş hızı kaç devir/dakikadır ?

A) 30-32 devir/dakika B) 19-20 devir/dakika
C) 90-100 devir/dakika D) 1450-1500 devir/dakika

Soru 38

Zeytinlerin taşınmasında naylon çuval kullanılmasının herhangi bir sakıncası yoktur.

Doğru      Yanlış

Soru 39

işletmeye gelen zeytinlerin etiketlendirilmesi daha sonradan oluşabilecek karışıklıkları önler.

Doğru      Yanlış

Soru 40

Zeytinlerin çok fazla su ile yıkanması yağın kalitesini düşürür.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 59 soru listeleniyor