SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarlı Kontrol Soruları

Soru 61

USB portta bilgi aktarımı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Paralel olarak bilgi aktarımı yapılır
B) Her modunda doğrulama vardır
C) USB1 versiyonunda bilgi aktarım hızı en yüksektir
D) Seri olarak bilgi aktarımı yapılır
Soru 62

Paralel ve Seri Port ve USB portlar için verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Üçünün konektörleri birbirinden farklıdır
B) En hızlı veri transfer USB’ den gerçekleşir
C) USB portuna takılan bir cihaz bilgisayar kapatılmadan çıkartılamaz
D) USB portu yaygın olarak kullanılmamaktadır
Soru 63

USB portundan elde edilebilecek gerilim kaç ne kadardır ?

A) 10VB) 5VC) 500VD) 250V
Soru 64

RS-232 standardı hangi portlar için geliştirilmiştir?

A) Paralel portlar B) USB portlar
C) Seri portlar D) EPP portları
E) Paralel portlar
Soru 65

Aşağıdakilerden hangisi seri port çıkış ucudur?

A) DTRB) DSRC) DCDD) CTSE) GND
Soru 66

Seri portta Mantık 1'in gerilim değeri kaç volttur?

A) -12VB) 12VC) -3VD) 5VE) -5V
Soru 67

COM1'in taban adresi kaçtır?

A) 2F8B) 3F8C) 2F9D) 378E) HH6
Soru 68

DLAB biti hangi yazmaç üzerindedir?

A) MSRB) MCRC) LSRD) LCRE) LRC
Soru 69

Aşağıdaki uçlardan hangisi Modem Status Register'ın elemanlarından değildir?

A) CTSB) DCDC) DSRD) DTRE) DRS
Soru 70

Aşağıdakilerden hangisi MsComm'un haberleşmeyi yönettiği yollardan biridir?

A) OpenB) ClickC) CommEvent
D) LoadE) Save
Soru 71

Seri porttaki genel veri okuma ucu nedir?

A) RxDB) TxDC) RTSD) RIE) DCD
Soru 72

Seri portun DTR, RTS ve TxD hatlarını doğrudan süren API'nin ismi nedir?

A) CommFunction B) EscapeCommFunction
C) nCid D) nFunc
E) pModemStat
Soru 73

Gönderilen karakterin geri alınması için RS232 portun hangi uçları birleştirilir?

A) 1-3B) 4-6C) 2-3D) 3-4E) 4-5
Soru 74

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir el sıkışma bağlantısı değildir?

A) CTS-RTSB) DSR-DTRC) DSR-DTR-DCD
D) CTS-DTRE) XON-XOFF
Soru 75

Aşağıdakilerden hangisi bir yazılım el sıkışma anlaşmasıdır?

A) XON-XOFFB) DSR-DTRC) DSR-DTR
D) CTS-DTRE) RxD-DTR
Soru 76

Aşağıdakilerden hangisi standart bir baud oranı değildir?

A) 19200B) 110C) 600
D) 3800E) 115200
Soru 77

Veri bitini ayarlarken aşağıdakilerden hangisinin belirtilme zorunluluğu yoktur?

A) Stop biti B) Eşlik biti
C) Başlangıç biti D) Veri biti
E) Hiçbiri
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 77 soru listeleniyor