SORU BANKASI Filtrele

10.Sınıf Çağdaş Dünya Sanatı Soruları

Soru 1

Sanayi devriminin birinci döneminde hangi alanda gelişme yaşanmamıştır?

A) MadencilikB) DokumaC) Metalürji
D) Borsa ve bankacılıkE) Mekanik endüstri
Soru 2

Sanayi devriminin ikinci döneminde aşağıdaki ülkelerden hangisi öne çıkmıştır?

A) İngiltereB) FransaC) Almanya
D) ABDE) Hindistan
Soru 3

Fabrika sisteminin oluşma nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Çocuk ve kadın işçilerin çalıştırılması
B) Büyük makineler
C) Buhar gücünün kullanılması
D) Üretim maliyetlerinin artması
E) Talep artışı
Soru 4

19. yüzyılda sanayi devriminin de etkisiyle aristokrasiye karşı zafer kazanan burjuvazi ve onlara emeğini satan .............. sınıfı olmak üzere iki ayrı toplumsal tabaka oluşmuştur.

Soru 5

18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın başlarında enerji, tekstil, demir, çelik ve ulaştırma üretimlerini etkileyen çeşitli buluşların yoğun yaşandığı .................. gerçekleşmiştir.

Soru 6

Sanayi devriminin etkileri sonucu, teknolojik gelişmelerin sanatı insan doğasından uzaklaştırdığı düşüncesiyle William Morris’in öncülüğünü yaptığı ........ .. ......... hareketi doğmuştur.

Soru 7

Sanayi devriminde yaşam standartlarının yükselmesi toplumu olumsuz etkilemiştir.

Doğru      Yanlış
Soru 8

Fotoğraf makinesinin icadı ressamlar arasında tartışmalara neden olmuştur.

Doğru      Yanlış
Soru 9

Daha önce insan ve hayvan gücüne dayalı işler, sanayi devrimiyle birlikte makinelerle yapılmaya başlanmıştır.

Doğru      Yanlış
Soru 10

Barbizon Okulu, aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin oluşumuna zemin hazırlamıştır?

A) RealizmB) NeoklasisizmC) Romantizm
D) İzlenimcilikE) Puantilizm
Soru 11

Aşağıdakilerin hangisinde sanat akımları kronolojiye uygun sıralanmıştır?

A) İleri izlenimcilik - izlenimcilik - yeni izlenimcilik
B) Yeni izlenimcilik - ileri izlenimcilik - izlenimcilik
C) İzlenimcilik - ileri izlenimcilik - yeni izlenimcilik
D) İzlenimcilik - yeni izlenimcilik - ileri izlenimcilik
E) Yeni izlenimcilik - izlenimcilik - ileri izlenimcilik
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ressam değildir?

A) Vincent Van Gogh B) Georges Seurat
C) Paul Cezanne D) Paul Gauguin
E) Nadar
Soru 13

Aşağıda verilen sanat akımı ve temsilci sanatçısının adları eşleştirmelerinden hangisi doğru verilmiştir?

A) İzlenimcilik-Alfred Sisley
B) İzlenimcilik-Georges Seurat
C) İzlenimcilik-Paul Cezanne
D) İleri izlenimcilik-Claude Monet
E) Yeni izlenimcilik-Auguste Renoir
Soru 14

Tahiti’de uygarlıktan uzakta, yerlilerle iç içe yaşamış; onların resimlerini yapmıştır. İleri izlenimcilik üslubuna yaklaşan ............................., en tanınan eserlerini de burada yapmıştır.

Soru 15

........ ......... ........., Fransız resminde neşe ifadesini başarıyla işlemiş, ışık ve renk ustası olarak nitelendirilmiştir.

Soru 16

Gerçekçilik akımından izlenimciliğe geçişte önemli bir rol oynayan …......................, tam olarak izlenimci gruba dâhil olmamıştır.

Soru 17

............... .............., ışık-gölge sayesinde nesnelerin görünüşlerinin değiştiğini göstermek için günün farklı saatlerindeki ışık değerlerini yakalamaya çalışmıştır. Bununla ilgili bir dizi seri resimler yapmıştır.

Soru 18

İzlenimci sanatçılar, resimde ideal güzelliği amaçlamıştır.

Doğru      Yanlış
Soru 19

İzlenimci sanatçılar, resimlerinde genellikle mitolojik konuları ele almıştır.

Doğru      Yanlış
Soru 20

Cezanne, doğadaki nesnelere küp, silindir ve koni olarak bakılması gerektiğini savunmuştur.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 86 soru listeleniyor