SORU BANKASI Filtrele

Çağdaş Dünya Sanatı Soruları

1.  

Sanayi devriminin birinci döneminde hangi alanda gelişme yaşanmamıştır?

A) MadencilikB) DokumaC) Metalürji
D) Borsa ve bankacılıkE) Mekanik endüstri
2.  

Sanayi devriminin ikinci döneminde aşağıdaki ülkelerden hangisi öne çıkmıştır?

A) İngiltereB) FransaC) Almanya
D) ABDE) Hindistan
3.  

Fabrika sisteminin oluşma nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Çocuk ve kadın işçilerin çalıştırılması
B) Büyük makineler
C) Buhar gücünün kullanılması
D) Üretim maliyetlerinin artması
E) Talep artışı
4.  

19. yüzyılda sanayi devriminin de etkisiyle aristokrasiye karşı zafer kazanan burjuvazi ve onlara emeğini satan .............. sınıfı olmak üzere iki ayrı toplumsal tabaka oluşmuştur.

5.  

18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın başlarında enerji, tekstil, demir, çelik ve ulaştırma üretimlerini etkileyen çeşitli buluşların yoğun yaşandığı .................. gerçekleşmiştir.

6.  

Sanayi devriminin etkileri sonucu, teknolojik gelişmelerin sanatı insan doğasından uzaklaştırdığı düşüncesiyle William Morris’in öncülüğünü yaptığı ........ .. ......... hareketi doğmuştur.

7.  

Sanayi devriminde yaşam standartlarının yükselmesi toplumu olumsuz etkilemiştir.

Doğru      Yanlış
8.  

Fotoğraf makinesinin icadı ressamlar arasında tartışmalara neden olmuştur.

Doğru      Yanlış
9.  

Daha önce insan ve hayvan gücüne dayalı işler, sanayi devrimiyle birlikte makinelerle yapılmaya başlanmıştır.

Doğru      Yanlış
10.  

Barbizon Okulu, aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin oluşumuna zemin hazırlamıştır?

A) RealizmB) NeoklasisizmC) Romantizm
D) İzlenimcilikE) Puantilizm
11.  

Aşağıdakilerin hangisinde sanat akımları kronolojiye uygun sıralanmıştır?

A) İleri izlenimcilik - izlenimcilik - yeni izlenimcilik
B) Yeni izlenimcilik - ileri izlenimcilik - izlenimcilik
C) İzlenimcilik - ileri izlenimcilik - yeni izlenimcilik
D) İzlenimcilik - yeni izlenimcilik - ileri izlenimcilik
E) Yeni izlenimcilik - izlenimcilik - ileri izlenimcilik
12.  

Aşağıdakilerden hangisi ressam değildir?

A) Vincent Van Gogh B) Georges Seurat
C) Paul Cezanne D) Paul Gauguin
E) Nadar
13.  

Aşağıda verilen sanat akımı ve temsilci sanatçısının adları eşleştirmelerinden hangisi doğru verilmiştir?

A) İzlenimcilik-Alfred Sisley
B) İzlenimcilik-Georges Seurat
C) İzlenimcilik-Paul Cezanne
D) İleri izlenimcilik-Claude Monet
E) Yeni izlenimcilik-Auguste Renoir
14.  

Tahiti’de uygarlıktan uzakta, yerlilerle iç içe yaşamış; onların resimlerini yapmıştır. İleri izlenimcilik üslubuna yaklaşan ............................., en tanınan eserlerini de burada yapmıştır.

15.  

........ ......... ........., Fransız resminde neşe ifadesini başarıyla işlemiş, ışık ve renk ustası olarak nitelendirilmiştir.

16.  

Gerçekçilik akımından izlenimciliğe geçişte önemli bir rol oynayan …......................, tam olarak izlenimci gruba dâhil olmamıştır.

17.  

............... .............., ışık-gölge sayesinde nesnelerin görünüşlerinin değiştiğini göstermek için günün farklı saatlerindeki ışık değerlerini yakalamaya çalışmıştır. Bununla ilgili bir dizi seri resimler yapmıştır.

18.  

İzlenimci sanatçılar, resimde ideal güzelliği amaçlamıştır.

Doğru      Yanlış
19.  

İzlenimci sanatçılar, resimlerinde genellikle mitolojik konuları ele almıştır.

Doğru      Yanlış
20.  

Cezanne, doğadaki nesnelere küp, silindir ve koni olarak bakılması gerektiğini savunmuştur.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 86 soru listeleniyor